20.6.2022

Förenade Arabemiraten: resemeddelande

Risknivå

Iaktta särskild försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Allmänt taget ett tryggt resmål. Beakta de muslimska förhållningsreglerna. Nolltolerans mot narkotika.

Aktuellt

De emiratiska myndigheterna har bekräftat att det gjorts robotattacker mot landet under början av 2022. Även om liknande attacker är sällsynta i landet, kan risken för nya attacker inte uteslutas. Följ hur läget utvecklas genom lokala myndigheters information och medierna. Se till att din reseanmälan är uppdaterad.

På grund av coronapandemin kan läget och restriktionerna ändras plötsligt och utan förvarning. Den senaste informationen om läget i Förenade Arabemiraten finns på ambassadens webbplats
https://finlandabroad.fi/web/are/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/koronavirusuutiset-yhdistyneiss-c3-a4-arabiemiirikunnissa-1/384951(Länk till en annan webbplats.)
Följ de lokala myndigheternas information.

Ambassaden delar också aktuell information i sociala medier.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Förenade Arabemiraten är allmänt taget ett tryggt resmål. Resenärer uppmanas att iaktta allmän vaksamhet, eftersom det finns en risk för terrordåd i landet. På grund av de regionala spänningarna kan säkerhetsläget kring Persiska viken förändras plötsligt. . De emiratiska myndigheterna har bekräftat att det gjorts robotattacker mot landet under början av 2022. Även om liknande attacker är sällsynta i landet, kan risken för nya attacker inte uteslutas. Följ hur läget utvecklas genom lokala myndigheters information och medierna. Se till att din reseanmälan är uppdaterad.

Brottsligheten

Det förekommer lite brottslighet i landet. Turister bör iaktta normal försiktighet.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Trafikkulturen avviker från den finländska. Bilarna kör fort och följer sällan trafikreglerna, vilket ger upphov till farliga situationer, i synnerhet på motorvägarna. Dimma och sandstormar kan också inverka på trafiksäkerheten. Det gäller nolltolerans för alkohol i trafiken. Det finns mycket övervakningskameror och böterna för trafikförseelser kan vara mycket höga.

Vissa länder, bland dem Förenade Arabemiraten, bröt förbindelserna med Quatar i juni 2017. Det har inte funnits någon fartygs- eller flygtrafik mellan Förenade arabemiraten och Quatar sedan dess. Den 5 januari 2021 meddelade Förenade Arabemiraten att flygförbindelserna öppnas på nytt, och nu fungerar flygtrafiken åter mellan länderna.
Länk till myndigheternas webbplats:

Polisen i Abu Dhabi:
https://www.adpolice.gov.ae/en/Pages/home.aspx(Länk till en annan webbplats.)

Polisen i Dubai: https://www.dubaipolice.gov.ae/wps/portal/home(Länk till en annan webbplats.)

Naturförhållanden

Sandstormar och dimma kan sporadiskt försvåra resandet. Under sommarmånaderna stiger temperaturen till +40–50 °C. Följ de lokala myndigheternas anvisningar om översvämningar, sandstormar och andra förändringar i väderförhållandena.

Hälsoläget

Hälsokontroller och andra specialarrangemang kan orsaka fördröjningar på flygplatsen, vid gränsen och i samband med resor i allmänhet. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Ytterligare information:
Förenade Arabemiratens hälsoministerium (Ministry of Health and Prevention): https://www.mohap.gov.ae(Länk till en annan webbplats.)

Webbplatsen för myndigheterna i Förenade Arabemiraten: https://u.ae/en/information-and-services/justice-safety-and-the-law/handling-the-covid-19-outbreak/travelling-amid-covid-19/travelling-to-the-uae
Pressmeddelande från Finlands ambassad i Abu Dhabi: https://finlandabroad.fi/web/are/ajankohtaista/-(Länk till en annan webbplats.) /asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/koronavirusuutiset-yhdistyneiss-c3-a4-arabiemiirikunnissa-1/384951
Hälsomyndigheterna begränsar resenärers rätt att föra in receptbelagda och andra läkemedel. Du får information om införsel av läkemedel vid hälsoministeriet: http://www.mohap.gov.ae/(Länk till en annan webbplats.) , och från portalen för landets regering: https://u.ae/en/information-and-services/health-and-fitness/drugs-and-controlled-medicines

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

Förenade Arabemiraten är ett muslimskt land, där det är skäl att uppträda konservativt. till exempel undvika att uppträda berusad, klä sig utmanande eller kyssas och kramas på offentliga platser.

Eftersom Förenade Arabemiraten är ett muslimskt land förhåller man sig negativt till utomäktenskapliga barn. Är du gravid rekommenderar vi att du före resan hör dig för hos sjukhuset på destinationsorten att du i nödsituation har tillgång till vård och tar reda på eventuella juridiska påföljder om du saknar ett äktenskapsintyg.

Förenade Arabemiraten har nolltolerans i fråga om narkotika. För innehav och användning av narkotika (inklusive milda droger) utdöms stränga straff. Minimidomen är fyra års fängelse. Detta gäller även för personer som ertappas endast med små rester av droger som använts före ankomsten till Förenade Arabemiraten. Likaså gäller det personer som endast gör mellanlandningar i Förenade Arabemiraten.

I brottmål tillämpas i vissa fall den muslimska sharia-lagen. Enligt sharia klassas bland annat alkoholanvändning, utomäktenskapliga relationer och homosexualitet som brott. Även att ”klä sig opassande med tanke på sitt kön” är förbjudet.

Lagstiftningen tillåter dödsstraff för flera brott, bland annat mord, terrorism och narkotikabrott. Också för homosexualitet kan man enligt sharia dömas till döden. I praktiken verkställs dödsstraffet emellertid endast i mycket grova brottsfall.

Man bör förhålla sig med tillbörlig respekt till landets myndigheter. Det är förbjudet att fotografera militära och andra förvaltningsbyggnader. I fråga om sociala medier är det skäl att beakta att det är straffbart att publicera meddelanden och fotografier som kränker bland annat människors privatliv, religion, myndigheter eller landets ledning. Det är också straffbart att sprida rykten och desinformation.Förenade Arabemiraten tvistar om territorialvatten med sina grannar. Västerlänningar som färdats med båt på politiskt känsliga områden har under de senaste åren arresterats och till och med dömts till långa fängelsestraff. Undvik att vistas i närheten av de omtvistade öarna Abu Musa, Greater Tunb och Lesser Tunb i Persiska viken.

Om man har med sig över 100 000 AED i kontanta medel vid import eller utresa ska man göra en anmälan om detta. Detsamma gäller om du kommer från EU eller åker till EU och har med dig kontanta medel till ett värde av 10 00 euro eller mer. Mer information om förutsättningarna för import av kontanta medel samt andra föremål och förnödenheter finns här: https://u.ae/en/information-and-services/finance-and-investment/clearing-the-customs-and-paying-customs-duty
Svar på de vanligaste frågorna hittar du på ambassadens webbplats: https://finlandabroad.fi/web/are/vanliga-fragor(Länk till en annan webbplats.)

Inresebestämmelser

På grund av coronaviruspandemin kan reserestriktioner och karantänsbestämmelser ändras plötsligt, så det är särskilt viktigt att följa det aktuella läget i de lokala myndigheternas information, på ambassadens webbplats och i sociala medier.

Olaglig vistelse i landet leder till bötesstraff. Mer information hittar du till exempel här: https://u.ae/en/information-and-services/visa-and-emirates-id/visa-fees.

Förenade Arabemiratens regeringsportal: https://u.ae/en/information-and-services/visa-and-emirates-id/

Landets nyhetsbyrå: http://www.wam.ae/en(Länk till en annan webbplats.)

Meddelande från Finlands ambassad i Abu Dhabi:
https://finlandabroad.fi/web/are/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/-arabiemiirikunnissa-384951(Länk till en annan webbplats.) Myndigheten med ansvar för inreseärenden i Dubai General Directorate of Residency and Foreginers Affairs GDRFA:https://www.gdrfad.gov.ae/en(Länk till en annan webbplats.)
Myndigheten med ansvar för inreseärenden i Abu Dhabi Federal Auhtority for Identity, Citizenship., Customs and Port Security: https://icp.gov.ae/(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument