12.3.2023

Kuwait: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Det allmänna säkerhetsläget är gott. Du ska beakta kulturella seder och bestämmelser.

Aktuellt

Aktuell information om läget i Kuwait finns på ambassadens webbplats. Följ de lokala myndigheternas information. Ambassaden uppdaterar också aktuell information i sociala medier.

Ambassadens webbplats: https://finlandabroad.fi/web/kwt/etusivu(Länk till en annan webbplats.).

De lokala myndigheternas information: https://twitter.com/KUWAIT_MOH(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Det allmänna säkerhetsläget är bra, men terrorattacker kan inte uteslutas.

Det allmänna nödnumret i landet är 112.

Finland har inget honorärt generalkonsulat i Kuwait. Vid en nödsituation kan du vända dig till vilket EU-lands ambassad som helst.

Brottsligheten

Brottsligheten mot västerlänningar i Kuwait är relativt obetydlig.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Det sker ofta trafikolyckor. Situationshastigheterna är höga. Allmänna transporter är begränsade.

Hälsoläget

Antalet covid-19-fall håller på att sjunka och läget är under myndigheternas kontroll.

Hälsokontroller och andra specialarrangemang kan orsaka fördröjningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Det är enkelt att få tag på hälsovårdstjänster och läkemedel av hög kvalitet.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

På offentliga platser i Kuwait är det bäst att bära täckande klädsel. Det krävs inte sjal som täcker håret.

Försäljning, införsel och intag av alkohol är förbjudet i Kuwait.

Inresebestämmelser

Ytterligare information om visumärenden för Kuwait ges av Kuwaits ambassad i Moskva:

Embassy of the State of Kuwait
Ul. Mosfilmovskaya 44a 115127 Moscow, Russian Federation
tfn (+7499) 147 44 41, 147 00 40, 147 03 79, 147 34 88, fax (+7495) 956 60 32
e-post: kuwaitmoscow@yahoo.com
Kuwaits webbsidor: http://www.e.gov.kw/sites/kgoEnglish/Pages/HomePage.aspx(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Riyadh

Diplomatic Quarter
P.O: Box 94363
RIYADH 11693
SAUDI ARABIA
+966 114 881 515
sanomat.RIA@formin.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.