Ändringar i procedurerna för konsulära ärenden och inreseärenden i Ryssland från och med den 1 september

Ryssland meddelade den 6 juli 2023 att Finlands generalkonsulat i S:t Petersburg stängs den 1 oktober 2023. Därför stängs generalkonsulatets kundtjänst den 1 september 2023.

Konsulära ärenden och inreseärenden som hört till generalkonsulatet i S:t Petersburg sköts från och med den 1 september 2023 av Finlands ambassad i Moskva. Ansökningar om visum till Finland tas emot vid VFS Globals servicecenter. VFS Globals viseringscenter i S:t Petersburg och övriga viseringscenter i nordvästra Ryssland tar från och med september emot endast visumansökningar. Visumansökningar tas emot från och med den 1 september 2023 fem dagar i veckan från måndag till fredag. Tider för att lämna in visumansökningar kan bokas på https://visa.vfsglobal.com/rus/en/fin(Länk till en annan webbplats.).  

Alla uppehållstillståndsärenden sköts från och med september i Moskva. Ansökningar tas emot tre dagar i veckan från måndag till onsdag. Tidsbokningen finns på adressen https://services.vfsglobal.com/rus/en/frp/(Länk till en annan webbplats.).

Tidsbokningen för att lämna in visumansökningar och ansöka om uppehållstillstånd öppnas den 1 september 2023. Av resursskäl kommer det dock att finnas betydligt färre tider både för att lämna in visumansökningar och att ansöka om uppehållstillstånd.

Ytterligare information

  • Katja Luopajärvi, enhetschef, enheten för inreseärenden, tfn +358 295 350 687 (visum- och uppehållstillståndsärenden)
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@gov.fi.