Krishantering NU: Diskussion om konflikter och fredsbyggande i det förändrade säkerhetsläget

Utrikesministeriet ordnar tillsammans med sina partner evenemanget Krishantering NU i Wanha Satama på Skatudden den 29 november. Temat för evenemanget som är avgiftsfritt och öppet för alla är krishantering och fredsbyggande.

Det instabila säkerhetsläget i världen och de hotbilder som klimatförändringen skapar ökar oron och osäkerheten över framtiden. Fredsbyggandet och krishanteringen får en viktigare roll i konfliktlösningen. Hur, varför och var deltar Finland i krishanteringen och vad innebär det i den förändrade säkerhetsmiljön?

Utrikesministeriets evenemang Krishantering NU presenterar dagens krishantering och berättar hur man bygger upp hållbar fred genom samarbete. Under dagen får deltagarna höra expertanföranden, paneldiskussioner och erfarenheter från fältet.  

Vi diskuterar till exempel hur kriser påverkar barnens ställning, hur vi kan förbättra krishanteringens effekter och hur vi kan bygga upp fred samtidigt som klimatförändringarnas konsekvenser ökar. Krishanteringsexperterna berättar också hur man kan stötta Ukraina genom krishanteringsinsatser och vilka lärdomar man fått av Finlands deltagande i krishanteringsuppdragen ute i världen. 

Aktörer inom krishantering, fredsbyggande, utvecklingssamarbete och humanitärt biståndsarbete ställer också upp och presenterar sitt arbete i Wanha Satama. På plats finns företrädare för staten, organisationsfältet och näringslivet. De som är intresserade av krishanteringsuppdrag har möjlighet att diskutera med dem som arbetat ute på fältet, delta i workshoppar och höra hur man söker sig till krishanteringsuppdrag.

Enligt utrikesministeriets statssekreterare Johanna Sumuvuori är krishanteringen och fredsbyggandet högaktuella teman.   

"Krishanteringen är ett viktigt utrikes- och säkerhetspolitiskt instrument för Finland för att bidra till konfliktlösning, bygga trygga samhällen och tillgodose mänskliga rättigheter i världen. Rysslands oberättigade och oprovocerade anfallskrig mot Ukraina har rubbat det regelbaserade internationella systemet. Krishanteringens betydelse märks både när det gäller det internationella samfundets stöd till Ukraina och när det handlar om att stärka fred och säkerhet runt om i världen", säger Sumuvuori.  

Utrikesministeriet önskar alla intresserade välkomna att ta del av och diskutera Finlands övergripande krishanteringsarbete. Evenemanget är avgiftsfritt och öppet för alla. Dörrarna står öppna kl. 9–17.

Läs hela programmet på utrikesministeriets webbplats. 

Wanha Satama: Lilla Hamngatan 3–5, Helsingfors, ankomstanvisningar på webbplatsen för Wanha Satama(Länk till en annan webbplats.)
 

Mer information: 

  • Max Hatvala, ansvarig tjänsteman, enheten för säkerhetspolitik och krishantering, tfn 0295 350 443, fornamn.efternamn@formin.fi
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen: fornamn.efternamn@formin.fi