Resenär, återvänd till Finland. Följ THL:s karantänanvisningar!

Resenärer uppmanas att återvända till Finland så snart som möjligt. Alla som anländer från utlandet ska beakta karantänanvisningarna som ges av Institutet för hälsa och välfärd.

Läs mera

Risknivån i resemeddelandena för alla länder är förtillfället åtminstone undvik alla resor.

5.3.2020

Förenade Arabemiraten: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Tryggt resmål. Skäl att följa de islamiska etikettreglerna. Nolltolerans mot narkotika. Det lönar sig att följa nyheterna om samhällets och säkerhetslägets utveckling i regionen.

Aktuellt

Utrikesministeriet och Finlands beskickningar följer hur coronaviruset (COVID-19) påverkar resandet. Läget bevakas tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd.

Institutet för hälsa och välfärd följer upp bl.a. Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC:s och Världshälsoorganisationen WHO:s lägesbild som uppdateras regelbundet. Institutet för hälsa och välfärd publicerar aktuell information om förekomsten av sjukdomen och ger resenärer anvisningar på sin webbplats. Det bästa sättet att skydda sig är att iaktta en god handhygien och hygien när du hostar. https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Hälsokontroller och andra undantagsarrangemang kan medföra förseningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Förenade Arabemiratens myndigheter informerar om coronaviruset på följande webbplatser:
Arabemiratens hälsoministerium (Ministry of Health and Prevention): https://www.mohap.gov.ae
Dubai Health Authority: https://www.dha.gov.ae/Pages/coronavirus.aspx
Abu Dhabi Department of Health: https://www.doh.gov.ae/en/health-information/Novel%20Coronavirus

Utrikesministeriet rekommenderar att alla som reser utomlands gör en reseanmälan http://reseanmalan.fi

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Förenade Arabemiraten är ett tryggt resmål. Vi rekommenderar ändå att man är vaksam då det finns en risk för terrordåd.

På grund av de regionala spänningarna kan säkerhetsläget kring Persiska viken förändras plötsligt. Följa lägets utveckling i medierna. Se till att din reseanmälan är uppdaterad.

Brottsligheten

Det finns förhållandevis lite brottslighet i landet. Turister uppmanas vara normalt försiktiga.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Trafikkulturen skiljer sig från den finska. Bilarna kör fort och följer sällan trafikreglerna, vilket ger upphov till farliga situationer, i synnerhet på motorvägarna. Dimma och sandstormar kan också inverka på trafiksäkerheten. Det gäller nolltolerans för alkohol i trafiken. Det finns mycket övervakningskameror och böterna för trafikförseelser kan vara mycket höga.

Vissa länder, bl.a. Förenade Arabemiraten, bröt förbindelserna med Quatar i juni 2017. Det finns inga förbindelser mellan länderna, vare sig landtrafik, fartygstrafik eller flygtrafik.
Länk till myndigheternas webbplats:
Polisen i Abu Dhabi: https://www.adpolice.gov.ae/en/Pages/home.aspx
Polisen i Dubai: https://www.dubaipolice.gov.ae/wps/portal/home

Hälsoläget

Hälsomyndigheterna begränsar resenärers rätt att föra in receptbelagda och andra läkemedel.
Du får information om införsel av läkemedel vid hälsoministeriet:
UAE Ministry of Health, Drug Control Department drugcl.csc@moh.gov.ae tel. +971 2 611 7240, fax +971 2 632 7644.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Förenade Arabemiraten är ett muslimskt land där det är skäl att uppträda konservativt. Undvik till exempel att uppträda alkoholpåverkad, avslöjande klädsel och ömhetsbetygelser på offentliga platser.

Förenade Arabemiraten har nolltolerans i fråga om narkotika. För innehav och användning av narkotika (inklusive milda droger) utdöms stränga straff. Minimidomen är fyra års fängelse. Detta gäller även för personer som ertappas endast med små rester av droger som använts före ankomsten till Förenade Arabemiraten. Likaså gäller det personer som endast gör mellanlandningar i Förenade Arabemiraten. Förenade Arabemiraten har teknisk utrustning vid sina gränser med vilken man noggrant kan avslöja innehav och användning av narkotika.

I vissa fall tillämpas den muslimska sharia-lagen. Inom sharia räknas bland annat alkoholbruk, utomäktenskapliga relationer och homosexualitet som brott. Det är också förbjudet att ”klä sig opassande med tanke på sitt kön”.

Lagstiftningen tillåter dödsstraff för flera brott, bland annat mord, terrorism och narkotikabrott. Också för homosexualitet kan man enligt sharia dömas till döden. I praktiken verkställs dödsstraffet emellertid endast i mycket grova brottsfall.
Man bör förhålla sig med tillbörlig respekt till landets myndigheter.

Förenade Arabemiraten tvistar om territorialvatten med sina grannar. Västerlänningar som färdats med båt på politiskt känsliga områden har under de senaste åren arresterats och till och med dömts till långa fängelsestraff. Undvik att vistas i närheten av de omtvistade öarna Abu Musa, Greater Tunb och Lesser Tunb i Persiska viken.

En anmälan ska göras om du för in mer än 100 000 AED i kontanter i landet.
Ytterligare upplysningar:

Embassy of the United Arab Emirates, Helsinki
Mannerheimvägen 12 B, 5. vån.
00100 Helsingfors
Finland
Tfn: +358 9 251 663 61, +358 9 251 663 82
E-post: helsinkiemb@mofaic.gov.ae

Inresebestämmelser

Ta reda på de aktuella inresebestämmelserna av Förenade Arabemiratens myndigheter: https://www.government.ae/en/information-and-services/visa-and-emirates-id

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Abu Dhabi

Al Masaood Tower, 12th floor, office 1202
Hamdan Street
ABU DHABI
UNITED ARAB EMIRATES
+971 263 289 27
sanomat.abo@formin.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument