Lisää ja pätevämpiä opettajia mosambikilaiskouluihin

Vuosina 2009-2022 opettajien määrä mosambikilaisissa alakouluissa kasvoi lähes 60 prosenttia. Uuden opettajankoulutusohjelman ansiosta kouluttamattomien opettajien määrä puolestaan laski vastaavasti 29 prosentista alle prosenttiin.

Kolmen vuoden opettajankoulutuksen saanut Angela Metazama on ollut opettajana 11 vuotta ja opettaa luokkia 1-3. Työstään innostunut Angela aloitti opettajaksi opiskelun jo seitsemännen luokan jälkeen. Kuva: Outi Einola-Head

Vuonna 1992 mosambikilaisista 6–12-vuotiaista lapsista vain 41 prosenttia kävi koulua, mutta ennen koronapandemiaa määrä oli noussut jo yli 90 prosenttiin. 

Suomi on painottanut opetusalan kehitysyhteistyössään Mosambikissa äidinkielistä opetusta ja oppimateriaaleja sekä viime vuosina erityisesti opettajien koulutusta, tyttöjen koulunkäyntiä ja kouluhallinnon keskeistä tehtävää lasten oppimisen tukemisessa. Oppikirjoja on tähän mennessä julkaistu 19:llä eri kielellä. Opetusministeriössä ja kaikissa maan maakunnissa työskentelee nykyisin kaksikielisen opetuksen asiantuntija. 

Lisäksi Suomen tuella on vaikutettu siihen, että koulurakennusten määrä kasvaa ja muun muassa erityisoppimistarpeet otetaan huomioon aiempaa paremmin.

Tausta

Vaikka lähes kaikki mosambikilaislapset aloittavat perusopetuksessa, oppilaiden perustason luku- ja kirjoitustaidot ovat heikot, ja siksi oppimistulokset jäävät yleensä vaatimattomiksi.

Monen lapsen oppimista vaikeuttaa merkittävästi se, että koulua käydään portugaliksi. Se on maan virallinen kieli, jota äidinkielenään puhuu kuitenkin vain joka kymmenes mosambikilainen, ja maaseudulla sitäkin harvempi.

Suomen kehitysyhteistyön vaikutus

Suomi on tukenut Mosambikin opetussektoria vuodesta 1998. Vuosille 2021-2024 suunnitellun rahoituksen määrä on noin 38 miljoonaa euroa. Vuonna 2022 opetussektorin yhteisrahoitusohjelma FASEa tuettiin kahdeksalla miljoonalla eurolla, ja Suomi on ollut ohjelman suurimpia kahdenvälisiä rahoittajia. FASEn kokonaisrahoitus on yli miljardi dollaria vuodessa, josta Mosambikin hallitus on viime vuosina kattanut yli 80 prosenttia. Suomi on rahoittanut myös opettajien täydennyskoulutusta COACH-ohjelman kautta, ja vuonna 2022 tämä tuki oli noin 400 000 euroa.