28.8.2023

Laos: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Det allmänna säkerhetsläget är gott. Var försiktig i trafiken. Bekanta dig med säkerhetsarrangemangen på kryssningsfartyg. Följ väderprognoser och förbered dig på omväxlande väder.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

I det stora hela är Laos ett tryggt resmål. I stadsområdena, särskilt i Vientiane och Luang Prabang, har allt fler resenärer råkat ut för rån. Att röra sig i till exempel militärområdena eller gränszonerna kan begränsas av myndigheterna. De lokala myndigheternas möjligheter att erbjuda service på något annat språk än på lao kan variera beroende på plats. Nivån på utryckningsfordon varierar. Ytterligare information: Laos utrikesministerium: http://www.mofa.gov.la/(Länk till en annan webbplats.) (länk till en annan webbplats (på engelska)
Laos ministerium för allmän säkerhet, http://laosecurity.gov.la/test/index.php?lang=en(Länk till en annan webbplats.)
(länk till en annan webbplas) (på lao)Nödnummer:
Polisen 1191, 241162, 241163, 241164 och 212703
Brandkåren 1190
Ambulansen 1195
Turistpolisen, Vientiane +856 (0) 21 251 128

Särskilda säkerhetsrisker

Odetonerad ammunition finns fortfarande kvar i avlägsna trakter, särskilt i närheten av gränsen till Vietnam. Det kan vara livsfarligt att röra sig utanför de utmärkta rutterna i dessa områden. Rör dig bara längs med vägarna särskilt i följande områden: Xieng Khouang, Savannakhét, Saravane, Sékong, Khammouan, Champassak, Houaphan, Attopeu, Louang Prabang och Xaisômboun.

Brottsligheten

Brottslighet som riktar sig mot turister, till exempel stölder och rån, är vanlig särskilt i de större städerna och i områden med mycket turister. Tjuvarna rör sig ofta på motorcykel och fångar med sig axelväskor eller kameror i farten. På turistmålen ska man inte lämna sitt bagage oövervakat när man gör utflykter.

Var uppmärksam när du rör dig på torgen och i butikerna, och i synnerhet när du uträttar ärenden vid en bankautomat. Småskaligt bedrägeri med särskilda turistpriser är vanligt.

Håll pass och värdeföremål i ett förvaringsfack på hotellet. Ta kopior av dina viktigaste dokument, till exempel pass och flygbiljetter, och förvara dem skilt från originalen.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan finländare ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document) vid ett annat EU-lands ambassad.

Ytterligare information:
Laos ministerium för allmän säkerhet, http://laosecurity.gov.la/test/index.php?lang=en(Länk till en annan webbplats.) (på lao)

Nödnummer:
Polisen 1191, 241162, 241163, 241164 och 212703
Turistpolisen, Vientiane +856 (0) 21 251 128

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Trafikolyckor är vanliga. Den största orsaken till det är bristfälligt underhåll av fordon och den vårdslösa körstilen. Vägarnas skick varierar och en del av vägarna är i mycket dåligt skick. En stor del av de som blivit offer för trafikolyckor har rört sig med tuk-tuk, motorcykel eller skoter. Att köra på natten är särskilt farligt på grund av bristfällig gatubelysning, höga hastigheter och det att trafikreglerna inte beaktas. Den tunga trafiken, som ofta rör sig nattetid, kan orsaka farliga situationer.

Var uppmärksam när du kör på landsvägarna på grund av rån som tidvis riktar sig mot fordon.

Använd helst taxi eller hyr en bil med chaufför. Ta i förväg reda på om du har körrätt och vilka krav som gäller körkorten för olika fordon.

Om du hyr ett väg- eller vattentrafikfordon ska du veta att de sällan är försäkrade. Kontrollera fordonets skick tillsammans med den som hyr ut det åt dig. Den som hyr fordonet ansvarar för alla eventuella skador. Skadeståndskraven är ofta stora. Lämna inte ditt pass i pant, utan en kopia av passet.

Uppmärksamma de lokala trafikföretagens säkerhetsarrangemang när du planerar en kryssning, att resa över en flod eller likande turer. Det lönar sig att välja en pålitlig researrangör och på förhand fråga guiden om skyddsarrangemangen.

