FN-program för investeringar i samhällsutveckling till Helsingfors – projekt i miljardklass lockar privata pengar för att målen för hållbar utveckling ska nås

Finland planerar att stödja FN-programmet för investeringar i samhällsutveckling med 20 miljoner euro. Investering i samhällsutveckling är ett innovativt sätt att styra finansiering till syften som främjar målen för hållbar utveckling.

FN:s kontor för projekttjänster UNOPS program för investeringar i samhällsutveckling (Social Impact Investing Initiative, S3I) ska bidra till att FN-målen för hållbar utveckling nås i utvecklingsländer. Programmet fokuserar på omfattande infrastrukturprojekt inom tre sektorer: förnybar energi, förmånligt boende och hälsa. Programmets roll är att agera projektutvecklare, det vill säga att utveckla projekten så att de når en investeringsnivå som lockar privata investerare. Investeringar i samhällsutveckling är ansvarsfulla investeringar som väntas både ge ekonomisk avkastning och ha samhällseffekter.

Målen för hållbar utveckling kan inte nås utan privat kapital

FN:s medlemsländer har föresatt sig att genomföra handlingsprogrammet för hållbar utveckling, Agenda 2030, som bland annat syftar till att utrota fattigdom och hunger före 2030. FN-målen för hållbar utveckling innebär enorma finansieringsbehov. FN-konferensen om handel och utveckling UNCTAD uppskattar det årliga investeringsunderskottet för att nå målen till 2,5 biljoner US-dollar.

”Samspelet mellan offentlig och privat finansiering erbjuder en ny kanal för hantering av riskerna i utvecklingsländer och möjliggör allt större genomslag. Samtidigt mobiliserar den offentliga finansieringen privat finansiering för att främja hållbar utveckling. Förläggningen av programmet till Helsingfors bidrar dessutom till hållbar tillväxt och uppkomsten av nya kompetensområden i Finland”, konstaterar utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.

Det innovativa och öppna finska samhället idealiskt för UNOPS

Orsaken till att UNOPS valde att förlägga sitt programkontor till Finland är att det finska samhället gynnar investeringar i innovationer och samhällsutveckling. Också samhällets öppenhet och låga korruption påverkade beslutet. Bland annat Sitra har redan i flera års tid byggt upp en verksamhetsmiljö som gynnar investeringar i samhällsutveckling, och arbets- och näringsministeriet har genomfört nationella sysselsättningsprojekt som finansierats genom investeringar av detta slag.

”Vi är mycket imponerade av finska regeringens engagemang för nya och innovativa sätt att främja FN-målen för hållbar utveckling. Det rimmar väl med vårt mål att skapa ett internationellt program för investeringar i samhällsutveckling för att hjälpa länderna att nå sina mål”, säger UNOPS verkställande direktör Grete Faremo.

Programmet för investeringar i samhällsutveckling är viktigt även för Helsingfors stad.

”Staden är med om att facilitera förläggningen av UNOPS till Helsingfors och vill med det skapa en konkret bild av en internationellt nätverkande stad som erbjuder en utmärkt verksamhetsmiljö för globala organisationer. Programmet för investeringar i samhällsutveckling är viktigt i globalt hänseende och stöder dessutom Helsingfors strävanden att få en allt större roll i förverkligandet av målen för hållbar utveckling”, säger Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori.

Förläggningen av UNOPS-programmet till Helsingfors betyder att FN får en synligare roll i Finland. Sedan tidigare finns FN-universitetets institut för forskning om utvecklingsekonomi UNU-WIDER i Helsingfors och FN:s laboratorium för teknologiinnovationer UNTIL i Otnäs i Esbo.

Programkontoret kommer att finnas i Sofia Future Farm i Helsingfors centrum. Minister Ville Skinnari och UNOPS verkställande direktör Grete Faremo undertecknade avtalet om UNOPS Finlandskontor den 12 augusti.

Mer information:

  • Jarmo Sareva, ambassadör för innovation, tfn 0295 350 418 (förläggningen av UNOPS program för investeringar i samhällsutveckling till Helsingfors)
  • Tiina Vainio, specialmedarbetare, tfn 050 524 6559 (förfrågningar om intervjuer med minister Skinnari och verkställande direktör Faremo)
  • SannaMari Jäntti, kontaktchef, tfn 0400 536 581 (förfrågningar om intervjuer med borgmästare Vapaavuori)

Bakgrundsmaterial

About UNOPS Social Impact Investment Initiative (S3I)

UNOPS S3I seeks to de-risk and structure infrastructure investment projects in an effort to help attract financing from the private sector to national development agendas. Projects selected are subjected to a rigorous and comprehensive due diligence process that will ensure a positive environmental, social and economic impact, with financial returns for private sector investors.   

More information: https://www.unops.org/about/investing-for-impact(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

About Helsinki and the sustainable development goals

Helsinki wants to be a pioneer for local implementation of global responsibilities. In September 2018, the city, being after New York the second city in the world and the first one in Europe to do so, thus made a commitment to report voluntarily to the UN on its implementation of the sustainable development goals.

More information: https://www.hel.fi/helsinki/en/administration/strategy/sustainability/(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Korrigering 12.8.2019:  Ingressen har korrigerats beträffande Finlands stöd till programmet.