Miljoonat etiopialaiset saavat puhdasta vettä ja käyttävät käymälöitä

Vuosina 1994-2022 noin 5,4 miljoonaa etiopialaista pääsi Suomen ja Etiopian yhteistyön turvin puhtaan veden piiriin. Vesihuolto vietiin 1 500 koululle ja 1 300 terveysasemalle. Tästä pääsi hyötymään yli 1,2 miljoonaa oppilasta, opettajaa ja terveydenhuollon työntekijää. Heistä yli 800 000 on lisäksi päässyt paremman sanitaation piiriin.

Pawe Woreda, Etiopia. Kuva: Tapio Niemi

Vuonna 2011 alkanut COWASH-hanke toimii yhteisövetoisesti niin, että paikalliset yhteisöt, koulut ja terveysasemat vastaavat omien vesihuolto- ja sanitaatiohankkeidensa toteuttamisesta. Hankkeessa myös vammaiset ihmiset ovat osallistuneet vesi- ja sanitaatiohuollon suunnitteluun, toteutukseen ja kunnossapitoon. He ovat oppineet yhteiskunnallista päätöksentekoa ja vahvistaneet samalla itsetuntoaan.

Tausta

Maailman terveysjärjestön WHO:n ja YK:n lastenrahaston Unicefin mukaan vuonna 2022 vähintään perustason vesihuollon piirissä oli jo 52 prosenttia Etiopian väestöstä, kun vielä vuonna 2000 osuus oli 18 prosenttia. Helposti saavutettavat vesipisteet ovat tärkeitä esimerkiksi maaseudun naisille, joiden pitää pahimmillaan käyttää useita tunteja kotitalousveden hakemiseen. 

WHO:n mukaan lähes 20 miljoonaa etiopialaista kärsii elämänlaatua heikentävästä fyysisestä tai psyykkisestä vammasta tai sairaudesta. Valtaosa heistä elää köyhyydessä ilman turvaverkkoa. Myös asenneilmapiiri on torjuva: vammaisista ihmisistä ei juurikaan puhuta, ja vammainen lapsi saatetaan kokea häpeäksi.  

Suomen kehitysyhteistyön vaikutus

COWASH toimii 104 piirikunnassa seitsemässä osavaltiossa. Suomen osuus hankkeen rahoituksesta on vaihdellut 30-40 prosentin välillä, ja loppuosuus on tullut Etiopian hallitukselta ja kyläyhteisöiltä. Suomi tukee hankkeen neljättä vaihetta 18,4 miljoonalla eurolla vuosina 2021-2024, Etiopian hallitus 20,5 miljoonalla eurolla ja paikalliset kyläyhteisöt 2,1 miljoonalla eurolla. 

COWASHin lisäksi Suomi rahoittaa myös Etiopian kansallista OneWASH-ohjelmaa neljällä miljoonalla eurolla vuosina 2020-2023.