Kahdenvälisen kehitysyhteistyön käsikirja 2018

Uudistettu kahdenvälisen kehitysyhteistyön käsikirja (Manual for Bilateral Programmes) korvaa aiemman version vuodelta 2016. Käsikirja sisältää entistä selkeämmän  kuvauksen siitä, miten ulkoministeriön  ohjeistusta kehitysyhteistyön tulosohjauksesta (Result Based Management, RBM) sekä ihmisoikeusperustaisuudesta (Human Rights Based Approach to Development, HRBA) käytetään hankesyklin aikana. Käsikirjassa on myös muita päivityksiä projektikierron toteutukseen liittyen.

Käsikirja on tarkoitettu sovellettavaksi Suomen ja kumppanimaiden hallitusten väliseen yhteistyöhön, mutta se sisältää useita muunkinlaisen yhteistyön suunnitteluun ja toteuttamiseen hyödynnettäviä osia.

Ensimmäinen luku (Development Policy Framework) antaa kokonaiskuvan kehityspolitiikan viitekehyksestä sekä kehitysyhteistyön tulosohjauksen ja ihmisoikeusperustaisuuden tärkeimmistä ohjaavista periaatteista. Toinen luku esittelee hankesykliä  ja selvittää, miten tulosohjaus ja ihmisoikeusperustaisuus ovat sovellettavissa sen eri vaiheissa.

Kahdenvälisen kehitysyhteistyön käsikirjan liitteet on myös päivitetty. Kokeilemme uusia liitteitä ensimmäistä kertaa ja kuulemme mielellämme palautetta ja ideoita käsikirjan käyttäjiltä. Pyydämme ystävällisesti lähettämään kommentit ja parannusehdotukset käsikirjasta ja sen liitteistä sähköpostitse osoitteeseen KEO-10@formin.fi.

 

Manual for Bilateral Programmes (avautuu uuteen ikkunaan) (pdf)

Liitteet:

Identification phase: 

Formulation phase: 

Appraisal phase: 

Implementation phase: 

Evaluation: