Kirsi Madi utnämns till vice generaldirektör för FN:s jämställdhetsorganisation UN Women

Kirsi Madi utnämndes av FN:s generalsekreterare António Guterres och ansvarar i fortsättningen för UN Womens förvaltning, resurser och partnerskap.

Kirsi Madi

FN:s generalsekreterare António Guterres har utnämnt finländaren Kirsi Madi till FN:s biträdande generalsekreterare, som är även vice generaldirektör för FN:s jämställdhetsorganisation UN Women (United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women) och ansvarar för UN Womens förvaltning, resurser och partnerskap. Madi övergår till uppgiften från sitt uppdrag vid FN:s barnfond UNICEF, där hon har varit chef för generaldirektörens byrå i fyra år.

”Ett av de främsta målen för regeringens utrikes- och utvecklingspolitik är att främja kvinnors och flickors ställning och rättigheter, och UN Women är en viktig arbetspartner för att nå detta mål. Det är fint att vårt mål att få finländare till ledande poster inom FN förverkligas”, säger utrikeshandels- och utvecklingsminister Ville Tavio.

UN Women främjar jämställdhet mellan könen, avskaffandet av diskriminering och stärkandet av kvinnors och flickors ställning, möjligheter och rättigheter globalt. UN Women ansvarar även för att samordna jämställdhetsarbetet inom FN-systemet.

Kirsi Madis mål är att stödja UN Women i att utvecklas till en effektivare organisation som uppnår resultat. ”Arbetet med att förbättra kvinnors och flickors ställning runtom i världen är väsentligt för att olika samhällen ska utvecklas till jämställda samhällen som uppskattar och tillgodoser allas rättigheter”, Madi säger.

Madi har över 30 års erfarenhet av FN:s verksamhet, både vid högkvarteret och på gräsrotsnivå. Före det nuvarande uppdraget var hon direktör för FN:s kontor för katastrofriskreducering (United Nations Office for Disaster Risk Reduction, UNDRR) och biträdande regiondirektör för UNICEF i Europa och Centralasien. Före FN-karriären arbetade Kirsi Madi med utvecklingssamarbete vid utrikesministeriet.

Mer information:

Satu Lassila, enhetschef, enheten för FN:s utvecklings- och innovation, tfn 0295 350 897

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@gov.fi