Nuoret, rauha ja turvallisuus –toimintaohjelman periaatteena nuorten osallisuus rauhantyössä

Suomi on julkaissut ensimmäisenä maailmassa kansallisen toimintaohjelman YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2250 Nuoret, rauha ja turvallisuus toimeenpanemiseksi. Toimintaohjelma julkaistiin 20. elokuuta suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Toimintaohjelmasta ollaan julkaisemassa myös selkokielinen tiivistelmä.

Toimintaohjelman kansallinen julkaisutilaisuus järjestettiin 26.8. Virtuaalisessa tilaisuudessa puhujina olivat ulkoministeri Pekka Haavisto, Suomen YK-nuorisodelegaatti Katri Leppälaakso sekä kansainvälisen työn asiantuntija Milla Mäkinen Suomen YMCA:n liitosta ja 2250-verkostosta. Tilaisuuden juonsi Camilla Ojala, Suomen YK-nuorten Nuoret ja rauha -koordinaattori. Tilaisuudessa nähtiin myös YK:n nuorisoedustaja Jayathma Wickramanayaken videotervehdys. Toimintaohjelman kansainvälinen julkaisutilaisuus järjestetään myöhemmin syksyllä. Toimintaohjelma on luettavissa Valtioneuvoston julkaisuarkistossa Valtossa.

Maailmassa joka neljäs nuori, kaikkiaan noin 600 miljoonaa ihmistä, elää hauraissa, konfliktista kärsivissä tai niistä toipuvissa maissa. Nuoret jätetään kuitenkin usein virallisen päätöksenteon ja rauhanprosessien ulkopuolelle. Vuonna 2015 hyväksytyssä päätöslauselmassa tunnustettiin nuorten positiivinen ja aktiivinen rooli rauhan ja turvallisuuden alalla. Tämä päätöslauselma (2250) sekä sitä seuranneet, vuosina 2018 ja 2020 hyväksytyt päätöslauselmat (2419 ja 2535) kehottavat YK:n jäsenvaltioita ottamaan nuorten tarpeet, näkökulmat, oikeudet ja suojelun tarve huomioon sekä ottamaan heidät mukaan rauhanprosessien kaikkiin vaiheisiin.

Toimintaohjelma on laajan yhteistyön tulos

Suomen kansallisessa toimintaohjelmassa on edellä mainittujen päätöslauselmien mukaisesti viisi painopistettä: osallistuminen, ennaltaehkäisy, kumppanuudet, suojelu sekä aseistariisunta, kotiutuminen ja integroituminen takaisin yhteiskuntaan. Toimintaohjelman läpileikkaava teema on intersektionaalisuus, ja muita tärkeitä teemoja ovat ilmastonmuutos ja uudet teknologiat.

Toimintaohjelman laadinnassa kantava periaate on ollut nuorten omistajuus ja osallisuus, ja se on nuorten ja nuorisojärjestöjen, valtionhallinnon, tutkimuslaitosten ja kansalaisyhteiskunnan yhteistyön tulos. Suomalainen kansalaisyhteiskunta oli vahvasti aktiivinen myös jo päätöslauselman alkutaipaleella.

Toimintaohjelman on määrä toimia toimeenpanon tiekarttana kestävän rauhan saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi Suomessa ja maailmalla. Nuoret, rauha ja turvallisuus -teeman edelläkävijänä Suomella on mahdollisuus näyttää esimerkkiä myös päätöslauselman toimeenpanossa ja samalla kannustaa muita maita toimiin.