Undvik fortsättningsvis resor som inte är nödvändiga.

Ett undantag är de länder för vilka regeringen har beslutat att inte längre omfattas av inreserestriktionerna. Kontrollera alltid före en resa de aktuella inresebestämmelserna med mållandets myndigheter eller närmaste ambassad. Alla som återvänder från utlandet ska beakta Institutet för hälsa och välfärds anvisningar om karantän.

Läs mera
20.8.2020

Vitryssland: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Aktuellt

Det har ordnats demonstrationer i olika delar av landet dagligen sedan presidentvalet den 9 augusti 2020. Det är möjligt att det utbryter våldsamheter i samband med demonstrationerna och andra massmöten. Vi uppmanar resenärer att undvika demonstrationer och stora folksamlingar och att följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyheterna och var beredd på förseningar i kollektivtrafiken.
På grund av coronapandemin kan läget och restriktionerna ändras plötsligt och utan förvarning. Aktuell information om läget i Vitryssland finns på ambassadens webbplats https://finlandabroad.fi/web/blr/aktuellt
Följ de lokala myndigheternas information.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Det är relativt tryggt att resa till Vitryssland. Iaktta ändå normal försiktighet.

Finland har inte en ambassad i Vitryssland. Närmaste finländska beskickning där man kan få konsulärt bistånd är Finlands ambassad i Vilnius i Litauen. Finlands ambassad K. Kalinausko 24 LT-03107 Vilnius, Litauen tfn +370 526 680 10 E-post sanomat.VIL@formin.fi

Nödnummer: Allmänt nödnummer 112, Polisen 102, Ambulans 103, Brandkåren 101

Finländska medborgare kan i nödfall kontakta ett annat EU-lands beskickning i Minsk:

Sveriges ambassad, Revaliutsyjnaja 15 220030 Minsk tfn +375 17 329 1700

Estlands ambassad, Platonova 1B 220034 Minsk Belarus, tfn +375 17 217 7060 Fax: +375 17 217 7069
Tysklands ambassad, Zaharova 26 tfn + 375 17 2133 752, +375 17 2133 357 Jourtelefon: + 375 296 51 50 16 (Vid samtal från Minsk 8-0-296 51 50 16)
Frankrikes ambassad, Svobody 11, tfn + 375 17 2102 868

Ministeriet för nödsituationer (Ministry of Emergency Situations) https://mchs.gov.by/, text endast på ryska eller vitryska.

Brottsligheten

Det förekommer inte mycket brottslighet i Vitryssland men ficktjuvar förekommer bland annat i metron vid rusningstid.

Lämna pass och värdeföremål i hotellets förvaringsbox eller på ett annat säkert ställe. Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen. Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Du kan kontakta den lokala polisen genom att ringa 112 eller 102.

Finland har ingen beskickning i Vitryssland som utfärdar resedokument. Vid behov kan man ansöka om en provisorisk resehandling (ETD = Emergency Travel Document) hos ett annat EU-lands ambassad.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Trafiken i Vitryssland är relativt lugn men var ändå försiktig om du rör dig med egen bil. Var särskilt uppmärksam på lätt trafik och fotgängare, som huvudsakligen rör sig utan reflexer. Bilisterna respekterar i allmänhet övergångsställen. Om du råkar ut för en trafikolycka ska du vänta tills polisen anländer. Myndigheterna talar ofta bara ryska, och det

kan ta flera veckor att utreda vissa ärenden.
Vägarnas skick varierar i olika delar av landet. Huvudvägarna och vägarna i huvudstadsregionen är i relativt gott skick. Var beredd på
tjock dimma året runt.

Om bilen är registrerad utanför Vitryssland ska man ha med sig ett Green Card-intyg på en gällande trafikförsäkring. Intyget får du från ditt eget försäkringsbolag.

Gränsen för rattfylleri i Vitryssland är 0,3 promille. Man bör be om kvitto för kontanta bötesavgifter. Var beredd på att köerna vid gränserna kan ta flera timmar.

Om man anländer till Vitryssland med en bil som är registrerad utanför tullunionen (Vitryssland, Kazakstan, Ryssland) ska det i bilen finnas en betalterminal för vägtullar där det färdigt laddats upp en förskottssumma för användning på avgiftsbelagda vägar. Om man kör utan betalterminal eller om den inte fungerar kan man bli tvungen att betala betydande böter. Närmare information om vägtullsystemet finns på webbplatsen för Vitrysslands ambassad: https://fi.mfa.lt/fi/en/
Det har under den senaste tiden förekommit mycket problem på gränsen mellan Vitryssland och Ryssland. Det är inte säkert att utlänningar släpps in i Ryssland från Vitryssland fastän de har ett ryskt visum.

Vi rekommenderar att finländare som reser från Vitryssland till Ryssland med bil eller tåg väljer en annan rutt, till exempel via Lettland eller Ukraina. Då du använder dig av flygtrafiken mellan Vitryssland och Ryssland måste du komma ihåg att skaffa lämpliga visum för båda landen.

Vitrysslands trafiksäkerhetsmyndighet: kommunikationsministeriet https://mintrans.gov.by och inrikesministeriet https://minsk.mvd.gov.by/en/page/upravlenie-gosavtoinspekcii

Naturförhållanden

Naturförhållandena i Vitryssland innebär inte några särskilda risker. Kraftiga regn kan ibland leda till att vägar hamnar under vatten.

Hälsoläget

Hälsokontroller och andra specialarrangemang kan medföra förseningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Reservera mer tid än vanligt för alla resor.
Läs mer on coronaviruset på det vitryska hälsoministeriets webbplats http://minzdrav.gov.by/en/.

Kontrollera att din reseförsäkring säkert gäller i Vitryssland.

Hälsovårdsinfrastrukturen i Vitryssland är rimlig och i akuta fall får också turister vård. På grund av kärnkraftsverksolyckan i Tjernobyl finns det små områden där man inte rekommenderar att bär och svamp plockas och äts.

Afrikansk svinpest (ASF) förekommer i flera av Finlands grannländer och i flera europeiska länder. Sjukdomen förekommer hos svin och/eller vildsvin bland annat i Ryssland, Vitryssland, Ukraina, Moldavien och Georgien samt i vissa EU-länder. Mer information om afrikansk svinpest finns på Livsmedelssäkerhetsverket Eviras webbplats: http://www.evira.fi.

Som dricksvatten rekommenderas vatten på flaska.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Vitryssland är ett mer konservativt land än Finland. Följ lokala begränsningar och förbud, till exempel gällande alkohol och tobak på offentliga platser. Inom det vitryska rättssystemet är straffen europeiskt sett stränga, och vid rattfylleri kan till exempel den bil som föraren körde tas i beslag. Också för lindriga narkotikabrott kan man få tusentals euro i böter eller flera års fängelsestraff. Vitryssland är det enda landet i Europa som fortfarande tillämpar dödsstraff.

Inresebestämmelser

På grund av coronaviruspandemin kan resereserestriktioner och karantänsbestämmelser ändras plötsligt, så det är särskilt viktigt att följa det aktuella läget i de lokala myndigheternas information, på ambassadens webbplats och i sociala medier.
Läs aktuell information om läget
https://finlandabroad.fi/web/blr/forsta-sidan

Läs de lokala myndigheternas information på följande webbplatser:
Vitrysslands gränsmyndighet https://gpk.gov.by/en/contact/
Vitrysslands hälsoministerium http://minzdrav.gov.by/en/

Vitrysslands ambassad i Helsingfors https://fi.mfa.lt/fi/en/

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Vilnius

K.Kalinausko 24
03107 VILNIUS
LITHUANIA
+370 526 680 10
sanomat.VIL@formin.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument