Yleissopimus ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta (2005)

Yleissopimus ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta (2005)

Yleissopimuksen tavoitteena on ehkäistä ja torjua ihmiskauppaa siten, että taataan samalla sukupuolten välinen tasa-arvo.

Yleissopimuksen avulla pyritään suojaamaan ihmiskaupan uhrien ihmisoikeuksia sekä varmistamaan ihmiskaupparikosten tehokas tutkinta ja syyttäminen. Siinä myös määritellään perusperiaatteet uhrien ja todistajien suojelemiselle ja auttamiselle.

Yleissopimuksen erityinen lisäarvo suhteessa muihin kansainvälisiin ihmiskauppaa koskeviin asiakirjoihin on sen ihmisoikeusperustaisessa lähestymistavassa ja uhrien suojelua koskevassa painotuksessa.

Sopimus tuli Suomen osalta voimaan 1.9.2012 (SopS 43-44/2012)

Täytäntöönpanon seuranta

 
Arviointikierros Vastaus
kyselyyn
Asiantuntijaryhmän
(GRETA) kertomus
ja päätelmät
Hallituksen huomautukset


 
Sopimusosapuolten
komitean
suositukset
Hallituksen vastaus


 
1. arviointikierros

GRETA(2010)1 rev3
App. legal texts
Report 2013

 

   
       

 

Tämän sivun sisällöstä vastaa
Ihmisoikeustuomioistuin- ja -sopimusasioiden yksikkö

Ajankohtaista aiheesta