5.2.2024

Belarus: resemeddelande

Risknivå

Undvik alla resor

Ytterligare uppgifter om risknivån

Närmaste finländska beskickning är Finlands ambassad i Vilnius i Litauen.

Aktuellt

Eftersom säkerhetsläget har skärpts ytterligare i Belarus ska du undvika alla resor till landet. Läget är instabilt och kan förändras snabbt. Om du befinner dig i Belarus, ska du följa beskickningens och utrikesministeriets informationskanaler.

Beskickningen rekommenderar att du gör en reseanmälan på https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.).

Europeiska unionen har rekommenderat att flygbolag som är etablerade i EU tills vidare ska undvika flygningar i det belarusiska luftrummet. Merparten av flygen från Minsk till Europa har ställts in. Finnair har meddelat att bolaget följer rekommendationen och Finland har dragit in det belarusiska flygbolaget Belavias operativa licens till Finland. Tills vidare är det bäst att söka efter hemflyg till exempel via Istanbul.

Green Card-samarbetet med Belarus upphörde den 31 maj 2023 och korten gäller inte längre i Belarus. De som reser med en bil som är registrerad utanför Belarus ska teckna en separat trafikförsäkring.

Passagerare som flyger till Belarus visumfritt kan inte lämna landet via landgränserna utan utresevisum.

Det har blivit svårare att överföra pengar i Belarus. Western Union och andra liknande företag som tillhandahåller samma tjänster har upphört med verksamheten i Belarus. Internationella kreditkort fungerar nödvändigtvis inte längre i Belarus och du kan inte betala med korten eller lyfta pengar från bankomater. Också företag som erbjuder internationella kurirtjänster, DHL, UPS, TNT och FedEx, har meddelat att de inte fortsätter med kurirtjänsterna i Belarus.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

På grund av det skärpta säkerhetsläget ska du vara uppmärksam och undvika alla resor till Belarus.

Finland har inte en ambassad i Belarus. Närmaste finländska beskickning där man kan få konsulärt bistånd är Finlands ambassad i Vilnius i Litauen. Finlands ambassad K. Kalinausko 24 LT-03107 Vilnius, Litauen tfn +370 526 680 10 E-post sanomat.VIL@formin.fi

Nödnummer:
Allmänt nödnummer 112
Polisen 102
Ambulans 103
Brandkåren 101

Finländska medborgare kan i nödfall kontakta ett annat EU-lands beskickning i Minsk:

Sveriges ambassad,
Vulitsa Revaliutsyinaya 15, 220030 Minsk
tfn +375 17 329 1700

Estlands ambassad,
Platonova 1B 220034 Minsk Belarus,
tfn +375 17 217 7060 Fax: +375 17 217 7069

Tysklands ambassad,
Zaharova 26
tfn + 375 17 2133 752, +375 17 2133 357
Jourtelefon: + 375 296 51 50 16 (Vid samtal från Minsk 8-0-296 51 50 16)

Frankrikes ambassad,
Svobody 11, tfn + 375 17 2102 868

Ministeriet för nödsituationer (Ministry of Emergency Situations) https://mchs.gov.by/(Länk till en annan webbplats.), text endast på ryska eller vitryska.

Brottsligheten

Det förekommer inte mycket brottslighet i Belarus men ficktjuvar förekommer bland annat i metron vid rusningstid.

Lämna pass och värdeföremål i hotellets förvaringsbox eller på ett annat säkert ställe. Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen. Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Du kan kontakta den lokala polisen genom att ringa 112 eller 102.

Finland har ingen beskickning i Belarus som utfärdar resedokument. Vid behov kan man ansöka om en provisorisk resehandling (ETD = Emergency Travel Document) hos ett annat EU-lands ambassad.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Trafiken i Belarus är relativt lugn men var ändå försiktig om du rör dig med egen bil. Var särskilt uppmärksam på lätt trafik och fotgängare, som huvudsakligen rör sig utan reflexer. Bilisterna respekterar i allmänhet övergångsställen.

Om du råkar ut för en trafikolycka ska du vänta tills polisen anländer. Myndigheterna talar ofta bara ryska, och det kan ta flera veckor att utreda vissa ärenden.

Vägarnas skick varierar i olika delar av landet. Huvudvägarna och vägarna i huvudstadsregionen är i relativt gott skick. Var beredd på
tjock dimma året runt.

Green Card-samarbetet med Belarus upphörde den 31 maj 2023 och korten gäller inte längre i Belarus. De som reser med en bil som är registrerad utanför Belarus ska teckna en separat trafikförsäkring.

Gränsen för rattfylleri i Belarus är 0,3 promille. Man bör be om kvitto för kontanta bötesavgifter. Var beredd på att köerna vid gränserna kan ta flera timmar.

Om man anländer till Belarus med en bil som är registrerad utanför tullunionen (Belarus, Kazakstan, Ryssland) ska det i bilen finnas en betalterminal för vägtullar där det färdigt laddats upp en förskottssumma för användning på avgiftsbelagda vägar. Om man kör utan betalterminal eller om den inte fungerar kan man bli tvungen att betala betydande böter. Närmare information om vägtullsystemet finns på webbplatsen för Belarus ambassad: https://fi.mfa.lt/fi/en/(Länk till en annan webbplats.)

Naturförhållanden

Naturförhållandena i Belarus innebär inte några särskilda risker. Kraftiga regn kan ibland leda till att vägar hamnar under vatten.

Hälsoläget

Hälsokontroller och andra specialarrangemang kan medföra förseningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Reservera mer tid än vanligt för alla resor.
Läs mer on coronaviruset på det vitryska hälsoministeriets webbplats http://minzdrav.gov.by/en/(Länk till en annan webbplats.).

Kontrollera att din reseförsäkring säkert gäller i Belarus.

Hälsovårdsinfrastrukturen i Belarus är rimlig och i akuta fall får också turister vård. På grund av kärnkraftsverksolyckan i Tjernobyl finns det små områden där man inte rekommenderar att bär och svamp plockas och äts.

Afrikansk svinpest (ASF) förekommer i flera av Finlands grannländer och i flera europeiska länder. Sjukdomen förekommer hos svin och/eller vildsvin bland annat i Ryssland, Belarus, Ukraina, Moldavien och Georgien samt i vissa EU-länder. Mer information om afrikansk svinpest finns på Livsmedelssäkerhetsverket Eviras webbplats: http://www.evira.fi(Länk till en annan webbplats.).

Som dricksvatten rekommenderas vatten på flaska.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

Belarus är ett tolerant, men konservativt land. Följ lokala begränsningar och förbud, till exempel gällande alkohol och tobak på offentliga platser. Inom det belarusiska rättssystemet är straffen europeiskt sett stränga, och om du åker fast för rattfylleri kan till exempel den bil du körde tas i beslag. Också för lindriga narkotikabrott kan man få tusentals euro i böter eller flera års fängelsestraff.

Belarus är det enda landet i Europa som fortfarande tillämpar dödsstraff.

På belarusiska personer med dubbelt medborgarskap tillämpas endast Belarus nationella lagstiftning, det andra medborgarskapet beaktas inte. Därför har utrikesministeriet kanske bara begränsade möjligheter att ge konsulära tjänster enligt den finska lagen om konsulära tjänster.

Inresebestämmelser

De reserestriktioner som fastställts på grund av covid-19 är inte längre i kraft i Belarus.

Läs de lokala myndigheternas information på följande webbplatser:

Visumkraven för Belarus ändrades den 12 februari 2017. Mer information och anvisningar om inresebestämmelserna finns att få på Belarus ambassad i Helsingfors:
Unionsgatan 18, 00130 Helsingfors
Tfn: +358 46 81 33333
E-post: finland@mfa.gov.by
http://finland.mfa.gov.by/en/consular_issues/(Länk till en annan webbplats.)

Passagerare som flyger till Belarus visumfritt kan inte lämna landet via landgränserna utan utresevisum.
Belarus migrationsmyndighet i Minsk svarar för utresevisum:

Citizenship and Migration Department of the Main Internal Affairs Directorate of the Minsk City Executive Committee
Independence Avenue 48 B, Minsk
Tfn: +375 17 239 4440 eller +375 17 239 4434

Passagerare som flyger från Belarus till Ryssland eller via Ryssland till Belarus måste ansöka om ryskt och belarusiskt transitvisum oberoende av hur lång tid passageraren tillbringar på flygplatsen. Gränsstationerna mellan Belarus och Ryssland för landsvägs- och järnvägstrafiken är inte i internationellt bruk. Utlänningar kan inte korsa gränsen vid dessa gränsstationer.

Utlänningar som anländer till Belarus ska ha en giltig reseförsäkring som täcker sjukdomskostnader på minst 10 000 euro.

Enligt belarusisk lagstiftning ska utlänningar som vistas i landet i mer än 10 dagar registrera sig hos inrikesministeriets migrationsmyndighet.

Registreringen kan utföras av den mottagande parten i Belarus, och om du bor på hotell är det hotellet som sköter registreringen.
Registreringen kan göras elektroniskt på http://www.portal.gov.by/(Länk till en annan webbplats.) eller hos polisen i ditt bostadsområde.

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter


Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@gov.fi.

Före resan, kom ihåg:

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument