Yhä useampi tyttö käy peruskoulun loppuun

Useassa Suomen kehitysyhteistyön kumppanimaassa peruskoulun päättäneiden tyttöjen osuus ikäluokastaan on miltei tuplaantunut kymmenessä vuodessa.

Esimerkiksi Nepalissa peruskoulun päättäneiden tyttöjen osuus ikäluokastaan nousi vuoden 2010 noin 50 prosentista yli 70 prosenttiin vuonna 2020. Vastaavasti Etiopiassa osuus nousi vajaasta 20:stä yli 30 prosenttiin. 

Koulutus antaa tytöille mahdollisuuden ammattiin ja parempaan tulevaisuuteen. Tyttöjen koulunkäynti vähentää lapsiavioliittoja ja hyödyttää koko yhteiskuntaa. 

Tausta

Nykyisin jo 91 prosenttia kouluikäisistä lapsista käy alakoulua. Lapsista ja nuorista 72 prosenttia päättää perusopetuksen ja noin puolet saa myös toisen asteen koulutuksen. Koulun ulkopuolella olevien lasten ja nuorten osuus on puolittunut vuosina 2000-2020, mutta heitä on edelleen yli 244 miljoonaa. 

Köyhimmissä maissa koulussa ei opita riittäviä perustaitoja. Saharan eteläpuolisessa Afrikassa 89 prosenttia kymmenvuotiaista ei ymmärrä tai osaa lukea yksinkertaista kirjoitettua lausetta. 

Suomen kehitysyhteistyön vaikutus

Suomi osallistuu aktiivisesti kansainväliseen yhteistyöhön oppimisen kriisin ratkaisemiseksi ja tukee kumppanimaita koulutussektorin rakenteellisissa uudistuksissa. Etiopiassa kouluille on luotu laatustandardit ja jokaisella koululla on oma koulukohtainen kehittämissuunnitelma opetuksen laadun ja oppimisympäristöjen parantamiseksi. Mosambikissa yhä useammalla lapsella on mahdollisuus oppia lukemaan omalla äidinkielellään. Palestiinassa koulutusjärjestelmän uudistuksen myötä julkinen esiopetus on yhä useamman lapsen saavutettavissa, ammatilliselle koulutukselle on enemmän kysyntää ja koulutus vastaa paremmin työelämän tarpeisiin. Nepalissa on kehitetty kansallinen oppimisen arviointijärjestelmä ja tuettu opetussuunnitelman uudistusta.