28.11.2023

Albanien: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Iaktta normal försiktighet. I allmänhet tryggt, undvik demonstrationer. Det finns en risk för jordbävningar, markbränder och översvämningar.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Säkerhetsläget i Albanien är i allmänhet gott.

Undvik eventuella demonstrationer och folksamlingar.

Turismen håller på att utvecklas längs den albanska kusten från stränderna Velipoje i norr till Saranda i söder. Bland annat områdena kring Durres och Saranda är relativt trygga. Även de historiska städerna i inlandet, såsom Kruja, Korça och Gjirokaster, och stränderna vid sjön Ohrid är lugna turistmål. Den allmänna inställningen till turister är positiv eftersom turismen är ny i området.

Brottsligheten

För resenärer är säkerheten i allmänhet god, särskilt i Tirana. Brottslighet och våld förekommer i vissa områden men det är sällan utlänningar som drabbas. I kollektivtrafiken och på livliga platser lönar det sig att se upp för ficktjuvar. Var vaksam och förvara värdeföremål på ett säkert ställe.

Bilstölder är fortfarande rätt vanliga. Gör inte motstånd om du blir utsatt för en våldsam bilkapning.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Trafikkulturen avviker från den finländska. Vägarnas dåliga skick och våghalsigt beteende i trafiken kan orsaka farliga situationer. Undvik att köra i onödan då det är mörkt.

Naturförhållanden

Albanien är beläget i en seismiskt aktiv zon där jordskalv kan förekomma. Om det sker en jordbävning ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. På seismologiska institutets webbplats finns det anvisningar (på finska) om hur du ska agera när det inträffar en jordbävning: https://www2.helsinki.fi/fi/seismologian-instituutti/maanjaristykset/maanjaristykset-maailmalla/ohjeita-matkailijoille(Länk till en annan webbplats.).

Du hittar också information (på engelska) på webbplatsen för den seismologiska avdelningen vid det albanska Institute of Geosciences, Energy, Water and Enviroment: http://www.geo.edu.al/newweb/?gj=gj2(Länk till en annan webbplats.). När du väljer logi är det bra att beakta byggnadens jordbävningstålighet.

På sommaren förekommer markbränder som sprids på grund av torrt och hett väder och blåst. Avlägsna dig från brändernas omedelbara närhet. Brandkåren har inte alltid kapacitet att släcka bränderna snabbt.

Kraftiga regn kan förekomma och då kan vattnet och leran som rinner från bergen förorsaka översvämningar i låglänta områden.

Hälsoläget

Den offentliga hälso- och sjukvårdens kvalitet ligger inte på västerländsk nivå och sjukhusen är dåligt utrustade. Privata läkarstationer är bättre utrustade.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Inresebestämmelser

Om du reser tillsammans med ett barn utan barnets vårdnadshavare eller om endast den ena vårdnadshavaren följer med på resan, lönar det sig att kontrollera med Albaniens ambassad i Helsingfors vilka handlingar och tillstånd som behövs.

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@gov.fi.

Före resan, kom ihåg:

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument