Palestiinalaisalueen koulut digitalisoituvat

Palestiinalaisalueen koulut ovat vieneet yli 700 000 oppilasta verkko-oppimisympäristöön. Tämä vahvistaa muun muassa tasavertaista pääsyä opetukseen.

Oppilaita Ramallahissa Ziad Abu ‘Ain -koulussa. Kuva: Mosadaq Muhannad Qadan / Studio Havana.

Koulujen digitalisointia on toteutettu eSchool-verkkoalustalla, joka tarjoaa nykyaikaisen verkko-oppimisympäristön lisäksi tehokkaan yhteydenpitoväylän koulujen ja vanhempien välille.

Uuden eSchool-alustan lisäksi 95 prosenttia Palestiinalaisalueen kouluista on saanut yksityisten palveluntarjoajien lahjoittaman nopean internet-yhteyden.

Vuosina 2017-2023 hankkeen piiriin on tullut yli 2 000 koulua. Vauhti kiihtyi erityisesti koronapandemian aikana, kun lähiopetusta ei ajoittain pystytty järjestämään. Keväällä 2023 järjestelmässä oli mukana 32 000 opettajaa.

Tausta

Miehitetty Palestiinalaisalue on hauras ympäristö. Sen kehitystä vaikeuttavat Israelin miehitys, palestiinalaisalueen ja -hallinnon pirstaleisuus sekä yleinen demokratiavaje. Yli 5,7 miljoonaa palestiinalaista elää pakolaisina Lähi-idän alueella YK:n antaman avun varassa.

Suomen yhteistyö Palestiinalaisalueen kanssa on käynnistynyt vuonna 1994. Yhteistyön yhtenä lähtökohtana on, että koulutus edistää rauhaa, tasa-arvoa ja demokratiaa. Opetusalalla tavoitteena on nostaa perus- ja keskiasteen suoritusastetta, poistaa sukupuolten väliset erot koulutuksessa, varmistaa tasavertainen pääsy opetukseen sekä parantaa opetus- ja oppimisympäristöjä.

Suomen kehitysyhteistyön vaikutus

Suomi tukee Palestiinan opetussektorin yhteisrahoitusohjelmaa yhdessä Saksan, Irlannin ja Norjan kanssa. Suomen rahoitus oli 6 miljoonaa euroa vuosina 2021-2022, jolloin Suomi toimi ohjelman koordinaattorina ja EU:n opetussektorin johtavana avunantajana. Vuosille 2023-2024 rahoitusta on myönnetty 4,7 miljoonaa euroa.