Yleissopimus lapsen oikeuksista (1989)

Yleissopimuksen tavoitteena on edistää ihmisoikeuksien toteutumista lasten osalta. Sopimuksessa lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta henkilöä. Sopimus sisältää säännöksiä muun muassa koskien oikeutta kansalaisuuteen, opetukseen, terveydenhoitoon sekä oikeutta vaikuttaa kehitystasonsa mukaisesti omiin asioihinsa. Yleissopimus velvoittaa suojaamaan lasta seksuaaliselta ja muulta hyväksikäytöltä sekä turvaamaan hänen asemansa oikeudenkäynnissä. Yleissopimuksen täytäntöönpanoa valvoo lapsen oikeuksien komitea. Ulkoministeriö laatii lapsen oikeuksien komitealle määräaikaisraportteja yleissopimuksen täytäntöönpanosta.

YK:n yleiskokous hyväksyi yleissopimuksen lapsen oikeuksista (CRC) marraskuussa 1989. Se tuli kansainvälisesti voimaan 2.9.1990. 

Yleissopimus tuli Suomen osalta voimaan 20.7.1991; laki lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä (SopS 59/1991(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)) ja asetus lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta (SopS 60/1991(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)). 

Perustietoa, mm. voimaantulo- ja osapuolitiedot sekä linkki sopimustekstiin löytyy Finlexin valtiosopimusten viitetietokannasta(Linkki toiselle web-sivustolle.).

Yleissopimukseen on tehty kolme valinnaista pöytäkirjaa. Lisätietoja valinnaisista pöytäkirjoista verkkosivuiltamme.

Komitea antaa yleissopimuksen tulkinnasta yleissuosituksia. Yleissuositukset ovat luettavissa lapsen oikeuksien komitean verkkosivuilta(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan).

5. ja 6. yhdistetty määräaikaisraportti (7/2019)

Suomeksi: Suomen yhdistetty 5. ja 6. määräaikaisraportti, 7/2019 (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 788 kB, 44 sivua)

Raportin liitteet

Päätelmät ja suositukset

In English: CRC Combined 5th and 6th Periodic Report of the Government of Finland, 7/2019 (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 917 kB, 49 pages)

Appendix to the report

List of issues

Replies by the Government of Finland

Concluding observations and recommendations

4. määräaikaisraportti (7/2008)

Suomeksi: Suomen neljäs määräaikaisraportti, 7/2008 (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 436 kB, 96 sivua)

Päätelmät ja suositukset

Slutsatser

In English: Fourth Periodic Report of the Government of Finland, 7/2008 (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 512 kB, 106 pages)

List of issues

Replies by the Government of Finland

Concluding observations and recommendations

3. määräaikaisraportti (7/2003)

Suomeksi: Suomen 3. määräaikaisraportti, 7/2003 (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 1 Mb, 97 sivua)

Päätelmät ja suositukset

Päätelmät ja suositukset saameksi

Slutsatser

In English: 3rd periodic report of Finland, 7/2003 (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 484 kB, 118 pages)

List of issues

Replies by the Government of Finland

Concluding observations and recommendations

2. määräaikaisraportti (7/1998)

Suomeksi: Suomen 2. raportti, 7/1998 (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 1,1 Mb, 54 sivua)

In English: 2nd periodic report of Finland, 7/1998 (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 1,4 Mb, 60 pages)

Concluding observations and recommendations

1. määräaikaisraportti (12/1994)

Suomeksi: Suomen 1. raportti, 12/1994 (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 13,5 Mb,178 sivua)

In English: 1st report of Finland, 12/1994 (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 2 Mb, 99 pages)

Concluding observations and recommendations

Tämän sivun sisällöstä vastaa

Ajankohtaista aiheesta