Talousarvioehdotukset

Ulkoasiainhallinnon talousarvioehdotus sisältää ministeriön alustavat tulostavoitteet yhteiskunnalliselle vaikuttavuudelle ja toiminnalliselle tuloksellisuudelle hallinnonalallaan, sekä ministeriön ehdotuksen hallinnonalansa seuraavan vuoden määrärahoiksi ja valtuuksiksi.

Ulkoasiainministeriön talousarvioehdotus vuodelle 2016

Ulkoministeriön talousarvioehdotus 2016

Ulkoministeriö esittää hallinnonalalleen vuoden 2016 talousarvioesitykseen yhteensä 1 003 miljoonaa euroa. 

Talousarvioesitys 2016: Pääluokka 24, ulkoasiainministeriön hallinnonala (PDF)

Lisätietoja: talousjohtaja Risto Hakoila, puh. 0295 351 287 ja taloussuunnittelupäällikkö Katja Bordi, puh. 0295 351 284, kehitysyhteistyön osalta osastopäällikkö Pekka Puustinen, puh. 0295 350 560, ja Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyön osalta yksikön päällikkö Marja Liivala, puh. 0295 351 727.