Tukea kansalaisjärjestöjen viestintä- ja globaalikasvatustyölle Suomessa

Ulkoministeriö on myöntänyt 2,2 miljoonaa euroa suomalaisten kansalaisjärjestöjen viestintä- ja globaalikasvatushankkeisiin (VGK) vuosille 2023–2024. Tuen tavoitteena on lisätä suomalaisten tietoisuutta globaalin kehityksen haasteista ja kansainvälisestä yhteistyöstä niihin vastaamiseksi.

Viestintä- ja globaalikasvatustuella edistetään YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030:n tavoitteiden toimeenpanoa. Hakukierroksella myönnettiin tukea kasvatuksellisille, viestinnällisille ja yritysvastuuta edistäville hankkeille. Tukea saa 19 suomalaista järjestöä. Myönnettävä tuki on osa kansalaisyhteiskunnan kehitysyhteistyöhön suunnattua kehitysyhteistyömäärärahaa.

”Järjestöjen viestintä- ja kasvatustyö vahvistaa suomalaisten tietoja ja taitoja monista kestävän kehityksen teemoista. Ymmärrys näistä monimutkaisistakin kysymyksistä auttaa meitä kaikkia osallistumaan yhteisten ongelmien ratkaisemiseen”, painottaa kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari.

Hankkeissa käsitellään muun muassa eriarvoisuuden vähentämistä ja ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Niissä keskitytään myös tasa-arvon, rauhanomaisten ja toimivien yhteiskuntien sekä yritysvastuun edistämiseen Suomen kehityspoliittisten tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti. Tuetuissa hankkeissa työskennellään Suomessa muun muassa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa sekä yhteistyössä yritysten kanssa. Hankkeiden avulla tarjotaan tietoa monien eri kanavien kautta kattavasti eri puolilla Suomea.

Hakemuksia tuli 29 ja haetun tuen määrä oli yhteensä noin 3,5 miljoonaa euroa. Kyse on vakiintuneesta valtionavustushausta kahden vuoden välein.

Vuosille 2023–2024 tukea saavat järjestöt

 • Biologian ja maantieteen opettajien liitto ry, 107 004 €
 • Finnish Agri-Agency for Food and Forest Development ry, 97 068 €
 • Helinä Rautavaaran museo, 130 173 €
 • Interpedia ry, 103 482 €
 • Nuorten Akatemia ry, 108 450 €
 • Suomen Kansanopistoyhdistys ry, 105 901 €
 • Suomen Rauhanliitto, 201 586 €
 • Suomen Somalia-verkosto ry, 70 929 €
 • Caritas Finlandiae-Suomen Caritas ry, 79 075 €
 • Inter-Cultur ry, 51 200 €
 • Maailma.net, 120 735 €
 • Finnwatch ry, 160 000 €
 • Eettisen kaupan puolesta ry, 165 000 €
 • Turvapaikanhakijoiden tuki ry, 120 000 €
 • Liikunnan kehitysyhteistyö Liike ry, 158 000 €
 • SaferGlobe Finland ry, 100 000 €
 • Lasten ja nuorten säätiö sr, 90 000 €
 • UN Global Compact Network Finland ry, 120 000 €
 • Rauhankasvatusinstituutti ry, 120 000 €

Lisätietoja

 • Eevamari Laaksonen, yksikönpäällikkö, kansalaisyhteiskuntayksikkö, ulkoministeriö
 • puh. +358 295 351 383, eevamari.laaksonen@formin.fi