Nimitysuutisia: suurlähettiläät Algeriin, Belgradiin, New Delhiin, Ottawaan, Rabatiin ja Singaporeen sekä apulaisosastopäällikkö poliittiselle osastolle

Tasavallan presidentti on määrännyt esittelyssään perjantaina 12. toukokuuta kuusi uutta suurlähettilästä. Valtioneuvosto on määrännyt ulkoasiainneuvos Erik Lundbergin jatkamaan poliittisen osaston apulaisosastopäällikön tehtävässä.

Algerin-suurlähetystö, Algeria

Tasavallan presidentti määräsi ulkoasiainneuvos Pekka Hyvösen Algerissa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1. syyskuuta 2023 lukien. Hyvönen siirtyy Algeriaan Rabatin-edustuston päällikön tehtävästä, jota hän on hoitanut vuodesta 2019.

Aiempaa kokemusta ulkomaan edustuston päällikön tehtävistä Hyvösellä on Suomen Euroopan neuvoston pysyvästä edustustosta Strasbourgissa vuosilta 2011–2015 ja Hanoin-edustustosta vuosilta 2007–2011. Muuta edustustokokemusta hänellä on Canberrasta, Teheranista ja Pariisista. 
Ministeriössä Hyvönen on työskennellyt muun muassa konsulipalveluyksikön päällikkönä sekä turvallisuuspolitiikan ja kansainvälisten sopimusten parissa. 

Hyvönen on tullut ulkoasiainhallinnon palvelukseen vuonna 1986. Koulutukseltaan hän on oikeustieteen kandidaatti.
 

Pekka Hyvönen. Kuva: Petri Krook

Apulaisosastopäällikkö poliittiselle osastolle

Valtioneuvosto määräsi istunnossaan 11. toukokuuta ulkoasiainneuvos Erik Lundbergin poliittisen osaston apulaisosastopäällikön tehtävän jatkumaan määräajaksi 1. elokuuta 2023–31. heinäkuuta 2024. Lundberg on hoitanut tehtävää vuodesta 2022.

Lundberg on työskennellyt aiemmin johtavana asiantuntijana YK- ja yleisten globaaliasioiden yksikössä. Tätä ennen hän oli suurlähettiläänä Nairobissa vuosina 2018–2021 ja Oslossa vuosina 2014–2018. Ennen edustuston päällikön tehtäviä hän työskenteli ihmisoikeuspolitiikan yksikön päällikkönä 2011–2014. Muuta edustustokokemusta hänellä on Suomen YK-edustustosta New Yorkista, Strasbourgista, Ottawasta ja Damaskoksesta.

Ulkoministeriön palvelukseen Lundberg on tullut vuonna 1995. Koulutukseltaan hän on valtiotieteiden maisteri.
 

Erik Lundberg. Kuva: Petri Krook.

Singaporen-suurlähetystö

Tasavallan presidentti määräsi ulkoasiainneuvos Juha Markkasen Singaporen-suurlähetystön päällikön tehtävään 1. syyskuuta 2023 lukien. Markkanen siirtyy Singaporeen Team Finland –vienninedistämisyksikön päällikön tehtävästä. 

Markkanen on työskennellyt ulkomaanedustuksessaan aikaisemmin Los Angelesin pääkonsulaatin päällikkönä, Tukholman suurlähetystön ministerinä, Tokion suurlähetystön lähetystöneuvoksena ja Bonnin suurlähetystössä ulkoasiainsihteerinä. Ulkoministeriössä hänen tehtävänsä ovat liittyneet erityisesti vientiin, kansainväliseen kauppaan, talouteen ja kauppapolitiikkaan sekä aiemmalla UM-urallaan myös mm. viestintään ja EU-koordinaatioon. 

Ulkoasiainhallinnon palvelukseen Markkanen on tullut vuonna 1991. Koulutukseltaan hän on oikeustieteen kandidaatti ja varatuomari.
 

Juha Markkanen. Kuva: ulkoministeriö

Rabatin-suurlähetystö, Marokko

Tasavallan presidentti määräsi ulkoasiainneuvos Marjaana Sallin Rabatissa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1. syyskuuta 2023 lukien. Sall siirtyy Rabatiin koulutussuurlähettilään tehtävästä. 

Sallilla on laaja kokemus Afrikasta ja EU: n ulkosuhteiden hoidosta. Ennen nykyistä tehtäväänsä hän työskenteli 12 vuotta Afrikassa Suomen Etelä-Afrikan suurlähetystössä sekä EU:n ulkosuhdehallinnon palveluksessa Keniassa ja edustuston päällikkönä Mauritiuksen alueellisessa EU-delegaatiossa. 

Ministeriössä hänen tehtävänsä ovat liittyneet muun muassa globaaliin ruokaturvaan, humanitaariseen apuun ja EU:n laajentumiskysymyksiin. 

Ulkoministeriön palvelukseen Sall on tullut vuonna 1997. Koulutukseltaan hän on oikeustieteen kandidaatti ja varatuomari. Lisäksi hänellä on Eurooppa-oikeuden tutkinto Université Libre -yliopistosta Brysselistä. 
 

Marjaana Sall. Kuva: EU:n alueellinen delegaatio Mauritiuksella.

Ottawan-suurlähetystö, Kanada

Tasavallan presidentti määräsi ulkoasiainneuvos Jari Vilénin Suomen Ottawan-suurlähetystön päällikön tehtävään 1. syyskuuta 2023 lukien. Vilén siirtyy Kanadaan Helsingistä, jossa hän on toiminut Suomen Barentsin ja pohjoisen ulottuvuuden politiikan suurlähettiläänä vastaten mm. Suomen Barentsin euroarktisen neuvoston vuosien 2021–2023 puheenjohtajuuden toteuttamisesta.
Vilén on toiminut aiemmin EU:n komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin arktisten asioiden neuvontajana Brysselissä 2018–2020. Hän on myös toiminut Suomen-suurlähettiläänä Unkarissa 2007–2012 ja Puolassa 2012–2014 sekä EU:n suurlähettiläänä Euroopan neuvostossa Strasbourgissa 2014–2018. 

Vilén on toiminut kansanedustajana 1999–2007. Hänen kansanedustajan tehtäviinsä kuului mm. ulkoasiainvaliokunnan jäsenyys sekä Suuren valiokunnan puheenjohtajuus. Hän toimi Eurooppa-ministerinä Lipponen II hallituksessa 2002–2003. Ennen kansanedustajuutta Vilén toimi Lapin liiton maakuntasihteerinä vuosina 1995–1999. 

Ulkoministeriön palvelukseen Vilén on tullut vuonna 2007. Koulutukseltaan hän on kasvatustieteen maisteri.
 

Jari Vilen. Kuva: Kimmo Räisänen.

New Delhin-suurlähetystö, Intia

Tasavallan presidentti määräsi ulkoasiainneuvos Kimmo Lähdevirran Suomen New Delhin-suurlähetystön päällikön tehtävään 1. kesäkuuta 2023 lukien. Lähdevirta siirtyy Intiaan Belgradin-suurlähetystön päällikön tehtävästä, jota hän on hoitanut vuodesta 2019.

Lähdevirta on aiemmin toiminut ulkoministeriön Amerikan ja Aasian osaston päällikkönä vuosina 2015–2019. Hän on työskennellyt suurlähettiläänä Hanoissa 2011–2015, suurlähettilään sijaisena Pekingissä sekä muissa tehtävissä suurlähetystössä Lontoossa ja Suomen pysyvässä edustustossa New Yorkissa.

Ulkoministeriössä Lähdevirta on toiminut muun muassa turvallisuuspolitiikan sekä Eurooppa-kirjeenvaihtajan yksiköiden päällikkönä.

Lähdevirta on tullut ulkoasiainhallinnon palvelukseen vuonna 1990.

Kimmo Lähdevirta. Kuva: Atte Kajova.

Belgradin-suurlähetystö, Serbia

Tasavallan presidentti määräsi ulkoasiainneuvos Niklas Lindqvistin Belgradissa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1. syyskuuta 2023 lukien. Lindqvist siirtyy Belgradiin Venäjä-yksikön päällikön tehtävästä, jota hän on hoitanut vuodesta 2018 lähtien. 

Aiempaa kokemusta ulkomaan edustustoista Lindqvistillä on Moskovasta vuosilta 2007–2010 ja 1997–2000, Suomen EU-edustosta Brysselissä vuosilta 2010–2013 sekä YK-edustustosta New Yorkissa vuosilta 2000–2004. Ministeriössä hän on toiminut muun muassa poliittisen osaston virkamiessihteerinä. Vuosina 2013-2018 hän toimi kiertävänä suurlähettiläänä Keski-Aasiassa edustaen Suomea Tadzhikistanissa, Turkmenistanissa ja Uzbekistanissa.

Ulkoasiainhallinnon palvelukseen Lindqvist on tullut vuonna 1996. Koulutukseltaan hän on valtiotieteiden maisteri.
 

Niklas Lindqvist. Kuva: Harri Jäntti/Kuva-Ahti

Lisätietoja

Kirsti Pohjankukka, henkilöstöjohtaja, ulkoministeriö, puh. 029 535 0038, kirsti.pohjankukka@gov.fi