angle-left Miinat vahingoittavat tuhansia siviilejä vuosittain

Miinat vahingoittavat tuhansia siviilejä vuosittain

Kriisien jäljiltä maahan jääneet miinat ja muut räjähteet tappavat ja vammauttavat siviilejä arjessa vielä pitkään konfliktien jälkeenkin. Vuosittaisista miinauhreista 80 prosenttia on siviilejä ja näistä jopa 40 prosenttia lapsia.

Suomen tuella rahoitettu miinanraivaaja puhdistaa miinakenttää Khanabadissa, Pohjois-Afganistanissa, laidunmaaksi ja vehnäpelloksi. Kuva: The HALO Trust
Suomen tuella rahoitettu miinanraivaaja puhdistaa miinakenttää Khanabadissa, Pohjois-Afganistanissa, laidunmaaksi ja vehnäpelloksi. Kuva: The HALO Trust

YK:n kansainvälistä miinojen vastaista päivää vietetään 4. huhtikuuta. Päivän tavoitteena on kiinnittää huomioita konfliktien jäljiltä maahan jääneisiin maamiinoihin ja muihin sodan räjähtämättömiin jääneisiin. Miinat ja räjähteet aiheuttavat vaaraa 64 maassa.

Vakavan turvallisuusriskin lisäksi miinat ovat este sosiaaliselle ja taloudelliselle kehitykselle sekä vakaudelle ja rauhalle.

Miinat vaikeuttavat humanitaarisen avun perille pääsyä ja rauhanturvaajien liikkumista. Miinat estävät maa-alojen asuttamisen, rakentamisen, viljelyn, laiduntamisen tai niiden kautta kulkemisen kouluihin, sairaaloihin ja markkinoille. Syyriassa ja Irakissa terroristijärjestö ISIL on maa-alueita menetettyään ansoittanut räjähteillä muun muassa alueille palaavien siviileiden koteja ja pihoja sekä julkisia rakennuksia.

Suomi tukee miinojen raivausta hauraissa valtioissa

Suomi on tukenut humanitaarista miinatoimintaa 1990-luvulta lähtien. Vuosina 2016–2020 Suomi tukee 12 miljoonalla eurolla miinatoimintaa Afganistanissa, Irakissa, Syyriassa, Somaliassa ja Ukrainassa.

HALO tarjoaa eri puolilla Afganistania riskikoulutusta, jotta lapset osaisivat välttää miinoja ja ammuksia.<br/>Kuva: The HALO Trust<br/>
HALO tarjoaa eri puolilla Afganistania riskikoulutusta, jotta lapset osaisivat välttää miinoja ja ammuksia. Kuva: The HALO Trust

Suomen tuki ohjataan YK-järjestöjen, Punaisen Ristin sekä kansalaisjärjestöjen kautta. Miinanraivauksen lisäksi varoilla tuetaan esimerkiksi miinariskeistä kouluttamista, miinojen uhrien kuntoutusta sekä paikallisen miinatyön osaamisen ja koordinaation kehittämistä.

Kansainvälisillä sopimuksilla on vähennetty miinoja maailmassa

Humanitaarinen miinatoiminta perustuu Ottawan jalkaväkimiinat kieltävän yleissopimuksen velvoitteisiin. Suomi liittyi Ottawan sopimukseen vuonna 2012, mutta oli tukenut humanitaarista miinatoimintaa jo pitkään ennen tätä.

Suomen tuella HALO on tuhonnut yli 52 000 tällaista ammusta, jotka on löydetty Killagaista, Baghlanin maakunnassa. Kuva: The HALO Trust
Suomen tuella HALO on tuhonnut yli 52 000 tällaista ammusta, jotka on löydetty Killagaista, Baghlanin maakunnassa. Kuva: The HALO Trust

Kansainvälisten sopimusten avulla miinojen ja räjähteiden käyttöä on pyritty kontrolloimaan ja vähentämään kansainvälisesti. Miinauhrien määriä onkin saatu merkittävästi laskemaan.

Vuonna 2015 uhriluvut kuitenkin kääntyivät huolestuttavasti kasvuun. Syynä pidetään muun muassa ajankohtaisia konflikteja Jemenissä, Libyassa, Syyriassa ja Ukrainassa sekä niin kutsuttujen improvisoitujen räjähteiden uhrimäärien lisääntymistä.

Afganistanissa merkittävää edistymistä sekä huolestuttavaa uhrimäärien kasvua

Vuosittain eniten miinauhreja on kuitenkin Afganistanissa. Maa on yksi maailman miinoitetuimmista maista. Miinoja on Afganistanissa raivattu jo pitkään, ja huomattavaa edistymistä on saavutettu: 80 % rekisteröidystä miinoitetusta maa-alasta on raivattu. Työmaata on kuitenkin edelleen paljon. Myös Afganistanissa miinauhrien määrät ovat kääntyneet nousuun samalla kun kansainvälinen rahoitus miinanraivaukselle on laskenut.

Afganistan pyrkii raivaamaan kaikki miinat vuoteen 2023 mennessä. Suomi on tukenut miinanraivausta Afganistanissa vuodesta 1991 alkaen, viime vuosina YK:n miinatoimisto UNMASin ja kansalaisjärjestö HALO Trustin hankkeita rahoittamalla.

UNMAS tukee Afganistanin miinatoimintakeskusta, joka vastaa kansallisen miinatoimintaohjelman toimeenpanosta. HALO Trust puolestaan toteuttaa miinanraivausta Afganistanissa alueilla, joissa miinojen ja sodan räjähtämättömien jäänteiden vaikutukset ovat suurimmat. Hankkeen tavoitteen on pelastaa ihmishenkiä ja estää haavoittumisia. Hankkeella tuetaan myös paikallisten työllistymistä. Suomen rahoituksella HALO työllistää vuosittain noin 70–140 paikallista sekä raivaa vuosina 2017–2020 yhteensä 298 hehtaaria maa-alaa takaisin hyötykäyttöön: asuttavaksi, maanviljelyyn, laidunmaiksi ja turvallisiksi teiksi.

Hanna Ojanperä

Kirjoittaja työskentelee asevalvonnan yksikössä, jossa hän vastaa tavanomaisiin aseisiin liittyvistä kysymyksistä.

Tässä palvelussa myös