Undvik fortsättningsvis resor som inte är nödvändiga.

Ett undantag är de europeiska länder för vilka regeringen har beslutat att slopa gränskontrollen. Kontrollera alltid före en resa de aktuella inresebestämmelserna med mållandets myndigheter eller närmaste ambassad.

Läs mera
5.3.2020

Vitryssland: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Iaktta normal försiktighet i Vitryssland. Närmaste finländska beskickning och konsulärt bistånd finns i Vilnius, Litauen.

Aktuellt

Utrikesministeriet och Finlands beskickningar följer hur coronaviruset (COVID-19) påverkar resandet. Läget bevakas tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd.

Institutet för hälsa och välfärd följer upp bl.a. Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC:s och Världshälsoorganisationen WHO:s lägesbild som uppdateras regelbundet. Institutet för hälsa och välfärd publicerar aktuell information om förekomsten av sjukdomen och ger resenärer anvisningar på sin webbplats. Det bästa sättet att skydda sig är att iaktta en god handhygien och hygien när du hostar. https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Hälsokontroller och andra undantagsarrangemang kan medföra förseningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Läs mer om coronaviruset på hälsoministeriets webbplats:
http://minzdrav.gov.by/en/, bara på ryska.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Det är relativt tryggt att resa till Vitryssland. Iaktta ändå normal försiktighet.

Finland har inte en ambassad i Vitryssland. Närmaste finländska beskickning där man kan få konsulärt bistånd är Finlands ambassad i Vilnius i Litauen.
Finlands ambassad, Vilnius
K. Kalinausko 24
03107 VILNIUS
Litauen
+370 526 680 10
sanomat.VIL@formin.fi

Nödnummer:
Allmänt nödnummer 112
Polis 102
Ambulans 103
Brandkår 101

Medborgare i EU-länder kan i nödsituationer kontakta ett annat EU-lands representation i Minsk:

Sveriges ambassad
Vylica Revaliucyjnaja 15
220030 Minsk
Tfn +375 17 329 1700

Estlands ambassad
Platonova 1B
220034 Minsk
Belarus
Tfn +375 17 217 7060
Fax: +375 17 217 7069

Tysklands ambassad
Zaharova 26
Tfn + 375 17 2133 752, +375 17 2133 357
Jourtelefon: + 375 296 51 50 16 (Vid samtal från Minsk 8-0-296 51 50 16)

Frankrikes ambassad
Svobody 11, (Place de la Liberte)
Tfn + 375 17 2102 868

Brottsligheten

Det förekommer inte mycket brottslighet i Vitryssland men ficktjuvar finns bland annat i metron.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Trafiken i Vitryssland är relativt lugn men var ändå försiktig om du rör dig med egen bil. Var särskilt uppmärksam på lätt trafik och fotgängare som rör sig utan reflexer. Bilisterna respekterar i allmänhet övergångsställen. Om du råkar ut för en trafikolycka ska du vänta tills polisen anländer.

I olycksfall kan det vara svårt att få adekvat hjälp. Myndigheterna talar ofta bara ryska, och det kan ta veckor att utreda vissa ärenden.

Vägskicket varierar i landets olika delar. Huvudvägarna och vägarna i huvudstadsregionen är i relativt gott skick. På vintern ska man anpassa körandet till väderleken. Var beredd på tjock dimma året om.
Om bilen är registrerad utanför Vitryssland ska man ha med sig ett Green Card-intyg på en gällande trafikförsäkring. Intyget får du från ditt eget försäkringsbolag.

Gränsen för rattfylleri är 0,3 promille. Man bör be om kvitto för kontanta bötesavgifter. Var beredd på att köerna vid gränserna kan ta timmar.

Om man anländer till Vitryssland med en bil som är registrerad utanför tullunionen (Vitryssland, Kazakstan, Ryssland) ska det i bilen finnas en betalterminal för vägtullar där det färdigt laddats upp en förskottssumma för användning på vägar med avgift. Om man kör utan betalterminal eller om den inte fungerar kan man bli tvungen att betala betydande böter. Närmare information om vägtullssystemet hittas på Vitrysslands ambassads webbplats: http://finland.mfa.gov.by/en/13/

Det har under den senaste tiden förekommit mycket problem på gränsen mellan Vitryssland och Ryssland. Det är inte säkert att utlänningar släpps in i Ryssland från Vitryssland, fastän de har visum till Ryssland.
Vi rekommenderar att finländare som reser från Vitryssland till Ryssland med bil eller tåg väljer en annan rutt, t.ex. via Lettland eller Ukraina. Det har också förekommit problem i flygtrafiken mellan Vitryssland och Ryssland och det är inte säkert att utlänningar släpps ombord.

Naturförhållanden

Naturförhållandena i Vitryssland innebär inte några särskilda risker. Kraftiga regn kan ibland leda till att vattenytan stiger över vägytan.

Hälsoläget

Kontrollera att din reseförsäkring säkert gäller i Vitryssland. Som dricksvatten rekommenderas vatten på flaska.

Hälsovårdsinfrastrukturen i Vitryssland är rimlig och i akuta fall får också turister vård. På grund av kärnkraftsverksolyckan i Tjernobyl finns det små områden där man inte rekommenderar att bär och svamp plockas och äts.

Afrikansk svinpest (ASF) förekommer i flera av Finlands grannländer och i flera europeiska länder. Sjukdomen förekommer hos svin och/eller vildsvin bland annat i Ryssland, Vitryssland, Ukraina, Moldavien och Georgien samt i vissa EU-länder. Mer information om afrikansk svinpest finns på Livsmedelssäkerhetsverket Eviras webbplats: www.evira.fi.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Vitryssland är ett tolerant men konservativt land. Följ lokala begränsningar och förbud, t.ex. gällande alkohol och tobak på offentliga platser. Inom det vitryska rättssystemet är straffen europeiskt sett stränga. Också för lindriga narkotikabrott kan man få tusentals euro i böter eller flera års fängelsestraff. Vitryssland är det enda landet i Europa som fortfarande tillämpar dödsstraff.

Inresebestämmelser

Vitrysslands bestämmelser om visum ändrades 12.2.2017. Vitrysslands ambassad i Helsingfors ger information om inresebestämmelserna:

Unionsgatan 18, 00130 Helsingfors
Tfn +358 46 81 33 333
E-post: finland@mfa.gov.by
Webbplats: http://finland.mfa.gov.by/en/consular_issues/

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Vilnius

K.Kalinausko 24
03107 VILNIUS
LITHUANIA
+370 526 680 10
sanomat.VIL@formin.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument