Statsrådet utnämnde en avdelningschef, en rättschef och en personaldirektör vid utrikesministeriet

Statsrådet utnämnde en avdelningschef, en rättschef och en personaldirektör vid utrikesministeriet

Under sitt sammanträde den 9 juni 2016 utnämnde statsrådet Päivi Kaukoranta till rättschef, Pirjo Tulokas till personaldirektör och Maimo Henriksson till avdelningschef för östavdelningen vid utrikesministeriet.

Maimo Henriksson. Kuva: Eeva Anundi

Statsrådet utnämnde utrikesrådet Maimo Henriksson till avdelningschef för utrikesministeriets östavdelning från och med den 12 september 2016 till den 31 augusti 2020. Henriksson övergår till sitt nya uppdrag från uppdraget som protokollchef vid utrikesministeriet.

Henriksson har tidigare tjänstgjort som ambassadör vid Finlands ambassad i Oslo och som enhetschef vid östavdelningen och Europaavdelningen. Inom utrikesrepresentationen har hon också erfarenhet av Moskva och Budapest.

Henriksson har varit i utrikesministeriets tjänst sedan 1989.

Päivi Kaukoranta

Statsrådet utnämnde utrikesrådet Päivi Kaukoranta till utrikesministeriets rättschef från och med den 1 september 2016 till den 30 september 2018. Det är frågan om en förlängning av tjänsten, Kaukoranta har varit rättschef sedan 2009.

Tidigare har Kaukoranta tjänstgjort som enhetschef vid enheten för traktaträtt och vid enheten för EU- och traktaträtt. Hon har också varit lagstiftningsråd i Europeiska unionen och konsultativ tjänsteman vid statsrådets EU-sekretariat.

Pirjo Tulokas

Statsrådet utnämnde utrikesrådet Pirjo Tulokas till utrikesministeriets personaldirektör från och med den 1 september 2016 till den 30 augusti 2020. Tulokas övergår till sin nya tjänst från uppdraget som chef för Finlands generalkonsulat i S:t Petersburg.

Tulokas har tidigare tjänstgjort som ambassadråd vid Finlands ambassad i London och som utrikessekreterare vid Finlands delegation vid Nato i Bryssel. Tulokas har också varit vice beskickningschef för ambassaden i Vilnius och för generalkonsulatet i S:t Petersburg.

Tulokas har varit i utrikesministeriets tjänst sedan 1996.

Ytterligare information: Vesa Lehtonen, chef för personalförvaltningen, tfn 0295 351 439