Kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastainen yleissopimus (1984)

Kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastainen yleissopimus (1984)

Kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen ja halventavan kohtelun vastaisella sopimuksella (CAT) velvoitetaan valtio kaikin keinoin ehkäisemään laajan määritelmän mukainen kidutus alueellaan. Kidutus on kriminalisoitava. Sopimus mahdollistaa laajan syyteoikeuden kidutustapauksissa.

Sopimus tuli Suomen osalta voimaan 29.9.1989. Sopimus Finlexissä: SopS 59/1989. Asetus yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä lain voimaantulosta: 60/1989.

Määräaikaisraportit ja suositukset

Määräaikaisraportti

Lisäkysymykset
ja hallituksen vastaus

Päätelmät ja
suositukset


Täytäntöönpano

7th periodic report of Finland, 6/2015 (pdf, 62 pages)  

Loppupäätelmät Suomen seitsemännestä määräaikaisraportista (pdf, 9 sivua, 41 kb)

Slutsatser till Finlands sjunde periodiska rapport (pdf, 10 sidor, 47 kb)

Concluding observations on the seventh periodic report of Finland (pdf, 9 pages, 212 kb)

Implementation of the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (pdf, 7 pages, 85 kb)

 Statement, Office of the Parliamentary Ombudsman of Finland (pdf, 4 pages, 126 kb)

Yhdistetty Suomen 5. ja 6. määräaikaisraportti, 9/2010 (pdf, 78 sivua)

Combined 5th and 6th periodic reports of Finland, 9/2010 (pdf, 77 pages)

 

Komitean loppupäätelmät Suomen 5. ja 6. määräaikaisraportista, 3.6.2011 (pdf, 8 sivua)

 

 

Suomen 4. määräaikaisraportti, 10/2002 (pdf, 21 sivua)

4th periodic report of Finland, 10/2002 (pdf, 25 pages)

UNHCHR: List of issues: Finland. 11.02.2005

Komitean päätelmät ja suostukset Suomen 4. määräaikaisraportista, 10.5.2005 (pdf, 3 sivua)

Slutsatser och rekommendationer av kommittén mot tortyr, 10.5.2005 (pdf, 3 sidor)

Conclusions and recommendations of the Committee against Torture, 10 May 2005

 

Suomen 3. määräaikaisraportti, 10/1998 (pdf, 13 sivua)

 

Concluding observations of the Committee: Finland, 12 December 1999

 
Suomen 2. määräaikaisraportti, 8/1995

 

 

 
Suomen 1. määräaikaisraportti, 9/1990      

 

Ajankohtaista aiheesta