Finland planerar att öppna en ambassad i Doha

Utrikesministeriet bereder en utvidgning och förstärkning av Finlands utrikesrepresentation med öppnandet av en ny ambassad i Qatars huvudstad Doha. Enligt planen ska ambassaden inleda sin verksamhet under 2021. Också Qatars utrikesministerium har meddelat att landet inrättar en ambassad i Finland.

Utrikesförvaltningen grundar sig på ett omfattande nätverk av beskickningar, det vill säga ambassader, konsulat och andra former av diplomatisk representation. Det måste finnas ett tillräckligt antal beskickningar och de ska vara belägna på platser som är betydelsefulla ur Finlands perspektiv. Finlands intressen behöver bevakas också i nya regioner och Finlands utrikesrepresentation bör återspegla att vår omvärld förändras. I början av 2000-talet blev Finland tvunget att minska antalet ambassader av besparingsskäl, men nu är avsikten att öka Finlands närvaro runtom i världen. Utrikesrepresentationen utvidgades senast i september 2020 när Finland återinvigde sin ambassad i Manila i Filippinerna. 

Att öppna en ny ambassad är en komplicerad och lång process. Utrikesministeriet har för avsikt att rikta resurser till sådana länder och regioner vars politiska och ekonomiska betydelse växer för Finland. Olika möjligheter har kartlagts ingående. I avvägandet beaktas såväl utrikespolitiska behov som Finlands handelsintressen. 

Den nya ambassaden i Doha gör det möjligt att vidareutveckla de politiska och ekonomiska relationerna mellan Finland och Qatar och att föra en mer ingående dialog om olika teman, inklusive demokrati och mänskliga rättigheter. 

En ambassad i Doha möjliggör fördjupade politiska och ekonomiska relationer mellan Finland och Quatar och erbjuder bättre möjligheter till dialog om ett flertal olika teman, till exempel handel, investeringar, forskning, innovation, miljöfrågor, regional säkerhet och demokrati.

”Ambassaden i Doha fördjupar våra länders politiska relationer och ger Finland bättre möjligheter att bevaka den regionala utvecklingen”, säger utrikesminister Pekka Haavisto.

Qatar har en stor kommersiell potential både på kort och på lång sikt. 

”Den nya ambassaden öppnar betydande möjligheter för finländska företag i Qatar och i de köpkraftiga länderna kring Persiska viken”, säger utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.

Ytterligare information 
Pekka Puustinen, understatssekreterare, tfn +358 295 350 228
Joel Linnainmäki, specialmedarbetare, tfn +358 50 478 2587
Kirsi Airio, specialmedarbetare, tfn +358 50 574 1729
Hannu Ripatti, utrikesråd, avdelningen för Afrika och Mellanöstern, tfn +358 295 350 408

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.