Metsämarjanpoiminnan aiesopimus parantaa alan toimintatapoja

Metsämarjanpoiminnan aiesopimus parantaa alan toimintatapoja

18.12.2014
TEM:n ja UM:n tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö ja ulkoasiainministeriö ovat allekirjoittaneet 18.12.2014 metsämarjanpoimintaa koskevan aiesopimuksen useiden marjateollisuuden yritysten kanssa. Sopimuksella halutaan parantaa ja yhdenmukaistaa toimintatapoja, jotka koskevat luonnontuotteita poimimaan tai siihen liittyviin tehtäviin tulevia viisumivelvollisten maiden kansalaisia.

Tähän saakka alan toimintatavat eivät ole aina vastanneet aiesopimuksessa määriteltyä minimitasoa. Aiesopimuksen tavoitteena on parantaa ulkomaisten poimijoiden ja siihen liittyvissä tehtävissä toimivien oikeusasemaa ja ansaintamahdollisuuksia sekä tasapuolistaa marjayritysten liiketoimintaedellytyksiä. Suurin osa ulkomaalaisista metsämarjanpoimijoista on thaimaalaisia.

Aiesopimukseen sisältyy 26 yhteisesti sovittua toimintatapoja koskevaa kirjausta. Marjanpoimijoita kutsuvat vastuuyritykset sitoutuvat muun muassa parantamaan poimijoiden perehdytystä ja opastusta. Lisäksi poimijoilta veloitettavia rekrytointi- ja muita kuluja kohtuullistetaan ja kuluveloituksia seurataan aiempaa tarkemmin. Myös poimijoiden majoitus- ja peseytymistilojen sekä ruokahuollon laatukriteereitä tiukennetaan. Aiesopimuksen tarkoituksena ei ole vaikuttaa siihen, miten poimijoiden työoikeudellista asemaa arvioidaan.

Nyt allekirjoitettu sopimus on jatkoa aiemmille kehittämistoimille. Työministerin ja ulkoministerin asettama selvitysmies Markku Wallin esitti helmikuussa 2014 useita parannusehdotuksia poimijoiden oikeusasemaan. Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta antoi kesäkuussa työ- ja elinkeinoministeriölle tehtäväksi seurata ja arvioida thaimaalaisten metsämarjanpoimintaa kuluneella poimintakaudella. Myös elinkeinon sisällä Elintarviketeollisuusliitto ETL ry:n alaisuudessa toimiva Luonnontuoteteollisuusyhdistys on tahollaan kehittänyt jäsenyrityksilleen itsesääntelymekanismin.

Aiesopimuksen allekirjoittaneet marja-alan yritykset edustavat laajasti alan elinkeinoa. Aiesopimus astuu voimaan heti, joten se vaikuttaa jo tulevalla poimintakaudella. Sopimuksen sisältö otetaan huomioon Suomen ulkomaan edustuston viisumiharkinnassa.

Lisätiedot: hallitusneuvos Olli Sorainen, TEM, puh. 0295 048 022, yksikönpäällikön sijainen Kim Kuivalainen, UM, puh. 0295 351 793

Marja-alan aiesopimus