Yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista (2006)

Vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen (Convention on the Rights of Persons with Disabilities, CRPD) tarkoituksena on taata vammaisille henkilöille täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet, edistää ja suojella näitä oikeuksia ja vapauksia sekä edistää vammaisten henkilöiden ihmisarvon kunnioittamista.

Yleissopimuksen keskeisiä periaatteita ovat yksilön itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, syrjimättömyys ja yhdenvertaisuus, vammaisten henkilöiden osallistuminen ja osallisuus yhteiskuntaan sekä esteettömyys ja saavutettavuus.

Yleissopimus sisältää sekä kansalais- ja poliittisia oikeuksia että taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevia määräyksiä.

Sopimus tuli Suomen osalta voimaan 10.6.2016. Sopimus Finlexissä: SopS 26–27/2016(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)

 

Ajankohtaista aiheesta