Tansania tunnistaa vaaralliset tartuntataudit itse

Kun hengenvaarallinen Rift Valley -kuume lamaannutti Tansanian vuonna 2008, mikrobinäytteitä ei kyetty tutkimaan Tansaniassa. Vuonna 2014 alkaneen kehitysyhteistyöhankkeen ansiosta Tansania tutkii nyt näytteet itse.

Suomen tuella Tansaniaan on toimitettu taudintunnistuslaitteita ja -tarvikkeita viiteen laboratorioon ja koulutettu yli 30 paikallista asiantuntijaa tunnistamaan vakavia tartuntatauteja ja mahdollisia biouhkia. Lisäksi hankkeessa on luotu maanlaajuinen bioturvallisuusverkosto.  

Suomalaiset asiantuntijat ovat puolestaan saaneet hankkeesta kokemusta vaarallisten mikrobien tunnistamisesta haastavissa olosuhteissa. 

Tausta

Tansanian trooppisessa ilmastossa elää mikrobeja, jotka voivat aiheuttaa eläimistä ihmisiin siirtyessään vakavia tauteja, kuten pernaruttoa, koleraa, ebolaa, vesikauhua ja Rift Valley -kuumetta. Paikallisten kyky todeta tauteja ja eristää taudinaiheuttajat nopeasti on ollut riittämätön. Vuoden 2008 Rift Valley -epidemian aikana näytteet jouduttiin lähettämään Etelä-Afrikkaan. Näytteiden paikallinen tutkiminen ja nopea taudinaiheuttajien eristäminen voivat pelastaa ihmishenkiä. 

Riskejä ovat ihmisten sairastuminen, tautien leviäminen niin maan sisällä kuin kansainvälisestikin sekä sairastuneen karjan lopettamisesta aiheutuvat taloudelliset tappiot ja siitä aiheutuva köyhyys. Tartuntataudit haittaavat myös Tansanian matkailuelinkeinoa. 

Suomen kehitysyhteistyön vaikutus

Suomesta hankkeeseen osallistuvat Biologisten uhkien osaamiskeskus BUOS ja Puolustusvoimien pääesikunnan alainen Sotilaslääketieteen keskus. Tansaniassa hankkeesta vastaa Tansanian eläinlääketieteellinen laboratoriolaitos. 

Suomen ulkoministeriö on tukenut hanketta 830 000 eurolla vuosina 2014–2018. Vuosina 2019–2023 tuki on 750 000 euroa.