Reserekommendationerna är framöver landsspecifika

Utrikesministeriet börjar åter göra landsspecifika uppdateringar av sina reserekommendationer. I resemeddelandena beaktas fortsättningsvis rekommendationerna av Institutet för hälsa och välfärd i fråga om coronaviruspandemin och ländernas allmänna säkerhetsläge.

Läs mera
15.9.2021

Kuwait: resemeddelande

Risknivå

Noudata erityistä varovaisuutta

Ytterligare uppgifter om risknivån

Det allmänna säkerhetsläget är gott. Det är tillrådligt att observera allmän försiktighet och undvika folksamlingar. Man bör beakta kulturella seder och bestämmelser.

Aktuellt

På grund av coronapandemin kan läget och restriktionerna plötsligt utan förvarning komma att ändras. Aktuell information om situationen i Kuwait kan man få på ambassadens webbplats och genom att följa de lokala myndigheternas information. Ambassaden delar aktuell information också i sociala medier

Ambassadens webbsidor: https://finlandabroad.fi/web/kwt/etusivu(Länk till en annan webbplats.)

Meddelanden från de lokala myndigheterna: https://twitter.com/KUWAIT_MOH(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Det allmänna säkerhetsläget i Kuwait är gott. Risken för terrorattacker kan inte uteslutas. Tidvis förekommer det övervakade politiska demonstrationer och protester i landet men dessa har huvudsakligen gått fredligt till.

Det allmänna nödnumret i landet är 112.

Finland har inget honorärt generalkonsulat i Kuwait. Vid en nödsituation kan man vända sig till vilket EU-lands ambassad som helst.

Brottsligheten

Brottsligheten mot västerlänningar i Kuwait är relativt obetydlig.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Det sker flera trafikolyckor. Situationshastigheterna är höga.

Hälsoläget

Antalet coronafall håller på att gå ner och myndigheterna har kontroll på läget. Vaccineringen framskrider enligt den nationella planen.

Hälsokontroller och andra specialarrangemang kan orsaka fördröjningar på flygplatsen, vid gränsen och i samband med resor i allmänhet. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Ytterligare information på ambassadens webbsidor: https://finlandabroad.fi/web/kwt/etusivu(Länk till en annan webbplats.)

Hälsovårdstjänster av hög kvalitet finns oftast tillgängliga. Det finns även gott om västerländska mediciner.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

Framför allt gäller det att kvinnorna klär sig täckande. Kvinnorna behöver dock inte täcka håret med en sjal. Männens klädsel är ledigare, men vid affärsmöten är det typiskt att klä sig i kostym. Försäljning, införsel och intag av alkohol är förbjudet i Kuwait.

Inresebestämmelser

På grund av coronaviruspandemin kan reserestriktioner och karantänsbestämmelser plötsligt ändras och därför är det särskilt viktigt att följa det aktuella läget i de lokala myndigheternas information, på ambassadens webbplats och i sociala medier.

Ytterligare information om visumärenden för Kuwait ges av Kuwaits ambassad i Moskva:

Embassy of the State of Kuwait
Ul. Mosfilmovskaya 44a
115127 Moscow, Russian Federation
Tfn (+7499) 147 44 41, 147 00 40, 147 03 79, 147 34 88
Fax (+7495) 956 60 32
Epost: kuwaitmoscow@yahoo.com
Staten Kuwaits webbsidor: https://www.e.gov.kw/sites/KGOArabic/Pages/HomePage.aspx(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Riyadh

Diplomatic Quarter
P.O: Box 94363
RIYADH 11693
SAUDI ARABIA
+966 114 881 515
sanomat.RIA@formin.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument