Utvecklingspolitiska kommissionen: Coronaviruset hotar att leda till rekordstort behov av humanitärt bistånd

Utvecklingspolitiska kommissionen: Coronaviruset hotar att leda till rekordstort behov av humanitärt bistånd

Coronaviruset drabbar de mest utsatta människorna i världen och kan leda till ett rekordstort behov av humanitärt bistånd, bedömer utvecklingspolitiska kommissionen i sin analys som publicerades i dag den 21 april 2020. Kommissionen är ett parlamentariskt och samhälleligt representativt rådgivande organ för Finlands utvecklingspolitik.

”Världen har inte råd med att de afrikanska ländernas utvecklingssträvanden förbyts i en humanitär kris. Inte heller Europa är i säkerhet om våra närområden hamnar i kris eller om viruset börjar sprida sig igen. Därför måste vi få epidemin under kontroll överallt”, betonar utvecklingspolitiska kommissionen.

Enligt utvecklingspolitiska kommissionen bör även Finland förbereda sig på att behovet av humanitärt bistånd kommer att öka märkbart på olika håll i världen. Mycket går dock att rädda med lite framsyn. Det lönar sig för Finland att snarast möjligt ta fram en strategi för coronakrisen som överskrider gränserna för humanitärt bistånd, utvecklingssamarbete och fredsarbete. Strategin bör stödja i synnerhet fattiga länder när det gäller att förbereda sig på epidemin, hantera den och återhämta sig från den.

Utvecklingspolitiska kommissionen varnar för att spridningen av coronaviruset också kan förvärra pågående humanitära kriser. Därför kan man inte minska stödet till de områden som för närvarande drabbas av kriser.

”Det är viktigt att Finland fortsätter med det långsiktiga utvecklingssamarbetet och sina tidigare humanitära insatser. Samtidigt måste Finland och det internationella samfundet förbereda sig på nya humanitära katastrofer om coronaviruset sprider sig”, betonar riksdagsledamoten Inka Hopsu, som är ordförande för utvecklingspolitiska kommissionen.

Enligt Hopsu bör Finland till exempel svara på FN:s begäran om katastrofhjälp och stödja FN:s globala plan för humanitärt bistånd. ”Det växande behovet av humanitärt bistånd förutsätter att finansieringen utökas och att den är flexibel. Men i regel får finansieringen inte utökas på bekostnad av annan utvecklingsfinansiering som främjar långsiktiga mål. Medel får inte heller kanaliseras till coronakrisen så att det mänskliga lidandet under pågående kriser eller framtida katastrofer ökar”, konstaterar Hopsu.

Enligt utvecklingspolitiska kommissionen är det ytterst viktigt att Finland deltar i FN-organens Covid-19-fond, som bland annat syftar till att svara på den akuta hälsokrisen och främja samhällets och ekonomins återhämtning.

Krisen försämrar möjligheterna att nå målen för hållbar utveckling i flera afrikanska länder. Epidemin och beredskapsåtgärderna får inte bara massiva konsekvenser för hälsan och ekonomin, utan de sätter till exempel också stopp för skolgång och försämrar redan i nuläget svaga utkomstmöjligheter. Krisen bidrar också på olika sätt till bristande jämställdhet och samhällelig instabilitet.

Utvecklingspolitiska kommissionen poängterar att Finland fortsättningsvis, trots den akuta krisen, måste bedriva en långsiktig och systematisk utvecklingspolitik. De nuvarande långsiktiga prioriteringarna – kvinnors och flickors ställning och rättigheter, stärkande av ekonomin och sysselsättningen i utvecklingsländerna, utbildning, välfungerande samhällen och demokrati samt klimatförändringar och naturresurser – är viktiga både under och efter krisen. ”FN:s globala mål för hållbar utveckling pekar ut en riktning för Finlands åtgärder också i framtiden”, påpekar Hopsu.

Utvecklingspolitiska kommissionens analys av effekterna av coronakrisen kan läsas på https://www.kehityspoliittinentoimikunta.fi(Länk till en annan webbplats.).

Ytterligare information: 
Inka Hopsu, ordförande för utvecklingspolitiska kommissionen, tfn 040 758 9545, inka.hopsu@eduskunta.fi
Marikki Stocchetti, generalsekreterare för utvecklingspolitiska kommissionen, tfn 050 525 8649, marikki.stocchetti@formin.fi

Utvecklingspolitiska kommissionen är det enda organet som gör systematiska och breda uppföljningar och utvärderingar av Finlands utvecklingssamarbete och utvecklingspolitik. Statsrådet tillsätter utvecklingspolitiska kommissionen för en regeringsperiod i taget. Medlemmarna i kommissionen är företrädare för riksdagspartierna, intresseorganisationer, civilsamhällesorganisationer och universitet som ingår i nätverket UniPID.