17.12.2018

Marokko: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata tavanomaista varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Liikenne on suurin turvallisuusuhka. Kulttuurierot huomioitava. Terroritekojen riski olemassa. Länsi-Saharan tilanteeseen liittyvät poliittiset jännitteet huomioitava, ja mielenosoituksia syytä välttää.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Marokko on yhteiskunnallisesti vakaa ja ulkomaalaiselle vierailijalle suhteellisen turvallinen maa. Marokon turvallisuusviranomaiset seuraavat tarkasti ja katukuvassa näkyvästi maan turvallisuustilannetta. Terrori-iskut ovat kuitenkin mahdollisia. Edustusto kehottaa matkustajia yleiseen varovaisuuteen ja valppauteen kaikkialla Marokossa. Paikallisia ja kansainvälisiä uutisia kannattaa seurata säännöllisesti.

Erityiset turvallisuusriskit

Länsi-Saharan aluetta on vuodesta 1975 lähtien hallinnoinut Marokko, mutta sen kansainvälinen asema on edelleen ratkaisematta. Liikkumisvapaus alueella on osittain rajoitettua, ja maanteillä on tarkastuspisteitä. Alueella on myös ajoittain väkivaltaisiksi yltyviä mielenosoituksia ja yhteenottoja itsenäisyyttä vaativien ryhmien ja virkavallan välillä.

Uskontoon, politiikkaan ja Länsi-Saharan asemaan liittyvät kysymykset ovat Marokossa herkkiä aiheita. Ulkomaalaisten kannan ottaminen tai liiallinen kiinnostus näihin aiheisiin voi herättää pahennusta tai kiinnittää turvallisuusviranomaisten huomion.

Rikollisuus

Yksittäisiä ryöstöjä ja muuta rikollisuutta on jonkin verran. Fyysinen väkivalta on kuitenkin epätavallista. Taskuvarkauksia ja käsilaukun sieppaamisia tapahtuu väentungoksissa. Erityisesti liikennevälineissä on syytä varoa. Varkaudet ovat yleistyneet etenkin Casablancassa ja muissa suurkaupungeissa.

Rikosilmoitus tulee tehdä paikallispoliisille ja pyytää tapahtuneesta todistus sekä vakuutusyhtiötä että viranomaisia varten.

Älä koskaan kuljeta kenenkään toisen matkatavaroita yli rajan tai ota mukaasi paketteja tuntemattomilta postitettavaksi edelleen Euroopassa. Joskus matkustajien matkatavaroihin on piilotettu huumeita asianomaisen tietämättä.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Suurin turvallisuusuhka Marokossa matkailevalle on liikenne. Liikennekulttuuri on erilainen kuin Suomessa ja liikenneturvallisuus heikko. Usein liikennesääntöjä ei noudateta eikä liikennevaloja kunnioiteta. Erityisesti jalankulkijana kannattaa olla varovainen.

Maanteillä ajoa on syytä välttää pimeään aikaan valaisemattomien tai tielle pysäköityjen ajoneuvojen vuoksi. Maanteillä liikkuu myös jalankulkijoita ja eläimiä..

Marokon viranomaiset edellyttävät, että matkailuautolla tai asuntovaunun kanssa matkustavien tulee käyttää yöpymiseen tähän tarkoitettuja toimiluvan saaneita ja vartioituja leirintäalueita. Tämä on suositeltavaa myös oman turvallisuuden kannalta. Marokon viranomaiset edellyttävät myös, että yli vuoden Marokossa asuvilla ulkomaalaisilla on voimassa oleva marokkolainen ajokortti. Marokkolaiset vakuutusyhtiöt ovat asettaneet tämän ehdoksi mahdollisen vahingonkorvauksen maksamiseksi.

Luonnonolot

Marokko on maanjäristysaluetta ja pieniä järistyksiä sattuu aika ajoin.

Pohjois-Marokossa ja vuoristoisilla alueilla rankkasadekuurot syksyllä ja talvella saattavat synnyttää äkillisiä ja vaarallisia tulvia. Erityisen varovainen kannattaa olla, jos matkareitti kulkee jokilaaksoissa ja ylittää yleensä kuivana olevia joenuomia. Sateet saattavat nostaa nopeasti useita metrejä korkean tulva-aallon uomaan. Tulvat vaativat usein myös kuolonuhreja. Viranomaisten ohjeita kulkureiteistä on syytä noudattaa.

Merenrannat ovat usein valvomattomia. Uimista muualla kuin merkityillä uima-rannoilla on syytä välttää. Vedenalaiset virtaukset ja aallot voivat olla vaarallisen voimakkaita.

Terveys

Julkisen sairaanhoidon taso ei vastaa eurooppalaista tasoa. Suurien kaupunkien ulkopuolella terveydenhoitopalvelut ovat rajallisia.

Lääkärit ja sairaalat edellyttävät yleensä käteismaksua.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt

Muslimimaassa käsitys sukupuolten tasa-arvosta poikkeaa pohjoismaisesta. Etenkin naisten on syytä välttää liikkumista yksin iltaisin ja syrjäisillä paikoilla. Pukeutumisen suhteen Marokko on Suomea pidättyvämpi maa. Suuremmissa kaupungeissa ilmapiiri on kuitenkin verrattain vapaamielinen ja suhtautuminen ulkomaalaisiin sallivaa.

Ramadanin aikana useimmat ravintolat ovat kiinni tai rajoitetusti auki eikä alkoholia myydä. Ramadanin aikainen paasto ei koske muita uskontokuntia, mutta paaston julkista rikkomista on suositeltavaa välttää joka tapauksessa. Syömisen lisäksi tämä tarkoittaa myös julkisesti tapahtuvaa mm. veden juontia, purukumin syöntiä sekä tupakointia. Paikallisia tapoja kunnioittavaan pukeutumiseen on syytä kiinnittää ramadanin aikana huomiota.

Ei-islamilaiset voivat käydä vain tietyissä moskeijoissa.

Islamiin kohdistettu kritiikki, Länsi-Saharan asema, Lähi-idän konfliktit tai muut poliittiset asiat saattavat synnyttää myös Marokossa mielenosoituksia ja protesteja ulkomaalaisia kohtaan. Matkailijoiden on suositeltavaa pysytellä erossa mieltään osoittavista väkijoukoista riippumatta siitä, mikä on mielenilmauksen aiheena.

Huumeiden hallussapito on rangaistava teko. Huumerikoksesta tuomitaan yleensä vähintään kahden vuoden vankeuteen. Toisen henkilön matkatavaroita ei pidä koskaan hyväksyä kuljetettavaksi rajan yli tai otettavaksi mukaan tuntemattomilta postitettavaksi edelleen Euroopassa. Joskus matkustajien matkatavaroihin on piilotettu huumeita asianomaisen tietämättä.

Samaa sukupuolta olevien väliset sekä avioliiton ulkopuoliset suhteet ovat rikoksia. Käytännössä ulkomaalainen joutuu näiden vuoksi syytteeseen lähinnä silloin, kun suhteen toinen osapuoli on marokkolainen.

Maahantulosäännökset

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Rabatin-suurlähetystö

6 rue Beni Ritoune
SOUISSI, RABAT
MOROCCO
+212 537 658 775
sanomat.RAB@formin.fi

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555, faksi +358 9 629 840 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Ennen matkaa, muista 4 M:ää

1
Matkustustiedotteet

Ulkoministeriön matkustustiedotteet antavat tietoa yleisestä turvallisuustilanteesta matkakohteessa sekä poliittisista ja kulttuurisista olosuhteista, joilla saattaa olla merkitystä matkustusturvallisuudelle.

Lue matkustustiedotteita
2
Matkustusilmoitus

Jos olet omatoimimatkalla tai menossa riskialttiille alueelle, kannattaa tehdä matkustusilmoitus. Sen avulla ulkoministeriö voi saada sinuun yhteyden kriisin tai hätätilanteen sattuessa.

Tee matkustusilmoitus
3
Matkavakuutus

Liikkumisvapaus on suomalaisten perustuslaillinen oikeus. Päätät itse minne matkustat ja minkälaisia riskejä olet valmis ottamaan. Kattava matkavakuutus on tärkeä ottaa ennen matkaa.

Hanki matkavakuutus
4
Matkustusasiakirjat

Ennen matkaa tarkista, että matkustusasiakirjasi ovat kunnossa. Kohdemaan edustustosta voit tarkistaa passeihin ja viisumeihin liityvät määräykset.

Tarkista matkustusasiakirjat