23.10.2023

Honduras: resemeddelande

Risknivå

Iaktta särskild försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Våldsbrott mycket vanliga.

Aktuellt

Aktuell information om covid-19-läget i Honduras finns på ambassadens webbplats: https://finlandabroad.fi/web/hnd(Länk till en annan webbplats.).

Följ de lokala myndigheternas information. Ambassaden uppdaterar aktuell information också i sociala medier.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

På grund av den utbredda narkotika- och gängbrottsligheten är säkerhetsläget allmänt taget dåligt i hela Honduras. Rör dig inte ensam utomhus när det är mörkt. Var särskilt försiktig i San Pedro Sula och Tegucigalpa eftersom våldsbrott är vanliga där. På grund av gängvåld har Honduras utlyst undantagstillstånd i sammanlagt 123 kommuner. Undantagstillståndet ger myndigheterna rätt att begränsa rörelse- och mötesfriheten, utföra husrannsakan utan tillstånd och gripa människor utan arresteringsorder.

Resenärer har blivit utsatta för våld också i avlägsna områden. Var särskilt försiktig när det är mörkt, det är mycket riskabelt att röra sig till fots.

Försäkra dig om att dina lokala guider och researrangörer är pålitliga.

Förvara pass och värdeföremål i ett förvaringsfack. Växla valuta i små omgångar och bara på platser där du är skyddad från utomstående blickar. Ta med dig ditt kreditkort bara då du vet att du kommer att behöva det.

Resenärer uppmanas att undvika stora folksamlingar och eventuella demonstrationer som snabbt kan bli våldsamma.

Det allmänna nödnumret i Honduras är 911.

Turistorganisationen i Honduras: http://www.honduras.travel(Länk till en annan webbplats.) (på spanska)

Brottsligheten

Brottslighet är ett problem i Honduras, särskilt i San Pedro Sula, huvudstaden Tegucigalpa och på öarna vid den karibiska kusten. Beväpnade rån, stölder, inbrott, bilkapningar och våldtäkter förekommer allmänt. Var försiktig i hela landet och undvik att röra dig utomhus nattetid.

Brottslighet som riktar sig mot turister är allmän på de karibiska öarna, särskilt på Roatan. Även turister på de populära kustområdena och badstränderna på fastlandet har råkat ut för brott. De brottsliga är ofta våldsamma och beväpnade. Narkotikabrottsligheten är utbredd i hela landet.

Säkerhetsmyndigheten i Honduras: http://www.seguridad.gob.hn/(Länk till en annan webbplats.) (på spanska)

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Mindre vägar är ofta i dåligt skick och kan vara farliga för bilister. Under regnperioden försämras vägarna avsevärt.

Undvik att köra bil på natten. På vägarna på landsbygden kan det finnas risk för bilkapningar och våldsamma överfall dygnet runt. Kör med låsta dörrar och stängda fönster.

I en trafikolycka där en part skadas allvarligt ger lagen polisen rätt att anhålla den andra parten, oberoende av vem som förorsakade olyckan. Om du råkar ut för en trafikolycka ska du noggrant anteckna uppgifter om motparten. Du måste alltid invänta polis innan du flyttar ett fordon.

Bussarna är ofta i dåligt skick och förarna kör vårdslöst och ignorerar trafikreglerna. Olyckor är vanliga och ofta allvarliga. Vi avråder från resor med vanliga bussar i stadsområden. Så kallade lyxbussar är ett säkrare alternativ på resor mellan städer.

Honduras trafikpolis på Facebook: https://www.facebook.com/direccion.detransito(Länk till en annan webbplats.) (på spanska)
detransito

Naturförhållanden

Havsströmmarna är kraftiga vid Stilla havets kust. Det finns sällan badvakter eller varningsskyltar på stränderna.

Orkansäsongen pågår från juni till slutet av november. Orkaner och störtregn kan orsaka undantagstillstånd i flera delar av landet, särskilt längs kusten och i bergen.

Om en orkan hotar är det viktigt att följa de lokala myndigheternas information och anvisningar. Håll dig uppdaterad om orkaners utveckling på National Hurricane Centers webbplats:
http://www.nhc.noaa.gov/index.shtml?epac(Länk till en annan webbplats.) (på engelska).

Honduras ligger i ett seismiskt aktivt område och det finns en risk för jordbävningar. Om det inträffar en jordbävning ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. På Seismologiska institutets webbplats finns information på finska om hur man ska agera vid en jordbävning: https://www2.helsinki.fi/fi/seismologian-instituutti/maanjaristykset/maanjaristykset-maailmalla/ohjeita-matkailijoille(Länk till en annan webbplats.)

Befolkningsskyddsmyndigheten i Honduras: http://copeco.gob.hn/(Länk till en annan webbplats.) (på spanska)

Hälsoläget

I Honduras förekommer virussjukdomar som sprids av myggor. Det lönar sig att skydda sig mot myggbett med hjälp av täckande ljusa kläder, insektmedel och myggnät.

Det är viktigt att alla resenärer har en heltäckande reseförsäkring. Privata läkare och sjukhus håller relativt hög standard, men i den offentliga sjukvården finns stora brister. På landsbygden och i avlägsna trakter kan det vara ont om service.

Om du insjuknar så att du behöver sjukhusvård rekommenderar vi att du genast kontaktar ditt försäkringsbolag. Sjukhusen accepterar oftast inte en reseförsäkring som garanti för betalning utan kräver ett kreditkort.

Ytterligare information:

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@gov.fi.

Före resan, kom ihåg:

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument