Teknologia-alan johtaja: ”Tekoälyn vinoumia voidaan korjata tasa-arvoisiksi”

Kansainvälisen teknologiayrityksen IBM Systemsin johtajan Heli Laitilan mukaan tekoälyllä toimivissa sovelluksissa tunnistetut sukupuolittuneet vinoumat tulee korjata. Laitila korostaa, että naisia ja tyttöjä pitää rohkaista enemmän edelleen miehiselle teknologia-alalle.

IBM Systemsin maajohtaja Heli Laitila Kuva: Vilja Pursiainen

Sukupuolten tasa-arvoa, mukaan lukien naisten ja tyttöjen oikeuksia, globaalisti edistävässä Generation Equality -kampanjassa on mukana valtioita, YK-järjestöjä, yrityksiä ja kansalaisyhteiskunnan edustajia. Suomen toimintaa koordinoi ulkoministeriö.

Heli Laitila on mukana ulkoministeriön koordinoimassa Generation Equality -sparrausryhmässä.

 

”Olemme IBM:ssä kehittäneet ja hyödyntäneet tekoälyä. Samalla olemme tunnistaneet, että tekoälyn luomissa malleissa on sukupuolten tasa-arvoon liittyviä vinoumia. Olemme selvittäneet, miten näihin voidaan puuttua ja poistaneet vinoumia”, Laitila kertoo yrityksen tekemästä tasa-arvotyöstä.  

Tekoäly käyttää toimintansa perusteena tietoa, joka kuvastaa nykyistä maailmaa olemassa olevine epätasa-arvoisuuksineen. Esimerkiksi naiset työskentelevät useammin osa-aikaisesti. Siten tekoäly voi päätellä, että miehet ovat parempia työntekijöitä ja heitä kannattaa suositella kokoaikaisiin tehtäviin.

Teknologia on ihmisten kehittämää ja heijastaa tekijöitään ja siksi myös kehittäjiksi tarvitaan erilaisia ihmisiä - myös naisia ja tyttöjä.

”Suomen IBM:ssä olemme tehneet tarkan suunnitelman, miten tasa-arvoa voidaan edistää teknologia-alalla ja miten tyttöjä ja naisia saataisiin rohkaistua teknologia-alalle opiskelemaan nykyistä enemmän”, Laitila sanoo.     

Miten tietomassat voivat vahvistaa ennakkokäsityksiä?  

Naisten asemaa käsittelevän toimikunnan (Commission on the Status of Women, CSW) yhteydessä järjestettävässä Suomen sivutapahtumassa 8.3. keskustellaan siitä, miten tietomassoiksi kerätty tieto voi olla vinoutunutta sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta ja mitä asialle voidaan tehdä.

Nyky-yhteiskuntien hallinnon kehittäminen perustuu laajojen tietomassojen eli datan hyödyntämiseen. Jos kerätyt tiedot eivät ole koko väestöä edustavia, saatetaan esimerkiksi terveydenhuollon palveluja kehittää niin, että ne eivät huomioi erityisesti naisten terveyteen liittyviä kysymyksiä.

Suomen, Chilen, A+ Alliancen ja YK:n tasa-arvojärjestön UN Womenin järjestämässä sivutapahtumassa keskustellaan muun muassa siitä, miten teknologisten alustojen ja ohjelmistojen suunnittelussa voidaan ottaa huomioon sukupuolten tasa-arvo, jotta tekoäly ei vahvistaisi olemassa olevia sukupuolittuneita ennakkokäsityksiä.

Lisätietoa