Vieraiden valtioiden kanssa tehdyt kahdenväliset ja monenväliset sopimukset

Suomen valtiota velvoittavat voimassa olevat kansainväliset sopimukset. Vieraiden valtioiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa  tehdään sekä kahdenvälisiä että monenvälisiä sopimuksia. Kahdenväliset sopimukset on tehty kahden valtion välillä ja monenväliset sopimukset on tehty usean valtion kesken.

Vieraiden valtioiden kanssa tehdyt kahdenväliset ja monenväliset sopimukset

Ulkoasiainministeriön julkaisusarjassa on julkaistu luettelot vieraiden valtioiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa tehdyistä kahdenvälisistä ja monenvälisistä sopimuksista. 


Kahdenvaliset sopimukset:

Vieraiden valtioiden kanssa tehdyt sopimukset I - kahdenväliset (UM 2009) (avautuu uuteen ikkunaan)

Ulkoasiainministeriön julkaisuja (1 / 2009 I)
Vieraiden valtioiden kanssa tehdyt sopimukset I
Kahdenväliset sopimukset

Painotyö: Edita Prima oy
Taitto: Värisirkus oy
Helsinki 2009
Monenväliset sopimukset:

Vieraiden valtioiden kanssa tehdyt sopimukset II - monenväliset (UM 2009) (avautuu uuteen ikkunaan)

Ulkoasiainministeriön julkaisuja (1 / 2009 II)
Vieraiden valtioiden kanssa tehdyt sopimukset II
Monenväliset sopimukset

Painotyö: Edita Prima oy
Taitto: Värisirkus oy
Helsinki 2009

Valtiosopimukset (Finlex)

Finlex on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu. Finlexin valtiosopimukset-osio sisältää Suomen sopimukset vieraiden valtioiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa sekä kattavan sopimuskortiston. Sopimuksia voi etsiä mm. nimillä.  

kansainvälinen oikeus