Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus (1966)

Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus (KP-sopimus) sisältää säännöksiä koskien muun muassa sanan-, yhdistymis- ja uskonnonvapautta sekä esimerkiksi oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin kriteereitä. Sopimus sisältää myös yleisen syrjintäkiellon, vähimmäiskriteerit kuolemanrangaistuksen käytölle sekä säännöksen vähemmistöihin kuuluvien oikeuksista.

Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus ja siihen liittyvä valinnainen pöytäkirja valitusmenettelystä tulivat voimaan Suomen osalta voimaan 23.3.1976; laki kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä (Sops 7/1976(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)); asetus kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen sekä siihen liittyvän valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamisesta (Sops 8/1976(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)).

Perustietoa, mm. voimaantulo- ja osapuolitiedot sekä linkki sopimustekstiin löytyy Finlexin valtiosopimusten viitetietokannasta(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)

KP-sopimuksen valinnainen pöytäkirja valitusmenettelystä mahdollistaa yksilövalitusten tekemisen ihmisoikeuskomitealle, jos henkilö tai henkilöryhmä katsoo sopimusvaltion loukanneen heidän yleissopimuksella tunnustettuja oikeuksiaan.

Valitusohjeet: Valittaminen Ihmisoikeuskomiteaan

KP-sopimuksen toinen valinnainen pöytäkirja kuolemanrangaistuksen poistamisesta tuli Suomen osalta voimaan 11.7.1991; laki kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen  liittyvän kuolemanrangaistuksen poistamisesta tehdyn toisen valinnaisen pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä (Sops 48/1991(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)); asetus kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen  liittyvän kuolemanrangaistuksen poistamisesta tehdyn toisen valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamisesta (Sops 49/1991(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)).

KP-sopimuksen täytäntöönpanoa valvoo ihmisoikeuskomitea. Suomen valtiolla on velvollisuus raportoida ihmisoikeuskomitealle määräajoin kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen kansallisesta täytäntöönpanosta. Ihmisoikeuskomitea antaa yleissopimuksen tulkinnasta yleissuosituksia, jotka ovat luettavissa ihmisoikeuskomitean verkkosivuilta(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan).

7. määräaikaisraportti (3/2020)

Suomeksi: Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus, Suomen 7. määräaikaisraportti (pdf, 40 sivua, 668 KB) (avautuu uuteen ikkunaan)
 

Kysymykset

Suositukset

In English: 7th periodic report of Finland, 3/2020 (avautuu uuteen ikkunaan) (pdf, 41 pages)

List of issues

Concluding observations and recommendations

6. määräaikaisraportti (8/2011)

In English: 6th periodic report of Finland, 8/2011 (avautuu uuteen ikkunaan)(PDF, 284 kt, 53 pages) 

List of issues

Replies by the Government of Finland 

Concluding observations and recommendations

Loppupäätelmät ja suositukset

5. määräaikaisraportti (6/2003)

Suomeksi: Suomen viides määräaikaisraportti, 6/2003 (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF 804 kt, 81 sivua)

In English: 5th periodic report of Finland, 6/2003 (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 359 kt, 90 pages) 

List of issues

Concluding observations and recommendations

4. määräaikaisraportti (12/1995) 

In English: International Covenant on Civil and Political Rights 4th periodic report of Finland, 12/1995 (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 59 kt, 24 pages) 

Concluding observations and recommendations

3. määräaikaisraportti (8/1990) 

In English: International Covenant on Civil and Political Rights 3rd periodic report of Finland, 8/1990 (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 3,3 Mt, 14 pages)

2. määräaikaisraportti (6/1986)

In English: International Covenant on Civil and Political Rights 2nd periodic report by Finland, 6/1986 (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 1468 kt, 11 pages) 

1. määräaikaisraportti (1977)

In English: International Covenant on Civil and Political Rights 1st periodic report by Finland, 4/1978 (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 386 kt, 5 pages) 

List of issues & replies by the Government of Finland 

Tämän sivun sisällöstä vastaa

Ajankohtaista aiheesta