I Ryssland införs i september nya krav på handlingar som ska bifogas visumansökningar till Finland

Finlands ambassad i Moskva, Finlands generalkonsulat i Sankt Petersburg samt kontoren i Petrozavodsk och Murmansk börjar från och med den 1 september 2019 tillämpa EU-ländernas gemensamma praxis för handlingar som ska bifogas visumansökningar.

Finland har redan tidigare begärt styrkande handlingar av viseringssökande i Ryssland vid behov. Från och med september behövs för visumansökningar till Finland samma styrkande handlingar som för visumansökningar till de övriga Schengenländerna.

De viktigaste ändringarna för olika grupper av sökande


När det gäller turister och dem som reser på egen hand hänför sig den viktigaste ändringen till resplaner och bevis för ekonomiska medel. Till visumansökan ska fogas ett bevis för logi under resan och resebiljetter eller, om sådana saknas, den viseringssökandes skriftliga redogörelse för resrutten. Som bevis för ekonomiska medel kan ett arbetsintyg med löneuppgifter, ett kontoutdrag för de senaste tre månaderna eller ett intyg om fastighetsinnehav i Ryssland uppvisas.

De som äger fastigheter i Schengenområdet ska i likhet med turister uppvisa bevis för sina ekonomiska medel. En viseringssökande som är nära släkt med en fastighetsägare ska foga ett bevis för släktband till sin ansökan.

Även till visum som söks för besök hos familjemedlemmar bosatta i Schengenområdet ska fogas ett bevis för ekonomiska medel.

Ändringarna gäller visumansökningar som lämnas in till Finlands beskickningar och viseringscenter i Ryssland från och med den 1 september 2019.

De uppdaterade kraven på handlingar som ska bifogas visumansökningar kommer att publiceras på engelska och ryska på webbsidorna för Finlands viseringscenter i Ryssland i augusti 2019.

Kraven på handlingar som ska bifogas visumansökningar baserar sig på EU:s harmoniserade förteckning, som kan läsas i sin helhet på webben.

Ytterligare information ger visumsektionens chef Anneli Nummelin vid Finlands generalkonsulat i Sankt Petersburg, e-post förnamn.efternamn@formin.fi.