Näköalapaikalla Euroopan komissiossa: Team Europe vahvistaa EU:n johtajuutta kehitysyhteistyössä

Näköalapaikalla Euroopan komissiossa: Team Europe vahvistaa EU:n johtajuutta kehitysyhteistyössä

Euroopan unioni – yhdessä jäsenmaidensa kanssa – on maailman suurin julkisen kehitysyhteistyön rahoittaja. Suomalaisille sen työ ei kuitenkaan aina ole tuttua. Kerromme tässä juttusarjassa EU:n kehityspolitiikasta ja suomalaisista sitä tekemässä.

 

Heli Mikkola on kesästä lähtien toiminut EU-komissiossa, Brysselissä, tulevan Team Europe -yksikön tehtävissä. Uusi yksikkö aloittaa toimintansa virallisesti tammikuun 2021 puolivälissä.

Mikkola on työskennellyt EU-komission kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosastolla ulkoministeriön lähettämänä kansallisena asiantuntijana tammikuusta 2019 lähtien.

Pääosaston johdosta löytyy suomalaiskomissaari Jutta Urpilainen, joka vastaa EU:n kehityspolitiikasta ja kansainvälisistä kumppanuuksista. Vuodenvaihteen jälkeen kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosaston nimi vaihtuu organisaatiouudistuksen myötä kansainvälisten kumppanuuksien pääosastoksi.

Pääosaston uudistus ja komissaari Urpilaisen tehtävän nimi, kansainväliset kumppanuudet, kertovat EU:n halusta nähdä suhteet kehittyviin maihin monipuolisemmin kuin perinteisen kehitysyhteistyön näkökulmasta. Samalla uudistus vastaa EU:n poliittisiin prioriteetteihin kuten vihreään kehitykseen, digitaaliseen valmiuteen ja kestävään talouskehitykseen – YK:n kestävän kehityksen tavoitteita unohtamatta.

Team Europe on koordinaatiota ja brändi

EU julkisti Team Europe -lähestymistavan huhtikuussa, koronapandemian seurauksena. Tarkoituksena on tukea koordinoidusti koronapandemian ja sen seurausten pahimmin koettelemia kehittyviä maita.

Team Europe koostuu EU:n toimielimistä, sen jäsenvaltioista, kansallisista kehitysyhteistyövirastoista ja kehitysrahoituslaitoksista sekä Euroopan investointipankista (EIB) ja Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankista (EBRD). Rahoitusta koronatoimiin kumppanimaissa käytettäväksi oli marraskuun 24. päivään mennessä kerätty 38,5 miljardia euroa, josta Suomen osuus  on 63,2  miljoonaa euroa.

Tyttö pesee käsiään hanan alla.
Suomi ja EU toteuttavat yhdessä mittavaa vesivarahanketta Nepalin länsiosissa. Bimala Maday koulunsa käsienpesupaikalla Dolan kylässä. Kuva: Hanna Päivärinta/UM

Tammikuussa työnsä aloittavan Team Europe -yksikön tehtäviin kuuluu EU:n kehityspolitiikan koordinointia, valmistelua ja seurantaa, kun kyseessä on Team Europe -lähestymistapa ja avun tehokkuus.  Yksikkö vastaa yhteyksien vahvistamisesta jäsenmaiden, EU:n ja rahoituslaitosten kesken sekä tukee Team Europe -lähestymistavan toimeenpanoa maatasolla muun muassa EU:n ja jäsenmaiden yhteisohjelmoinnin kautta.

Kumppanimaissa sijaitsevien EU-edustustojen tehtävänä on koordinoida, hallinnoida ja seurata kehitysyhteistyötä, jota EU toteuttaa yhdessä kumppanimaan ja mahdollisten muiden toimijoiden kanssa. Kehitysyhteistyön ohjelmien ja hankkeiden toteuttajina voivat olla esimerkiksi jäsenmaat, kansainväliset järjestöt kuten YK ja kansainväliset kehitysrahoituslaitokset ja kansalaisjärjestöt.

Uusi tapa toimia ei rajoitu vain koronapandemian aikaan. Samaa Team Europe -lähestymistapaa on tarkoitus käyttää pandemian jälkeenkin EU:n kehitysyhteistyössä.

Hyviä tuloksia jo saatu

Koronapandemian vaikutukset ulottuvat pitkälle tulevaisuuteen. Akuutissa vaiheessa erityisesti terveyspalveluiden saatavuudelle tuen tarve on suuri kehittyvissä maissa. Toisaalta talouden alamäki kurjistaa entisestäänkin köyhissä maissa ihmisten toimeentuloa ja uhkaa ruokaturvaa.

EU on käyttänyt Team Europe -lähestymistapaa esimerkiksi Etiopiassa ja Burkina Fasossa tukiessaan maiden terveysjärjestelmiä. Ghanassa ja Gambiassa tuen avulla on pyritty lieventämään pandemian yhteiskunnallisia ja taloudellisia vaikutuksia.

”Koronan vastaisissa toimissa Team Europe teki läheisempää yhteistyötä kuin ehkä koskaan aiemmin. Tästä lähestymistavasta on saatu hyvää palautetta, siitä on hyvä ottaa oppia yhteistyön tehostamiseksi entisestään tulevina vuosina. EU on näyttäytynyt yhtenäisenä, tehokkaana ja vahvana toimijana maatasolla ja kansainvälisesti.” sanoo Heli Mikkola.

Team Europe lisää EU:n näkyvyyttä

EU:n monivuotinen rahoituskehys eli budjetti vuosille 2021–2027 on vielä lopullisesti hyväksymättä. Siinä ulkoisen toiminnan rahoituksen rakennetta on yksinkertaistettu nykyisestä. Kehitysyhteistyö sijoitettiin osaksi naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön ulkosuhderahoitusvälinettä (NDICI).

Tulevassa ulkosuhderahoitusvälineessä ensisijainen tapa toimeenpanna EU:n kehityspolitiikkaa kumppanimaissa on EU-komission ja jäsenmaiden yhteisohjelmointi. Yhteisohjelmointi tarkoittaa käytännössä sitä, että Team Europe sopii kuhunkin maahan ja yhteiseen analyysiin perustuen yhteistyön strategisista painopisteistä, keskinäisestä työnjaosta, tarvittavista resursseista ja toimeenpanon keinoista. Tarkoitus on parantaa kumppanimaan kanssa tehtävän yhteistyön tehokkuutta.

Team Europessa on kyse EU:n roolin vahvistamisesta ja näkyvyyden parantamisesta kumppanimaissa ja globaalisti. Jäsenmaiden sitoutumisella yhteistyöhön on tässä iso merkitys. 

”Tavoitteena on lisätä EU:n kehitysyhteistyön vaikuttavuutta koordinoimalla muutosvoimaiset aloitteet hyvin, lisätä EU:n strategista näkyvyyttä ja vahvistaa EU:n roolia yhtenäisenä toimijana ja ensisijaisena yhteistyökumppanina.”, Mikkola selventää.

Hanna Päivärinta

Kirjoittaja työskentelee ulkoministeriön viestintäosastolla tiedottajana.

Artikkelia on päivitetty 24.11: Team Europe'n rahoitus nousi 37 miljardista 38,5 miljardiin euroon, ja Suomen osuus 44,7 miljoonasta eurosta 63,2 miljoonaan euroon.

Kuka ja mikä tehtävä?

Heli Mikkola, kansallinen asiantuntija EU:n kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosastolla

Työ käytännössä: Tehtävänä sisällyttää YK:n kestävän kehityksen tavoitteet osaksi pääosaston toimintaa, seurantaa ja raportointia, erityisesti kehitysrahoituksen ohjelmoinnissa vuosille 2021–2027. Organisaatiouudistuksen jälkeen tehtävänä on Team Europe -lähestymistapaa ja aloitteita koskeva koordinaatio, ohjeistus ja konseptin kehittäminen. Työhön kuuluu yhteydenpito jäsenmaiden ja komission välillä sekä koordinaatio oman pääosaston, ulkosuhdehallinnon ja komission muiden pääosastojen kanssa.

EU-tehtävää edeltänyt työ: Yli 12 vuotta ulkoministeriön kehityspoliittisella osastolla kehityspolitiikan neuvonantajana sekä YK:n kehityskysymysten ja kehitysrahoituksen ja yksityissektorin yhteistyön yksiköissä. Tätä ennen 10 vuotta Unicefin palveluksessa Zimbabwessa, Sambiassa, Irakissa, Vietnamissa ja päämajassa New Yorkissa.

Mikä sai kehitysyhteistyön pariin: Kiinnostus kansainvälisiin, omaa arvomaailmaa vastaaviin tehtäviin.