Ulkoministeriö myönsi toiminta-avustusta suomalaisille YK-taustaisille kansalaisjärjestöille: tavoitteena edistää tietoisuutta YK:sta ja kestävästä kehityksestä

Ulkoministeriö on myöntänyt yhteensä kaksi miljoonaa euroa toiminta-avustusta vuosille 2021–2022 suomalaisten YK-taustaisten kansalaisjärjestöjen perustoimintaan sekä viestintä- ja globaalikasvatustyöhön. Tukea saa tällä hakukierroksella kuusi järjestöä.

Toiminta-avustuksen tavoitteena on lisätä suomalaisten tietoisuutta YK:sta ja sen alaisista järjestöistä, niiden tavoitteista sekä Suomen toiminnasta YK:ssa osana kansainvälistä sääntöpohjaista järjestelmää. Tuettava toiminta edistää laajasti Suomen kehityspoliittisia tavoitteita. Myönnettävä tuki on osa kansalaisyhteiskunnan kehitysyhteistyöhön suunnattua kehitysyhteistyömäärärahaa.

”YK-taustaisilla suomalaisilla kansalaisjärjestöillä on pitkä kokemus ja tärkeä rooli sen viestimisessä, miten kansainvälinen järjestelmä ja Suomi sen osana edistävät kestävän kehityksen tavoitteiden ja ihmisoikeuksien toteutumista. Järjestöt myös tarjoavat suomalaisille mahdollisuuksia osallistua globaalien kysymysten ja haasteiden ratkomiseen”, sanoo kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari.

Tällä hakukierroksella toiminta-avustusta myönnettiin kuudelle kansalaisjärjestölle, painottuen niiden viestintä- ja globaalikasvatustyöhön Suomessa. Tuella järjestöt muun muassa toteuttavat viestintäkampanjoita, tuottavat tiedotus- ja oppimateriaaleja eri yleisöille sekä tekevät kouluvierailuja.  Moni järjestö kohdistaa toimintojaan erityisesti lapsille ja nuorille edistäen heidän osallisuuttaan ja toimijuuttaan.

Järjestöt tuovat esille ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen merkitystä. Monen toimijan työssä painottuu rauhan ja turvallisuuden edistäminen sekä syrjimättömyyttä korostavan asenneilmapiirin edistäminen Suomessa. Useat järjestöt viestivät myös naisten ja tyttöjen oikeuksista sekä seksuaali- ja lisääntymisterveydestä ja -oikeuksista.  

Järjestöt hakivat loppuvuodesta 2020 päättyneessä haussa avustusta yhteensä noin 2,5 miljoonaa euroa. Tällä hakukierroksella tukea myönnettiin 2 miljoonaa euroa, joka on 600 000 euroa enemmän kuin edellisellä vuoden 2018 hakukierroksella. Avustus kohdistuu järjestöjen toimintaan vuosina 2021–2022.

Toiminta-avustusten myönnöt hakukierroksella 2020

  • Suomen Pakolaisapu ry: 600 000 €
  • Suomen UNICEF ry: 470 000 €
  • Suomen YK-liitto ry: 320 000 €
  • Suomen YK-nuoret ry: 30 000 €
  • UN Women Suomi ry: 550 000 €
  • Väestöliitto ry: 37 126 €

 

Lisätietoja: Riina-Riikka Heikka, yksikön päällikkö, kehityspoliittisen osaston kansalaisyhteiskuntayksikkö, puh. +358 295 350 204.  Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi.