17.1.2024

Nordkorea: resemeddelande

Risknivå

Undvik icke nödvändiga resor

Ytterligare uppgifter om risknivån

Situationen i Nordkorea är oförutsägbar och kan förändras plötsligt.

Aktuellt

På grund av coronapandemin kan läget och restriktionerna ändras plötsligt och utan förvarning. Aktuell information hittar du på ambassadens webbplats (https://finlandabroad.fi/web/prk/aktuellt(Länk till en annan webbplats.)) och genom att följa de lokala myndigheternas information. Ambassaden delar också aktuell information i sociala medier.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Den politiska situationen på Koreanska halvön har tidvis tillspetsats alltsedan Koreakriget tog slut år 1953. Ambassaden bedömer trots allt att säkerhetsläget på Koreanska halvön fortsätter att vara förhållandevis stabilt. Under den senaste tiden har provokationerna emellertid tilltagit och situationen kan plötsligt förändras.

Följ det säkerhetspolitiska läget på Koreanska halvön via medierna och på Finlands ambassad i Seouls webbplats och sociala media om du planerar en resa.

Var i kontakt med resebyråer som ordnar resor till området om du reser till Nordkorea. Försäkra dig noggrant om alla arrangemang relaterade till resan på förhand så att du inte får problem till följd av ändringarna i resebegränsningarna, som ofta görs utan förvarning.

Nordkorea är ett mycket slutet samhälle och utländska turister är ovanliga. I praktiken finns det ingen möjlighet till att resa på egen hand utan allt resande är strikt bevakat. Vanligen krävs ett tillstånd för att röra sig längre än 30 kilometer från Pyongyang. Även inne i Pyongyang får man bara röra sig där guider tillåter det. Om man reser i grupp har researrangören sannolikt skaffat de nödvändiga tillstånden för att röra sig. Det är trots allt bra att kontrollera detta på förhand. Det är bra att be om lov i förväg för att få fotografera.

En del av Nordkoreas nationella flygbolag Air Koyos flygplan finns på EU:s lista över flygbolag som har fått verksamhetsförbud (https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban_sv(Länk till en annan webbplats.)) vilket till exempel kan orsaka problem när det gäller reseförsäkringarna.

Brottsligheten

Brottslighet riktad mot turister i Nordkorea förekommer sällan men fickstölder och dylikt kan ske. Iaktta allmän försiktighet och förvara pass, pengar och andra viktiga ägodelar på en säker plats. Ta kopior av dina viktigaste dokument såsom pass och flygbiljetter. Förvara dem skilt från originalen.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Finland har ingen ambassad i Nordkorea. Du kan ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) på Sveriges ambassad i Pyongyang: https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-f%C3%B6r-svenska-medborgare/nordkorea(Länk till en annan webbplats.).

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Antalet bilar har under de senaste åren ökat i Pyongyang. Var särskilt försiktig i korsningar när du rör dig till fots. Bilister har förkörsrätt och får svänga till höger även om det lyser rött ljus. Det saknas ofta gatubelysning på gatorna.

Naturförhållanden

Översvämningar är vanliga under regnperioden.

Hälsoläget

Hälsokontroller och andra specialarrangemang kan orsaka fördröjningar på flygplatsen och vid gränsstationerna samt i samband med resor i allmänhet. Reservera mer tid än vanligt för resandet.

Ytterligare information finns på ambassadens webbsida: https://finlandabroad.fi/web/prk/aktuellt(Länk till en annan webbplats.)

En heltäckande reseförsäkring är nödvändig.

Hälso- och sjukvården i landet är synnerligen outvecklad. Det har även förekommit kolera och tuberkulos i området. Be om information om nödvändig medicinering och ta nödvändiga vaccinationer innan resan. Ta med dig tillräckligt med mediciner.

Använd vatten på flaska då du dricker och tvättar tänderna. Mjölken pastöriseras inte och ska därför kokas. Ät kött och fisk enbart om de är vältillredda. Koka även grönsakerna och skala frukterna.

I Nordkorea förekommer japansk encefalit och malaria under sommaren.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

I Nordkorea kan domar vara mycket stränga och följderna kan vara allvarliga även för små förseelser. Följ noga guidernas anvisningar gällande fotografering och övrigt beteende. Respektlöshet mot Nordkorea och dess symboler ses som en allvarlig förseelse som kan leda till ett långt fängelsestraff.

Inresebestämmelser

På grund av coronapandemin kan reserestriktionerna och karantänsbestämmelserna förändras plötsligt så det är viktigt att följa aktuella myndighetsmeddelanden.

Nordkoreas ambassad i Stockholm har även hand om Finland som sitt sidoackrediteringsland.

Ytterligare information: Embassy of DPRK in Sweden (på engelska): http://www.korea-dpr.com/(Länk till en annan webbplats.).

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter


Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@gov.fi.

Före resan, kom ihåg:

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument