Finland planerar att öppna en ambassad i Dakar

Utrikesministeriet bereder en utvidgning och förstärkning av Finlands utrikesrepresentation. Nu bereds öppnandet av en ny ambassad i Senegals huvudstad Dakar. Enligt planen ska ambassaden inleda sin verksamhet under 2021. Utrikesrepresentationen utvidgades senast i september 2020 när Finland återinvigde sin ambassad i Manila i Filippinerna. Utöver Dakar förbereder Finland för närvarande också öppnandet av en ambassad i Qatars huvudstad Doha.

Utrikesförvaltningen grundar sig på ett omfattande nätverk av beskickningar, det vill säga ambassader, konsulat och andra former av diplomatisk representation. Utrikesministeriets avsikt är att rikta resurser till sådana länder vars politiska och ekonomiska betydelse växer för Finland. Olika möjligheter har kartlagts ingående. Utgångspunkten är regeringsprogrammet, där i synnerhet Afrika, Syd- och Sydostasien nämns som potentiella regioner för utvidgning av ambassadnätet. I avvägandet beaktas såväl utrikespolitiska behov som Finlands handelsintressen. 

Senegals huvudstad Dakar är Västafrikas diplomatiska centrum och ett naturligt val av stationeringsort för en ny ambassad. I enlighet med riktlinjerna i Afrikastrategin, som godkändes i mars 2021, har Finland som mål att diversifiera och fördjupa relationerna med de afrikanska länderna. För att målet ska kunna uppnås måste Finlands diplomatiska och kommersiella närvaro i regionen ökas. Från Dakar kan flera länder i regionen bevakas, bland annat Sahelregionen, vars säkerhetsutveckling följs noggrant i Europa. 

”Ambassaden i Dakar är Finlands första beskickning i det franskspråkiga Västafrika och därmed ett viktigt tillägg till vår utrikesrepresentation. Senegal är en viktig partner för Finland och Europeiska unionen och en stabiliserande aktör i hela regionen”, säger utrikesminister Pekka Haavisto.

I det franskspråkiga Västafrika finns flera tillväxtekonomier, och Senegal är ett av regionens ekonomiska och logistiska centrum.

”Den nya ambassaden i Dakar förbättrar avsevärt Team Finlands möjligheter att stödja finländska företags marknadstillträde i regionen, där det finns gott om potential att öka handeln och intensifiera våra relationer”, säger utvecklingsminister Ville Skinnari.

Ytterligare information: 

Pekka Puustinen, understatssekreterare, tfn +358 295 350 228

Joel Linnainmäki, utrikesministerns specialmedarbetare, tfn +358 295 350 466

Claus-Jerker Lindroos, biträdande avdelningschef, avdelningen för Afrika och Mellanöstern, tfn +358 295 351 234

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.