Yleissopimus lapsen oikeuksista (1989)

Yleissopimus lapsen oikeuksista (1989)

Yleissopimus lapsen oikeuksista (Convention on the Rights of the Child, CRC) kattaa lapsen oikeudet kuten oikeuden kansalaisuuteen, opetukseen, terveydenhoitoon sekä oikeuden vaikuttaa kehitystasonsa mukaisesti omiin asioihinsa. Sopimus velvoittaa suojaamaan lasta seksuaaliselta  ja muulta hyväksikäytöltä sekä turvaamaan hänen asemansa oikeudenkäynnissä.

Lapseksi katsotaan sopimuksessa alle 18-vuotiaat, asepalveluksen osalta ikäraja on 15 vuotta.

Sopimus tuli Suomen osalta voimaan 20.7.1991. Sopimus Finlexissä: Finlex: Yleissopimus lapsen oikeuksista, SopS 59/1991.

Määräaikaisraportit ja suositukset

Lapsen oikeuksien sopimuksen noudattamista valvoo YK:n lapsen oikeuksien komitea, jonka tärkeimpänä tehtävänä on tarkastella sopimusvaltioiden määräaikaisraportteja lapsen oikeuksien toteutumisesta omassa maassaan.

Raportissa valtio luettelee ne toimenpiteet, joihin se on ryhtynyt lapsen oikeuksien edistämiseksi. Komitea käsittelee raportteja istunnoissaan, joihin se kutsuu kuultavaksi sekä valtion että lapsijärjestöjen edustajat. Lopuksi komitea antaa valtiolle suosituksia ja huomautuksia, joihin sen tulee vastata seuraavassa määräaikaisraportissaan.

Suomi on jättänyt maaraporttinsa lapsen oikeuksien komitealle neljä kertaa.

Määräaikais-
raportti

Lisä-
kysymykset ja
hallituksen vastaus

 

Raportin käsittely

Päätelmät
ja
suositukset

 

Suomen yhdistetty 5. ja 6. määräaikaisraportti (pdf, 44 sivua, 788 kt)

Liite Suomen tuet YK-järjestöille (pdf, 1 sivu, 233 kt)

CRC Combined 5th and 6th Periodic Report of the Government of Finland (pdf, 49 pages, 917 KB)

Annex UN Funding (pdf, 1 page, 213 KB)

 

     

4. raportti
heinäkuu 2008

suomeksi,
englanniksi

 

9.6.2011

suomeksi
ruotsiksi
englanniksi

 

3. määräaikaisraportti
heinäkuu 2003 (pdf, 97 sivua, 1 Mt)

3rd periodic report 2003 (pdf, 118 pages, 484 KB)

Kysymykset
Vastaukset

22.9.2005

30.9.2005

suomeksi
englanniksi
ruotsiksi
saameksi

Suomen 2. raportti
heinäkuu 1998 (pdf, 54 sivua, 1,1 Mt)

2nd periodic report of Finland 1998 (pdf, 60 pages, 1,4 MB)

26.6.2000

19.9.2000

6.10.2000
enlanniksi
ruotsiksi

Suomen 1. raportti
joulukuu 1994 (pdf, 178 s, 13,5 Mt)

1st report of Finland 1994 (pdf, 99 pages, 2 MB)

27.11.1995
8.1.1996

23.-24.1.1996

13.2.1996
englanniksi

Yleiskommentit

Yleiskommentit ovat komitean tulkintoja artiklojen sisällöstä. Yleiskommenttien tarkoituksena ohjata sopimusvaltioita ja muita toimijoita yleissopimuksen sopimusmääräysten täytäntöönpanossa.

Ajankohtaista aiheesta