Vietnam nousi Suomen suurimmaksi kauppakumppaniksi Kaakkois-Aasiassa

Lähes 100 miljoonan asukkaan Vietnam on yksi maailman nopeimmin kasvavista talouksista. Suomen Vietnamin-suurlähettiläs Keijo Norvantoa kiehtoo vietnamilaisten eteenpäin katsova ja dynaaminen asenne.

Suomen Vietnamin-suurlähettiläs Keijo Norvanto kannustaa suomalaisia yrityksiä tutustumaan Vietnamin tarjoamiin liiketoimintamahdollisuuksiin. Kuva: Hoang Hanh

Miten kuvailisit Vietnamin tämänhetkistä tilannetta ja suurimpia haasteita?

Vietnamissa on toivuttu koronapandemian aiheuttamasta taantumasta. Turistit ovat palanneet maahan, talous kasvanut ja inflaatio tasaantunut. Vietnam on noussut Suomen suurimmaksi kauppakumppaniksi Kaakkois-Aasiassa. Suomen tavaravienti on nelinkertaistunut kahdessa vuodessa. Viime vuonna viennin arvo oli noin 400 miljoonaa euroa. Uskon, että yhä useammat suomalaisyritykset löytävät tiensä Vietnamin markkinoille ja kasvu jatkuu. Vietnam on kuitenkin täysin riippuvainen ulkomaan viennistä ja globaalitalouden heikot näkymät heijastuvat myös Vietnamiin. Haasteina ovat myös poliittiset jännitteet ja ilmastonmuutos, josta Vietnam on yksi eniten kärsivistä maista maailmassa. Maa tarvitsee tukea etenkin päästöjen vähentämiseen ja ilmastonmuutoksen torjuntaan. Myös eriarvoisuuden kitkemisessä ja oikeusvaltion kehittämisessä riittää tekemistä.

Minkälaista yhteistyötä Suomi tekee Vietnamin kanssa?

Kahdenvälinen kehitysyhteistyö Suomen ja Vietnamin välillä päättyi nelisen vuotta sitten. Kaupallisissa hankkeissa on hyödynnetty kehitysyhteistyön pohjalta syntyneitä kontakteja ja verkostoja. Vietnam saa kehitysmaille suunnattua PIF-rahoitusta ja on myös mukana Developing Markets Platform -alustalla, joka auttaa suomalaisyrityksiä kehittyville markkinoille. Sen lisäksi Vietnamissa on tällä hetkellä meneillään viisi valtion virastojen välistä hanketta. Suomalaisista virastoista mukana ovat Ilmatieteen laitos, Geologian tutkimuskeskus, Ruokavirasto, Suomen ympäristökeskus ja Luonnonvarakeskus. Hankkeita rahoitetaan kehitysyhteistyövaroista. Teemoina ovat muun muassa ilmanlaatu ja ennusteet, sääpalveluiden kehittäminen, vesivarojen kestävä hallinto, kylmän veden kalan ruokaketjun laatujärjestelmän kehittäminen ja metsävarojen kestävyys.

Finnpartneship on myös aktiivinen toimija Vietnamissa ja heillä on oma edustaja Hanoissa. Vietnamissa on vahva talouskasvu ja maa on yksi globalisaation voittajista. EU:n vapaakauppasopimuksen myötä täällä on paljon mahdollisuuksia yrityksille ja näen tulevaisuuden valoisana suomalaisten yritysten kannalta. Seuraava iso harppaus Vietnamissa on vihreä siirtymä kohti hiilineutraaliutta.

Millaisena näet Vietnamin tulevaisuuden?

Vietnamin tulevaisuus näyttäytyy erittäin positiivisena. Näen paljon liiketoimintamahdollisuuksia eri toimialoilla. Suomella on myös hyvät kontaktit ja maine kehitysyhteistyöajalta, joita voimme hyödyntää.

Mikä on sykähdyttänyt sinua Vietnamissa henkilökohtaisesti ja mitä voisimme oppia paikallisilta?

Minua kiehtoo erityisesti vietnamilaisten eteenpäin katsova ja dynaaminen asenne. Vietnamilaiset ovat suoraviivaisia ja avoimia ihmisiä. Heillä on tavoitteet korkealla ja niiden eteen ponnistellaan yksilöinä ja yhdessä. Suomen tarina kehittyneeksi maaksi kiinnostaa täällä ihmisiä. Moni vietnamilainen nuori lähtee myös opiskelemaan Suomeen ja palaa valmistumisen jälkeen kotimaahan. Tällä hetkellä Suomessa opiskelee noin 2000 vietnamilaista korkeakouluopiskelijaa. Olemme parhaillaan rakentamassa suhteita Vietnamiin palanneihin alumneihin, koska he ovat tärkeä tuki Suomen maakuvan vahvistamisessa.


 

Teksti: Anna Palmén