Parempaa opetuksen laatua Länsirannalle aurinkosähköllä

Suomen tukema ilmastorahasto pystyttää aurinkopaneeleja Palestiinalaisalueen koulujen katoille, jotta opetus voi jatkua sähkökatkojenkin aikana.

Maailmanpankkiryhmään kuuluva Kansainvälinen rahoitusyhtiö IFC tukee hanketta, jolla varustetaan 500 Länsirannan koulua aurinkopaneeleilla. Asennustyöt tehdään vuosien 2020-2023 aikana.

Katolle sijoitettavat aurinkopaneelit mahdollistavat opetuksen jatkumisen runkoverkossa tapahtuvien sähkökatkojen aikana. Samalla koulut säästävät neljä viidesosaa toimintamenoistaan, kun osa sähköstä myydään paikalliseen verkkoon. Säästöt voidaan käyttää opetuksen laadun parantamiseen. 

Tausta

Länsirannalla ei ole juurikaan omaa sähköntuotantoa, ja jopa 90 prosenttia sähköstä ostetaan muualta.  

Kehittyvien maiden energiaomavaraisuutta voidaan kasvattaa lisäämällä uusiutuviin energialähteisiin perustuvia ratkaisuja, kuten aurinko-, vesi- ja tuulivoimaa. Näin parannetaan myös kriisinkestävyyttä esimerkiksi luonnonkatastrofien aikana. 

Energiaomavaraisuus merkitsee myös rahansäästöä silloin kun uusiutuva energia on edullisempaa kuin fossiilinen energia. 

Suomen kehitysyhteistyön vaikutus

Suomi on tukenut Palestiinalaisalueen kouluja – yhtenä hankkeena muiden joukossa – Suomi-IFC-ilmastorahaston kautta. Suomi kanavoi rahastolle kaiken kaikkiaan 114 miljoonaa euroa sen ensimmäisten kuuden toimintavuoden aikana. Tavoitteena on houkutella mukaan myös muuta yksityistä ja julkista pääomaa.