Normi: Kehitysyhteistyön väärinkäytösepäilyjen ilmoittaminen, selvittäminen ja niistä viestiminen

Tässä normissa kuvataan, mitä kehitysyhteistyön väärinkäytöksellä tarkoitetaan ja miten ulkoministeriössä tulee menetellä, kun kehitysyhteistyössä ilmenee väärinkäytösepäily.

Normi: Kehitysyhteistyön väärinkäytösepäilyjen ilmoittaminen, selvittäminen ja niistä viestiminen (PDF)

Normi perustuu kehitysyhteistyön riskienhallintapolitiikkaan ja sen toimeenpanoon. Riskienhallintapolitiikan mukaisesti väärinkäytöksiä ehkäistään huolellisella suunnittelulla, kattavalla seurannalla ja valvonnalla sekä tehokkaalla riskienhallinnalla. Väärinkäytöksiä ei kuitenkaan voida kokonaan ehkäistä parhaimmallakaan ennakoinnilla.