Kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastainen yleissopimus (1984)

Kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen ja halventavan kohtelun vastaisella sopimuksella (CAT) velvoitetaan valtio kaikin keinoin ehkäisemään laajan määritelmän mukainen kidutus alueellaan. Kidutus on kriminalisoitava. Sopimus mahdollistaa laajan syyteoikeuden kidutustapauksissa.

Sopimus tuli Suomen osalta voimaan 29.9.1989. Sopimus Finlexissä: SopS 59/1989(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan). Asetus yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä lain voimaantulosta Finlexissä: 60/1989(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan).

7. Määräaikaisraportti (6/2015)

Suomeksi: (PDF, kB, sivua)

In English: 7th periodic report of Finland, 6/2015 (PDF, 228 kB, 62 pages)

Yhdistetty 5. ja 6. määräaikaisraportti (9/2010)

Suomeksi: Yhdistetty Suomen 5. ja 6. määräaikaisraportti, 9/2010 (PDF, 268 kB, 78 sivua)

In English: Combined 5th and 6th periodic reports of Finland, 9/2010 (PDF, 404 kB, 77 pages)

 • Appendix
 • List of issues
 • Replies by the Government of Finland
 • Concluding observations and recommendations
 • Implementation

4. Määräaikaisraportti (10/2002)

Suomeksi: Suomen 4. määräaikaisraportti, 10/2002 (pdf, 21 sivua)(PDF, kt, sivua)

 • Liitteet
 • Lisäkysymykset
 • Hallituksen vastaus
 • Päätelmät ja suositukset
 • Päätelmät ja suositukset saameksi
 • Päätelmät ja suositukset ruotsiksi
 • Täytäntöönpano

In English: 4th periodic report of Finland, 10/2002 (PDF, 96 kB, 25 pages)

 • Appendix
 • List of issues
 • Replies by the Government of Finland
 • Concluding observations and recommendations
 • Implementation

3. Määräaikaisraportti (10/1998)

Suomeksi: Suomen 3. määräaikaisraportti, 10/1998 (PDF, 53 kB, 13 sivua)

 • Liitteet
 • Lisäkysymykset
 • Hallituksen vastaus
 • Päätelmät ja suositukset
 • Päätelmät ja suositukset saameksi
 • Päätelmät ja suositukset ruotsiksi
 • Täytäntöönpano

In English: 3rd periodic report of Finland 1998 (PDF,  377 kB, 14 pages)

2. Määräaikaisraportti (8/1995)

Suomeksi: Suomen 2. määräaikaisraportti, 8/1995 (PDF, 3,64 MB, 51 sivua)

 • Liitteet
 • Lisäkysymykset
 • Hallituksen vastaus
 • Päätelmät ja suositukset
 • Päätelmät ja suositukset saameksi
 • Päätelmät ja suositukset ruotsiksi
 • Täytäntöönpano

In English: 2nd periodic report of Finland, 8/1995 (PDF, 72 kB, 29 pages)

 • Appendix
 • List of issues
 • Replies by the Government of Finland
 • Concluding observations and recommendations
 • Implementation

1. Määräaikaisraportti (9/1990)

Suomeksi:(PDF, kt, sivua)

 • Liitteet
 • Lisäkysymykset
 • Hallituksen vastaus
 • Päätelmät ja suositukset
 • Päätelmät ja suositukset saameksi
 • Päätelmät ja suositukset ruotsiksi
 • Täytäntöönpano

In English: 1st periodic report of Finland, 9/1990 (PDF, 2 MB, 42 pages)

 • Appendix
 • List of issues
 • Replies by the Government of Finland
 • Concluding observations and recommendations
 • Implementation

Määräaikaisraportti (/)

Suomeksi: (PDF, kt, sivua)

 • Liitteet
 • Lisäkysymykset
 • Hallituksen vastaus
 • Päätelmät ja suositukset
 • Päätelmät ja suositukset saameksi
 • Päätelmät ja suositukset ruotsiksi
 • Täytäntöönpano

In English: (PDF, Kb, pages)

 • Appendix
 • List of issues
 • Replies by the Government of Finland
 • Concluding observations and recommendations
 • Implementation

 

Määräaikaisraportit ja suositukset

Määräaikaisraportti

Lisäkysymykset
ja hallituksen vastaus

Päätelmät ja
suositukset


Täytäntöönpano

7th periodic report of Finland, 6/2015 (avautuu uuteen ikkunaan) (pdf, 62 pages)  

Loppupäätelmät Suomen seitsemännestä määräaikaisraportista (avautuu uuteen ikkunaan) (pdf, 9 sivua, 41 kb)

Slutsatser till Finlands sjunde periodiska rapport (avautuu uuteen ikkunaan) (pdf, 10 sidor, 47 kb)

Concluding observations on the seventh periodic report of Finland (avautuu uuteen ikkunaan) (pdf, 9 pages, 212 kb)

Implementation of the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (avautuu uuteen ikkunaan) (pdf, 7 pages, 85 kb)

 Statement, Office of the Parliamentary Ombudsman of Finland (avautuu uuteen ikkunaan) (pdf, 4 pages, 126 kb)

Yhdistetty Suomen 5. ja 6. määräaikaisraportti, 9/2010 (avautuu uuteen ikkunaan) (pdf, 78 sivua)

Combined 5th and 6th periodic reports of Finland, 9/2010 (avautuu uuteen ikkunaan) (pdf, 77 pages)

 

Komitean loppupäätelmät Suomen 5. ja 6. määräaikaisraportista, 3.6.2011 (avautuu uuteen ikkunaan) (pdf, 8 sivua)

 

 

Suomen 4. määräaikaisraportti, 10/2002 (avautuu uuteen ikkunaan) (pdf, 21 sivua)

4th periodic report of Finland, 10/2002 (avautuu uuteen ikkunaan) (pdf, 25 pages)

UNHCHR: List of issues: Finland. 11.02.2005

Komitean päätelmät ja suostukset Suomen 4. määräaikaisraportista, 10.5.2005 (avautuu uuteen ikkunaan) (pdf, 3 sivua)

Slutsatser och rekommendationer av kommittén mot tortyr, 10.5.2005 (avautuu uuteen ikkunaan) (pdf, 3 sidor)

Conclusions and recommendations of the Committee against Torture, 10 May 2005

 

Suomen 3. määräaikaisraportti, 10/1998 (pdf, 13 sivua, 53 kt) (avautuu uuteen ikkunaan)

Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 3rd periodic report of Finland 1998 (pdf, 14 pages, 377 KB) (avautuu uuteen ikkunaan)

 

Concluding observations of the Committee: Finland, 12 December 1999 (avautuu uuteen ikkunaan)

 

Suomen 2. määräaikaisraportti, 8/1995 (avautuu uuteen ikkunaan)

Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 2nd periodic report of Finland 1995 (pdf, 29 pages, 69 KB) (avautuu uuteen ikkunaan)

 

 

 
Suomen 1. määräaikaisraportti, 9/1990 (englanniksi, pdf, 42 pages, 2 MB) (avautuu uuteen ikkunaan)      

 

Ajankohtaista aiheesta