Undvik fortsättningsvis resor som inte är nödvändiga.

Ett undantag är de europeiska länder för vilka regeringen har beslutat att slopa gränskontrollen. Kontrollera alltid före en resa de aktuella inresebestämmelserna med mållandets myndigheter eller närmaste ambassad.

Läs mera
13.3.2020

Laos: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Avvikande risknivå

Xieng Khouang: Iaktta särskild försiktighet
Savannakhét: Iaktta särskild försiktighet
Saravane: Iaktta särskild försiktighet
Sékong: Iaktta särskild försiktighet
Khammouan: Iaktta särskild försiktighet
Champassak: Iaktta särskild försiktighet
Houaphan: Iaktta särskild försiktighet
Attopeu: Iaktta särskild försiktighet
Louang Prabang: Iaktta särskild försiktighet
Xaisômboun: Iaktta särskild försiktighet

Aktuellt

Utrikesministeriet och Finlands beskickningar följer hur coronaviruset (COVID-19) påverkar resandet. Läget bevakas tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd.

Institutet för hälsa och välfärd följer upp bl.a. Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC:s och Världshälsoorganisationen WHO:s lägesbild som uppdateras regelbundet. Institutet för hälsa och välfärd publicerar aktuell information om förekomsten av sjukdomen och ger resenärer anvisningar på sin webbplats. Det bästa sättet att skydda sig är att iaktta en god handhygien och hygien när du hostar. https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Hälsokontroller och andra undantagsarrangemang kan medföra förseningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Coronavirusläget har också påverkat flygtrafiken i allmänhet och på grund av sjunkande efterfrågan kan också inplanerade flyg ställas in. Kontrollera ditt eget flyg med din resebyrå eller ditt flygbolag. Vi rekommenderar att du förbereder dig inför resan genom att se till att du har en heltäckande reseförsäkring. I frågor som gäller ersättningar ska du kontakta ditt försäkringsbolag. Det är de laotiska myndigheterna som ansvarar för landets inresebestämmelser.

Resenärer ska beakta att Laos grannländer kan införa restriktioner för inresa från Laos. Du kan vägras inresa till exempel på grund av ditt hälsotillstånd, en hälsoutredning eller dina tidigare resmål.

I alla frågor som gäller inresa och visum ska du kontakta mållandets närmaste ambassad, till exempel i Vientiane. I frågor som gäller inresa och visum till Laos ska du vända dig till närmaste laotiska ambassad, till exempel i Stockholm. Finlands ambassad i Hanoi eller Finlands utrikesministerium kan inte ge anvisningar i frågor som gäller inresa till ett annat land.

Följ de laotiska myndigheternas information och reserestriktioner på följande sidor:
Centre of Information and Education for Health, Ministry of Health
https://www.facebook.com/CIEH.MoH.Lao/
Nyheter på engelska i The Laotian Times https://laotiantimes.com/

Frågor och svar om resor finns på utrikesministeriets webbplats https://um.fi/aktuellt/artikeln/-/asset_publisher/iYk2EknIlmNL/content/kysymyksi-c3-a4-ja-vastauksia-matkustamisesta-ja-koronaviruksesta

Vi rekommenderar att du gör en reseanmälan på adressen http://reseanmalan.fi

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

I det stora hela är Laos ett tryggt resmål.

Särskilda säkerhetsrisker

Det finns fortfarande tusentals ton odetonerad ammunition, som minor och granater, från Vietnamkriget. Rör dig bara längs med vägarna särskilt i provinserna Xieng Khouang, Savannakhét, Saravane, Sékong, Khammouan, Champassak, Houphan, Attopeu och Xaisômboun samt i staden Louang Prabang.

Brottsligheten

Res bara på landsvägarna dagtid. Undvik de lokala bussarna som är i dåligt skick. Var försiktig med ditt pass och värdeföremål. Ta en kopia av ditt pass som du alltid bär med dig. Det har förekommit enstaka väskstölder i huvudstaden.

I nödsituationer kan du kontakta närmaste EU-lands beskickning i Vientiane:
Tysklands ambassad, Vientiane, Laos
http://www.vientiane.diplo.de/
Rue Sokpalouang 26 (Sisattanek), Vientiane, Laos
Tfn +856 21 31 21 10, +856 21 31 21 11

Frankrikes ambassad, Vientiane, Laos
https://la.ambafrance.org/
Rue Setthathirath, Vientiane, Laos
Tfn +856 21 26 74 00

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Det inträffar mycket trafikolyckor i Laos. Iaktta stor försiktighet och noggrannhet. Varje år omkommer många turister i synnerhet i motorcykelolyckor, men också t.ex. i olyckor med beställningstaxibilar.

Då du hyr bil är det bra att komma ihåg att hyrbilar i allmänhet inte är försäkrade. Kontrollera fordonets skick tillsammans med uthyraren då du ska hyra en bil. Uthyraren är ansvarig för all skada som drabbar fordonet. Skadeståndsyrkandena i olyckor kan vara stora. Lämna inte ditt pass som pant, utan en kopia av passet.

Hälsoläget

Den 13 januari 2016 utlyste Laos nödläge på grund av en polioepidemi.

Det är viktigt att ha en heltäckande reseförsäkring. Hemtransport i fall av sjukdom eller dödsfall är mycket dyrt och svårt att ordna utan en privat försäkring.

Det är låg standard på sjukhusen och större ingrepp måste skötas utanför Laos, främst i Thailand. Det finns några internationella kliniker i huvudstaden Vientiane.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

I Laos kan man dömas till dödsstraff för tillverkning, innehav, smuggling eller handel med narkotika. Också för innehav av små mängder narkotika kan man få en lång fängelsedom.

Enligt lokal lagstiftning är utomäktenskapliga relationer mellan utlänningar och laotier förbjudna. Det är också förbjudet för utlänningar att förlova sig eller gifta sig med laotier utan tillstånd av myndigheterna.

Inresebestämmelser

Tysklands ambassad, Vietiane, http://www.vientiane.diplo.de/

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Hanoi

24th floor, Lotte Center Hanoi
54 Lieu Giai, Ba Dinh
HANOI
VIETNAM
+84 24 382 667 88
sanomat.HAN@formin.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument