7.11.2022

Kuba: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Aktuellt

På grund av coronapandemin kan läget och restriktionerna ändras plötsligt och utan förvarning. Aktuell information om läget i Kuba finns på webbplatsen https://finlandabroad.fi/web/cub/forsta-sidan(Länk till en annan webbplats.). Följ de lokala myndigheternas information.

Hälsokontroller och andra specialarrangemang kan medföra förseningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.
Läs de lokala myndigheternas information och reserestriktioner på följande sidor (på spanska):

https://temas.sld.cu/coronavirus/covid-19/(Länk till en annan webbplats.)

Eftersom Finland inte har en ambassad i Kuba sköter Sveriges ambassad i Havanna konsulära tjänster i begränsad omfattning.

Embajada de Suecia en Cuba
Calle 34 #510, entre 5 y 7 ave
Miramar, La Habana
+53 7 204 0 605
http://www.swedenabroad.com/havanna(Länk till en annan webbplats.)
https://twitter.com/SwedeninCU(Länk till en annan webbplats.)
http://fb.me/EmbajadadeSueciaenCuba(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Det politiska läget i Kuba är stabilt, och landet är ett relativt tryggt resmål.

De allmänna nödnumren: polisen 106, ambulans 104, brandkåren 105.

Brottsligheten

Du kan generellt iaktta normal försiktighet i Kuba. I Havanna förekommer sporadiskt brottslighet riktad mot turister, så undvik till exempel att röra dig ensam om natten och på mörka gator i huvudstaden. Risken för rån är större i Havannas centrum än i andra områden.

Förvara pass och värdeföremål i ett förvaringsfack. Växla bara valuta i små omgångar och bara på platser där du är skyddad från utomstående blickar. Ta bara med dig ditt kreditkort då du vet att du kommer att behöva det.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan finländare ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document) vid ett annat EU-lands ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, till exempel pass och flygbiljetter, och förvara dem skilt från originalen.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Det finns förhållandevis lite trafik i Kuba och största delen av fordonen är mycket gamla och i dåligt skick. Taximopeder är inte trygga i trafiken.

Vägarna är i relativt dåligt skick.

Naturförhållanden

Orkansäsongen räcker från juni till slutet av november. Orkanerna och störtregnen kan orsaka undantagstillstånd i flera delar av landet, särskilt längs med kusten och i bergen.

Om en orkan hotar är det viktigt att följa de lokala myndigheternas information och följa deras anvisningar.

Du hittar information om väderförhållanden och orkaner på webbplatsen för Kubas meteorologiska institut (INSMET) (http://www.met.inf.cu/(Länk till en annan webbplats.) ) och på USA:s National Hurricane Centers webbplats (www.nhc.noaa.gov/).

Kuba ligger i ett seismiskt aktivt område och det finns en risk för jordbävningar. Om det inträffar en jordbävning ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. På Seismologiska institutets webbplats finns information på finska om hur man ska agera vid en jordbävning: https://www2.helsinki.fi/fi/seismologian-instituutti/maanjaristykset/maanjaristykset-maailmalla/ohjeita-matkailijoille(Länk till en annan webbplats.). Du också får information om jordbävningar på webbplatsen för Kubas seismologiska forskningscentral (Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas) (http://www.cenais.cu(Länk till en annan webbplats.)(Länk till en annan webbplats.) ).

Hälsoläget

Hälsokontroller och andra specialarrangemang kan medföra förseningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor. Se även frågor och svar om coronaviruset och resande på utrikesministeriets webbplats: https://um.fi/aktuellt/artikeln/-/asset_publisher/iYk2EknIlmNL/content/kysymyksi-c3-a4-ja-vastauksia-matkustamisesta-ja-koronaviruksesta.

Det förekommer virussjukdomar som sprids av myggor. Det lönar sig att skydda sig mot myggbett med hjälp av täckande ljusa kläder, insektsmedel och myggnät.

Det är viktigt att alla resenärer har en heltäckande reseförsäkring. Nivån på hälsovården är i allmänhet god, men det kan råda brist på läkemedel och sjukvårdsutrustning.

Om du insjuknar så att du behöver sjukhusvård rekommenderar vi att du genast kontaktar ditt försäkringsbolag. Sjukhusen accepterar vanligen inte en reseförsäkring som garanti för betalningen utan kräver ett kreditkort. Alla allvarligare sjukdomsfall hos utlänningar koordineras i Kuba av undsättningsbolaget ASISTUR.

Ytterligare information:
ASISTUR http://www.asistur.cu/indexi.php(Länk till en annan webbplats.)
Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología INHEM http://instituciones.sld.cu/inhem/(Länk till en annan webbplats.)
Pan American Health Organization http://www.paho.org/(Länk till en annan webbplats.)

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

De kubanska myndigheterna kräver att alla som anländer till landet har en reseförsäkring som ersätter utgifter som uppstår av läkarbesök och vård av sjukdomar.

Inresebestämmelser

På grund av coronaepidemin kan reserestriktioner och karantänsbestämmelser ändras plötsligt, så det är särskilt viktigt att följa det aktuella läget i de lokala myndigheternas information och i sociala medier. Läs mer på UK Travel Advisory: https://www.gov.uk/foreign-travel-advice(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Ambulerande ambassadören för Karibien

ASA-34@formin.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument