Tansanialaiset yhteisöt paransivat tulojaan valmistamalla sahatavaraa

Suomen rahoittaman FORVAC-ohjelman avulla 22 tansanialaista kylää on nostanut yhteisömetsiensä puutavaran jalostusastetta.

Tansania 2012. Kuva: Elvi Rista

Eteläisessä Tansaniassa sijaitsevat yhteisöt myyvät nyt sahatavaraa, josta saatavat tuotot ovat korkeammat kuin pelkällä pystypuulla. Yhden puukuutiometrin arvo on kohonnut 60 prosentilla. 

Kyläläiset kaatavat myyntiin menevät puunsa yhteisömetsistä, ja heidän käytössään on yhteensä neljä siirrettävää sahalaitosta. Kyläläiset ovat opetelleet muun muassa kestävää metsänhoitoa, puunkorjuuta sekä sahalaitteiden käyttöä ja kunnossapitoa.  

Kun metsistä saatu hyöty kasvaa, paikalliset yhteisöt näkevät metsäalueet aiempaa arvokkaampina ja saavat lisää kannustimia estää metsien tilan heikentymistä ja metsäkatoa. 

Tausta

Tansaniassa on metsää noin 48 miljoonaa hehtaaria, ja metsäsektorin osuus maan bruttokansantuotteesta on neljä prosenttia. Lähes puolet metsistä on paikallisten kylien hallinnoimia. Metsäkato on suurta: pelkästään vuonna 2020 metsää menetettiin 421 000 hehtaaria.  


Tansanialaiset metsänomistajat myyvät yleensä niin sanottua pystypuuta. Näin toimitaan myös yhteisömetsissä. Pystypuun myynti on helppoa, mutta ei tuota myyjälleen niin suurta voittoa kuin jalostetun puutavaran myynti.  

Suomen kehitysyhteistyön vaikutus

Suomi on tehnyt pitkäaikaista metsäyhteistyötä Tansanian kanssa. Suomi rahoittaa tansanialaisia yhteisöjä kahdenvälisen FORVAC-ohjelman (Forestry and Value Chains Programme) avulla 9,95 miljoonaa eurolla vuosina 2018-2022. Tansanian hallitus tukee hanketta maksamalla palkkoja ja hallintokuluja 200 000 eurolla. Sahatavaran tuotannon ohella FORVACilla rahoitetaan muun muassa mehiläistarhauksen, puutöiden ja saviruukkujen valmistuksen kaupallistamista.