Undvik fortsättningsvis resor som inte är nödvändiga.

Norge, Danmark, Island, Estland, Lettland och Litauen utgör undantag. Kontrollera alltid de aktuella inresebestämmelserna med mållandets myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Läs mera
18.5.2020

Armenien: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Att resa i Armenien är huvudsakligen tryggt, men undvik att resa till Nagorno-Karabach och till gränsområdet mellan Armenien och Azerbajdzjan.

Aktuellt

Utrikesministeriet och Finlands beskickningar följer hur coronaviruset (COVID-19) påverkar resandet. Läget bevakas tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd.

Institutet för hälsa och välfärd följer upp bl.a. Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC:s och Världshälsoorganisationen WHO:s lägesbild som uppdateras regelbundet. Institutet för hälsa och välfärd publicerar aktuell information om förekomsten av sjukdomen och ger resenärer anvisningar på sin webbplats. Det bästa sättet att skydda sig är att iaktta en god handhygien och hygien när du hostar. https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Hälsokontroller och andra undantagsarrangemang kan medföra förseningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Armenien är ett tryggt resmål, men undvik att resa till Nagorno-Karabach med omnejd och till gränsområdet mellan Armenien och Azerbajdzjan (se mera under Särskilda säkerhetsrisker).

I centrum av Jerevan har det förekommit demonstrationer som huvudsakligen har förlöpt lugnt, men ibland blivit våldsamma. Undvik demonstrationer och stora folksamlingar.

Sveriges ambassad
34, Baghramian Ave.
Jerevan
tfn +374 95 959 501

Tysklands ambassad
29 Charents St.
Jerevan
tfn +374 10 523 279

I Jerevan kan man vända sig till Finlands honorärkonsul:
Timothy Straight
Tamanyan Street 6, apartment 14, Yerevan, Armenia
Tfn: +374 10 565587
Mobil: +374 91 401623
E-post: timothy.straight@gmail.com

Särskilda säkerhetsrisker

Konflikten mellan Armenien och Azerbajdzjan om Nagorno-Karabach är fortfarande olöst. Enligt internationell rätt hör Nagorno-Karabach till Azerbajdzjan, men det är Armenien som kontrollerar området. Också sju provinser som omger Nagorno-Karabach kontrolleras av armeniska trupper. Utlänningar släpps inte in i regionen utan särskilt tillstånd från de armeniska myndigheterna. Trots eldupphöret har det också förekommit skottlossning i området och en del vägar är minerade.

Undvik att resa i närheten av gränsen mellan Armenien och Azerbajdzjan i provinserna Tavusj och Gegharkunik. Det har förekommit skottlossning i de regionerna.

Gränserna till Azerbajdzjan och Turkiet är stängda.

Brottsligheten

Fickstölder och andra former av egendomsbrott kan förekomma. Trots att Armenien är ett relativt tryggt land för resenärer lönar det sig att vara försiktig och undvika att röra sig ensam i öde gränder, särskilt efter mörkrets inbrott.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Trafikregler följs i allmänhet inte och det förekommer mycket fortkörning. Landets bilbestånd är dåligt skick, särskilt utanför Jerevan och få använder säkerhetsbälte trots att det i princip är obligatoriskt.

Förutom några huvudleder är vägarna i landet i dåligt skick och situationen förvärras under vintermånaderna. Det händer att polisen skriver ut böter åt bilister och sätter pengarna i egen ficka. Det lönar sig att köpa bensin endast vid bensinstationer som ingår i pålitliga kedjor eftersom det finns risk att bli bedragen. Undvik att köra nattetid. Gränsen för rattfylleri är noll promille.

Naturförhållanden

Armenien ligger i ett seismiskt aktivt område och små jordbävningar är vanliga. Den senaste stora jordbävningen inträffade 1988.

Hälsoläget

Det är viktigt att ha en heltäckande reseförsäkring. Försäkringen bör täcka flygtransport till Finland i fall av allvarlig sjukdom eller olycka.

På grund av landets ekonomiska situation är nivån på den offentliga hälsovården låg och utrustningen på sjukhusen bristfällig. I Jerevan finns det dyra privata kliniker.

Drick inte kranvattnet.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Armenien är ett kristen-ortodoxt land och kvinnor kan klä sig i normal västerländsk stil. På landsbygden är folk i allmänhet mera konservativa och avslöjande klädsel kan väcka negativ uppmärksamhet.

För narkotikabruk kan man få väldigt höga böter och långa fängelsestraff.

Fotografera inte militära mål. Turister som försökt ta sig in i militära områden eller rört sig i närheten av dem har gripits och förhörts. Det lönar sig att be om lov innan man fotograferar religiösa mål.

Inresebestämmelser

Information om inresebestämmelser på armeniska utrikesministeriets webbplats http://www.mfa.am/ och på webbplatsen för Armeniens ambassad i Stockholm http://www.sweden.mfa.am/en/

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Ambulerande ambassadören för Sydkaukasien

ITA-22@formin.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument