Utrikesministeriet stöder fem finländska högskolors samarbete med utvecklingsländer

I utrikesministeriets högskolesamarbete 2024–2026 prioriteras lärarutbildning, klimatförändringen, cirkulär ekonomi och livsmedelstrygghet. Den totala finansieringen från utrikesministeriet för de sju projekt som godkänts för programmet är drygt sex miljoner euro.

Programmet Higher Education Partnership (HEP) stöder samarbetet mellan finländska högskolor och högskolor i utvecklingsländer. Innehållsprioriteringarna för det understöd som beviljas ur HEP-programmet under den finansieringsperiod som täcker åren 2024–2026 är lärarutbildning, klimatförändringen, cirkulär ekonomi och livsmedelstrygghet. I de projekt som får finansiering utvecklas till exempel utbildningen i fråga om livsmedelstrygghet i Nepal och utnyttjandet av biogas som energikälla i Zambia, fortsätter samarbetet för att utveckla lärarutbildningen i Moçambique och främjas delaktigheten för personer med funktionsnedsättning i Tanzania.  Liksom det tidigare HEI ICI-programmet fortsätter programmet fokusera på att utveckla innovativa undervisningsmetoder och distansundervisning.

”Finland framstår i många utvecklingsländer som ett land med hög kompetens och i synnerhet allt som gäller undervisning väcker stort intresse. Högskolorna är drivkrafter för finländskt kunnande. Samarbetet mellan högskolorna kompletterar på ett bra sätt Finlands verksamhet inom våra starka kompetensområden”, säger biträdande avdelningschef för utrikesministeriets utvecklingspolitiska avdelning Juha Savolainen.

Jämfört med tidigare program för utvecklingssamarbete inom högskoleutbildningen prioriteras i än större utsträckning jämlikt partnerskap i HEP-programmet. Detta syns till exempel i finansieringsmodellen, som jämnar ut fördelningen av budgetar mellan olika samarbetspartner. I projekten finns även en starkare princip om gemensam beredning och gemensamt beslutsfattande. Som stöd för utvecklingsarbetet möjliggör HEP-programmet en större rörlighet för studerande och lärare.

”En utmaning i dessa projekt är att skapa ett jämlikt verksamhetssätt mellan högskolor som har väldigt olika resurser. Högskolorna har emellertid starka traditioner och praxis för att främja ömsesidig respekt och ömsesidighet”, säger rådgivare Pekka Seppälä från utrikesministeriet.

Det samarbete och den utveckling som finansieras genom HEP-programmet främjar genomförandet av Finlands Afrikastrategi. Urvalet av länder återspeglar Finlands utvecklingspolitiska prioriteringar i Afrika. Sju länder deltar i samarbetet. Ett nytt land bland dessa sju är Rwanda, med två projekt som finansieras. De mest långvariga samarbetsländerna på den afrikanska kontinenten är Tanzania, Moçambique, Kenya, Zambia och Namibia. Nepal är det enda asiatiska landet med ett projekt som finansieras.

Projekten samordnas av fem finländska högskolor. Helsingfors universitet och Jyväskylä yrkeshögskola samordnar var för sig två utvalda projekt. Övriga samordnande högskolor är Tammerfors universitet, yrkeshögskolan Novia och Östra Finlands universitet. Utbildningsstyrelsen ansvarar för programförvaltningen och utrikesministeriet finansierar även Utbildningsstyrelsens stödtjänster.

Mer information

  • Pekka Seppälä, utvecklingspolitisk rådgivare, utrikesministeriet, tfn +358 295 350 999
  • Sini Piippo, ledande sakkunnig, utbildningsstyrelsen, tfn +358 29 533 8595