angle-left Kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskeva kansainvälinen yleissopimus (1965)

Kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskeva kansainvälinen yleissopimus (1965)

Sopimuksen tavoitteena on ehkäistä rodun, ihonvärin, syntyperän tai kansallisen tai etnisen alkuperän perusteella tapahtuvaa syrjintää. Valtioiden tulee kaikin mahdollisin keinoin pyrkiä ehkäisemään rasismia yleensä sekä erityisesti kriminalisoida rotusyrjintä ja kansanryhmää vastaan kiihottaminen.

Sopimus tuli Suomen osalta voimaan 13.8.1970. Sopimus Finlexissä: SopS 37/1970

Määräaikaisraportit ja suositukset

 Määräaikaisraportti

Päätelmät ja
suositukset

Täytäntöönpano

Suomen 23. määräaikaisraportti, 12/2015 (pdf, 261 KB, 50 sivua)

23rd periodic report of Finland, 12/2015 (pdf, 221 KB, 44 pages)

Loppupäätelmät Suomen 23. määräaikaisraportista (pdf, 37,8 KB, 8 sivua)

Concluding observations on the twenty-third periodic report of Finland (pdf 279KB, 7 pages)

Slutsatser av Finlands 23:e periodiska rapport (pdf 36,2 KB, 8 sidor)

Loahppaárvalusat Suoma 23. mearreáigeraporta (pdf)

Combined 20th, 21st and 22nd periodic reports of Finland, 11/2011 (pdf, 56 pages)

Suomen yhdistetty 20, 21 ja 22 määräaikaisraportti, 11/2011 (pdf, 63 sivua)

Concluding observations of the CERD Committee on the 20th, 21st and 22nd reports of Finland, 8/2012 (pdf, 7 pages)

Rotusyrjinnän poistamista käsittelevän komitean loppupäätelmät, 8/2012 (pdf, 8 sivua)

Slutsatser av kommitten för avskaffande av rasdiskriminering, 8/2013 (pdf, 8 sidor)

Nállevealheami sihkkuma gieĜahalli komitea loahppaēealkámušat (pdf)

Information provided by the Government of Finland on its follow-up to the recommendations contained in paragraphs 12, 13 and 16  (pdf, 20 pages)

Suomen yhdistetty 17, 18 ja 19 määräaikaisraportti, 8/2007 (pdf, 49 sivua)

Combined 17, 18 and 19 periodic reports of Finland, 8/2007 (pdf, 50 pages)

Suomen 16. määräaikaisraportti, 10/2001 (Word, 46 sivua)

Rotusyrjinnän poistamista käsittelevän komitean päätelmät, 8/2003 (pdf, 3 sivua)

Concluding observations of the CERD Committee, 8/2003 (pdf, 4 pages)

Slutsatser av kommitten för avskaffande av rasdiskriminering, 8/2003 (pdf, 6 sidor)

Nållevealaheami eretvåldima giedahalli komitea årvalusat, 8/2003 (pdf)

Suomen 15. määräaikaisraportti, 8/1999 (pdf, 47 sivua)

15th periodic report of Finland, 5/2000 (pdf, 43 pages)

Suomen 13. ja 14. raportti, 11/1997

Ajankohtaista aiheesta