Utrikesministeriet hjälper dig om du stöter på problem utomlands

År 2022 hjälpte utrikesministeriet, ambassaderna och konsulaten sammanlagt cirka 256 000 personer. Särskilt efterfrågan på rådgivningstjänster fortsatte att öka. Utrikesministeriets dygnet- runt-jour kontaktades sammanlagt över 8 000 gånger under året.


 

I likhet med tidigare år var antalet hjälpbehövande störst i de länder som finländarna helst besöker, det vill säga Spanien, Estland, Tyskland, Thailand och Sverige. År 2022 deltog utrikesministeriets enhet för konsulära ärenden i behandlingen av 652 dödsfall utomlands. Antalet personer som hade fallit offer för brott uppgick till 171, antalet personer som behövde hjälp på grund av sjukdomsfall till 303 och antalet anhållna och häktade till 184. Antalet häktade inkluderar inte de nordiska länderna eftersom fallen sköts direkt mellan ländernas myndigheter. Antalen har ökat något sedan 2021.

År 2022 beviljade Finlands utlandsbeskickningar 23 297 nya pass och 4 373 identitetskort, vilket är något fler än året innan.

Årets största enskilda konsulära kris var Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022. Tiotals finländare behövde hjälp med att lämna landet. Antalet kriser och exceptionella situationer, orsakade av naturen eller mänsklig verksamhet, som krävde åtgärder för att skydda finländska resenärer, uppgick till närmare 100. Dessa gällde särskilt konflikter och oroligheter inom landet (till exempel Afghanistan, Etiopien och Iran). Utöver dessa sysselsatte naturkatastrofer (till exempel orkaner, jordbävningar och vulkanutbrott) utrikesministeriet.

Resemeddelanden intresserar

Utrikesministeriet ger ut resemeddelanden om fler än 150 länder och de är fortfarande det mest lästa innehållet på utrikesministeriets webbplats. År 2022 var läsarna mest intresserade av resemeddelanden som gällder Spanien, Italien och Grekland. Även resemeddelandet om Ukraina väckte intresse när säkerheten i landet snabbt blev sämre.

I fjol lämnade närmare 178 000 resenärer en reseanmälan till 203 länder eller områden på reseanmalan.fi. Flest anmälningar gjordes om resor till Spanien, Grekland, Italien och Turkiet.

”Om du gör en reseanmälan hjälper det utrikesministeriet att snabbt få kontakt med dig om säkerhetsläget i landet kräver det. Även de som flyttar utomlands permanent eller tills vidare har nytta av att göra en reseanmälan”, understyrker Outi Saarikoski, chef för enheten för konsulära ärenden.

Utrikesministeriet är resenärens stöd ute i världen

Finländska resenärers problem och behov av information har ökat i och med att turismen kommit igång igen. En av fjolårets vanligaste orsaker till att resenärer kontaktade ministeriets jour var frågor och bekymmer som gällde pass. Passet hade gått ut, tappats bort eller glömts hemma. Pass är ett väldigt viktigt dokument för resenärer. Resenärer ska se till att det hålls i gott skick och att det alltid är med på resor. Med passet kan man resa mellan länder, men också bevisa identiteten. 

”Det räcker inte alltid att passet är giltigt under resan. Vissa länder kräver också att passet är giltigt flera månader efter resan. Om du har flera medborgarskap kan du bli tvungen att visa pass också för ditt andra hemland, i synnerhet när du lämnar landet. Ta hand om ditt pass och förvara det på ett säkert ställe. Du ska aldrig lämna ditt pass eller andra värdesaker till exempel i din hyrbil. Där hittar tjuvarna dem lätt”, säger Saarikoski.

I praktiken kan du bli tvungen att resa en lång väg från semesterorten till landets huvudstad för att ansöka om ett nytt pass eller resedokument. Det kan leda till att din resa förlängs och till mycket extra besvär och utgifter, till exempel för resor till ambassaden, inkvartering, nya returbiljetter och avgift för det nya passet.

Utrikesministeriets konsulära tjänster rekommenderar att du tecknar en reseförsäkring innan du reser. Det är värt det, speciellt om det händer något allvarligare. Om du är sjukförsäkrad i Finland och om du vistas tillfälligt i ett annat EU- eller ESS-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland kan du få medicinskt nödvändig vård genom att visa upp ditt europeiska sjukvårdskort. Det enda du behöver betala är självriskandelen. Kortet kan du dock inte använda för att få sjuktransport till Finland. Sjukhusräkningarna kan snabbt stiga till tusentals euro. Ambulansflyg från utlandet till Finland kostar tiotusentals euro.

”Vi kan inte nog betona hur viktig en reseförsäkring är. Den är till stor hjälp när det uppstår problem.  Om du inte kan använda det europeiska sjukvårdskortet eller inte har någon försäkring, står du eller dina anhöriga för alla kostnader”, säger Saarikoski.

Hjälpbehövande kontaktar såväl ambassaderna och konsulaten som utrikesministeriet och det konsulära jourcentret (+358 9 160 55555, paivystys.um@formin.fi). Dygnet-runt-jouren svarar för den akuta konsulära hjälpen utanför tjänstetid för alla Finlands ambassader och konsultat. Både beskickningarna och jourcentret ger i första hand råd och hjälper kunden att på egen hand lösa sitt ärende. När du planerar en utlandsresa eller senast om det inträffar något tråkigt under resan är det viktigt att komma ihåg utrikesministeriets tjänster.

Ytterligare information

  • Outi Saarikoski, chef för enheten för konsulära ärenden, tfn 0295 350 696
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.