Floderna kan ha kraftiga strömmar (floden Mekong, området kring Don Det). Uppmärksamma säkerhetsarrangemangen för vattenaktiviteter.

Ytterligare information:
Laos transportministerium, https://www.mpwt.gov.la/en/(Länk till en annan webbplats.) (på engelska)

Naturförhållanden

Regnperioden varar i allmänhet från maj till oktober. Åskregn och andra exceptionella väderförhållanden orsakar ibland våldsamma översvämningar och jordskred som kan leda till farliga situationer, svårigheter att röra sig och hälsorisker. Följ väderlekssituationen aktivt. Kontrollera också vägarnas och järnvägarnas farbarhet. Du får information om väderleksförhållanden och exceptionella väderfenomen förutom från engelskspråkiga nyhetstjänster även från till exempel följande tjänster:

Laos meteorologiska centrum, http://www.newcdmh.com/newc/(Länk till en annan webbplats.) (på engelska)

Tropiska stormar, https://www.tropicalstormrisk.com/(Länk till en annan webbplats.) (på engelska)

I Laos och Laos grannländer kan det tidvis förekomma jordbävningar som kan orsaka skada i regionen.

Hälsoläget

Alla restriktioner till följd av covid-19-pandemin har avskaffats i Laos.

Nivån på sjukhusen är låg. Det finns några internationella kliniker i huvudstaden Vientiane. Kontrollera ditt avtalssjukhus hos ditt försäkringsbolag. Vid behov, sök vård i Laos grannländer. Det kan hända att vården inte påbörjas förrän det finns en bekräftelse av ett försäkringsbolag eller en förhandsbetalning.

Tillgången till ambulans kan variera från område till område. Var beredd att vid behov söka vård med hjälp av andra färdmedel.

I Laos huvudstad Vientiane finns frivilliga ambulanstjänster:
Vientiane Rescue, tfn 1623 eller +856 (0)20 5666 8825
Lao Red Cross Rescue, tfn +856 (0)20 5996 6111 eller +856 (0)20 2200 5563.

God personlig hygien och handtvätt är ett utmärkt sätt att skydda sig mot sjukdomar. Undvik fågelmarknader där det säljs levande djur. I Laos är det vanligt att äta i små gaturestauranger, men hygiennivån varierar.

I Laos förekommer sjukdomar som sprids av myggor. Det lönar sig att skydda sig mot myggbett med hjälp av täckande ljusa kläder, insektmedel och myggnät. Det är särskilt viktigt att skydda sig mot myggbett om man är gravid.

Fågelinfluensa, rabies och japansk hjärnfeber förekommer sporadiskt i Laos. Om du insjuknar ska du snabbt söka vård. Den 13 januari 2016 utlyste Laos nödläge på grund av en polioepidemi. Sjukhus och hälsostationer kan lämna ytterligare anvisningar.

Könssjukdomarna hiv/aids och hepatit B, är utbredda.

Kranvattnet kan i stora städer innehålla virus, bakterier och parasiter. Drick endast vatten på flaska.

Se till att du har med dig recept och andra nödvändiga handlingar för läkemedel som är avsedda för personligt bruk. De laotiska myndigheterna ansvarar för begränsningarna som gäller import av läkemedel.

Du får information om smittsamma sjukdomar förutom från engelskspråkiga nyhetstjänster också från till exempel följande tjänster:
Laos hälsovårdsministerium, https://moh.gov.la/(Länk till en annan webbplats.) (på lao)

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

I Laos kan man dömas till dödsstraff för tillverkning, innehav, smuggling eller handel med narkotika. Innehav av till och med små mängder narkotika kan leda till långa fängelsestraff. Ta aldrig emot paket eller andra föremål av främmande personer. Packa själv ditt bagage och hålla noga reda på det.

Enligt lokal lagstiftning är utomäktenskapliga relationer mellan utlänningar och laotier förbjudna, och de är straffbara med böter eller fängelse. Enligt ambassadens uppgifter är det förbjudet för utlänningar att förlova sig eller gifta sig med laotier utan tillstånd av myndigheterna.

Sexuella minoriteter är fortfarande marginaliserade.

Nivån på fängelserna och interneringscentrarna i Laos skiljer sig från sina västerländska motsvarigheter. Fångarnas och de anhållnas rätt att träffa ambassadpersonal eller läkare kan begränsas.

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg:

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument