Talousarvioehdotukset

Ulkoasiainhallinnon talousarvioehdotus sisältää ministeriön alustavat tulostavoitteet yhteiskunnalliselle vaikuttavuudelle ja toiminnalliselle tuloksellisuudelle hallinnonalallaan, sekä ministeriön ehdotuksen hallinnonalansa seuraavan vuoden määrärahoiksi ja valtuuksiksi.

Ulkoasiainministeriön talousarvioehdotus vuodelle 2011

Ulkoasiainministeriön talousarvioehdotus vuodelle 2011

Ulkoasiainministeriö esitti valtiovarainministeriölle 14. toukokuuta toimittamassaan vuoden 2011 talousarvioehdotuksessa hallinnonalalle myönnettäväksi yhteensä 1 278,3 miljoonaa euroa.

Talousarvioehdotus vuodelle 2011

Ulkoasiainministeriön talousarvioehdotus 2011 (PDF, 196 kt)

Talousarvioehdotuksessa esitetyt keskeiset menoerät:

  • Toimintamenomomentille esitettiin 202,2 miljoonaa euroa.
  • Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenoihin esitettiin 59,8 miljoonaa euroa ja siviilihenkilöstön osallistumiseen kriisinhallintaan 18,3 miljoonaa euroa.
  • Lähialueyhteistyöhön esitettiin 19,5 miljoonaa euroa. 
  • Valtion kehitysyhteistyömenojen arvioidaan vuonna 2011 olevan yhteensä 1 073,4 miljoonaa euroa, joka vastaa noin 0,59 prosenttia bruttokansantulosta. Ulkoministeriön pääluokkaan momentille Varsinainen kehitysyhteistyö esitettiin yhteensä 831,6 miljoonaa euroa.
  • Teollisen yhteistyön rahaston Finnfundin pääoman korottamiseen esitettiin 15 miljoonaa euroa. .
  • Jäsenmaksuihin ja rahoitusosuuksiin esitettiin yhteensä 105,8 miljoonaa euroa.

Ulkoministeriön hallinnonalalle arvioidaan kertyvän 1,9 miljoonaa euroa sellaisia tuloja, jotka eivät sisälly ministeriön toimintamenoihin.

Lisätietoja:

Talousjohtaja Risto Hakoila, puh. 09 160 55870
Taloussuunnittelupäällikkö Katja Bordi, puh. 09 160 55990
Kehitysyhteistyön osalta: yleisen kehityspolitiikan ja suunnittelun yksikön ylitarkastaja Laura Pietilä, puh. 09 160 56234
Lähialueyhteistyön osalta: ylitarkastaja Minni Hyrkkänen, puh. 09 160 55610