Delegationen för mänskliga rättigheter inleder sitt arbete

Den 8 april tillsatte statsrådet delegationen för internationella frågor om mänskliga rättigheter för en ny mandatperiod. Delegationen verkar i samband med utrikesministeriet. Delegationens uppdrag är att bevaka internationella frågor som gäller de mänskliga rättigheterna och ge utlåtanden om principiella frågor.

Medlemmarna i delegationen är företrädare för alla riksdagsgrupper och för civilsamhällesorganisationer som arbetar för de mänskliga rättigheterna. Eva Biaudet är ordförande för delegationen. 

Enligt regeringsprogrammet ska statsrådet bereda en redogörelse om de mänskliga rättigheterna och Finland kandiderar för en plats i FN:s råd för mänskliga rättigheter perioden 2022–2024.

Ytterligare information: Tarja Kangaskorte, enhetschef, enheten för politiska frågor om mänskliga rättigheter, tfn 0295 350 292

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.