Yleissopimus lapsen oikeuksista (1989)

Yleissopimus lapsen oikeuksista (Convention on the Rights of the Child, CRC) kattaa lapsen oikeudet kuten oikeuden kansalaisuuteen, opetukseen, terveydenhoitoon sekä oikeuden vaikuttaa kehitystasonsa mukaisesti omiin asioihinsa. Sopimus velvoittaa suojaamaan lasta seksuaaliselta  ja muulta hyväksikäytöltä sekä turvaamaan hänen asemansa oikeudenkäynnissä.

Lapseksi katsotaan sopimuksessa alle 18-vuotiaat, asepalveluksen osalta ikäraja on 15 vuotta.

Sopimus tuli Suomen osalta voimaan 20.7.1991. Sopimus Finlexissä: Finlex: Yleissopimus lapsen oikeuksista, SopS 59/1991(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan).

Määräaikaisraportit ja suositukset

Lapsen oikeuksien sopimuksen noudattamista valvoo YK:n lapsen oikeuksien komitea, jonka tärkeimpänä tehtävänä on tarkastella sopimusvaltioiden määräaikaisraportteja lapsen oikeuksien toteutumisesta omassa maassaan.

Raportissa valtio luettelee ne toimenpiteet, joihin se on ryhtynyt lapsen oikeuksien edistämiseksi. Komitea käsittelee raportteja istunnoissaan, joihin se kutsuu kuultavaksi sekä valtion että lapsijärjestöjen edustajat. Lopuksi komitea antaa valtiolle suosituksia ja huomautuksia, joihin sen tulee vastata seuraavassa määräaikaisraportissaan.

Suomi on jättänyt maaraporttinsa lapsen oikeuksien komitealle neljä kertaa.

Määräaikais-
raportti

Lisä-
kysymykset ja
hallituksen vastaus

 

Raportin käsittely

Päätelmät
ja
suositukset

 

Suomen yhdistetty 5. ja 6. määräaikaisraportti (pdf, 44 sivua, 788 kt) (avautuu uuteen ikkunaan)

Liite Suomen tuet YK-järjestöille (pdf, 1 sivu, 233 kt) (avautuu uuteen ikkunaan)

CRC Combined 5th and 6th Periodic Report of the Government of Finland (pdf, 49 pages, 917 KB) (avautuu uuteen ikkunaan)

Annex UN Funding (pdf, 1 page, 213 KB) (avautuu uuteen ikkunaan)

 

     

4. raportti
heinäkuu 2008

suomeksi,
englanniksi

 

9.6.2011

suomeksi (avautuu uuteen ikkunaan)
ruotsiksi (avautuu uuteen ikkunaan)
englanniksi (avautuu uuteen ikkunaan)

 

3. määräaikaisraportti
heinäkuu 2003 (pdf, 97 sivua, 1 Mt)
(avautuu uuteen ikkunaan)

3rd periodic report 2003 (pdf, 118 pages, 484 KB) (avautuu uuteen ikkunaan)

Kysymykset(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)
Vastaukset(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)

22.9.2005

30.9.2005

suomeksi (avautuu uuteen ikkunaan)
englanniksi
ruotsiksi (avautuu uuteen ikkunaan)
saameksi (avautuu uuteen ikkunaan)

Suomen 2. raportti
heinäkuu 1998 (pdf, 54 sivua, 1,1 Mt)
(avautuu uuteen ikkunaan)

2nd periodic report of Finland 1998 (pdf, 60 pages, 1,4 MB) (avautuu uuteen ikkunaan)

26.6.2000

19.9.2000

6.10.2000
enlanniksi
ruotsiksi (avautuu uuteen ikkunaan)

Suomen 1. raportti
joulukuu 1994 (pdf, 178 s, 13,5 Mt)
(avautuu uuteen ikkunaan)

1st report of Finland 1994 (pdf, 99 pages, 2 MB) (avautuu uuteen ikkunaan)

27.11.1995
8.1.1996

23.-24.1.1996

13.2.1996
englanniksi

Yleiskommentit

Yleiskommentit ovat komitean tulkintoja artiklojen sisällöstä. Yleiskommenttien tarkoituksena ohjata sopimusvaltioita ja muita toimijoita yleissopimuksen sopimusmääräysten täytäntöönpanossa.

Ajankohtaista aiheesta